Δικηγόροι Ηρακλείου ΔΣΗ

«Νεκρώνουν» και τα Δικαστήρια: Σε αποχή διαρκείας οι δικηγόροι στο Ηράκλειο για το νέο φορολογικό

Ηράκλειο
«Νεκρώνουν» και τα Δικαστήρια: Σε αποχή διαρκείας οι δικηγόροι στο Ηράκλειο για το νέο φορολογικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου αποφάσισε αποχή μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου με προοπτική επανεξέτασης των νέων δεδομένων ως τότε

“Νεκρώνουν” - και - τα Δικαστήρια Ηρακλείου, καθώς ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου ευθυγραμμίζεται με την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, η οποία, μετά τη συνεδρίαση του περασμένου Σαββάτου στην Αθήνα, αποφάσισε την εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων ενάντια στο προωθούμενο φορολογικό νομοσχέδιο.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΔΣΗ που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα, αποφασίστηκε ομόφωνα - μετά και από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του ΔΣΗ - η καθολική αποχή των δικηγόρων του Ηρακλείου έως και την ερχόμενη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το επίμαχο νομοσχέδιο.

Δικηγόροι Ηρακλείου ΔΣΗ

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων, η οποία συνεδρίασε στις 25 Νοεμβρίου, με απόλυτη απαρτία: «Δυστυχώς, η κυβέρνηση εμμένει στις θέσεις της για την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες, που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους και τους οδηγεί μαθηματικά σε αφανισμό και οικονομική εξαθλίωση, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα μεγάλα εισοδήματα και τις εταιρείες.

Κάθε προσπάθεια διαλόγου έχει πέσει στο κενό, διότι η κυβέρνηση επέλεξε τη φοροεπιδρομή αντί της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, τον αφανισμό των μικρομεσαίων αντί της στήριξής τους. Υπό αυτά τα δεδομένα, αποτελεί μονόδρομο για το δικηγορικό σώμα η εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων».

Άδειες

Όπως αναφέρει η απόφαση του ΔΣΗ, που κοινοποιήθηκε χθες Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, και η οποία συνυπογράφεται από τον πρόεδρο Νίκο Λογοθέτη και τον γενικό γραμματέα Νίκο Καραγιάννη, άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

- Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κ.λπ.).

- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα επτά (7) έτη στον α’ και β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαεπτά (17) στον α’ βαθμό και δεκαοκτώ (18) στον β’ βαθμό.

- Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

- Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, ενόψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

- Σε αναστολές και ανακοπές κατά πλειστηριασμών.

- Σε αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.

- Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

- Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.

- Σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στον Διαμεσολαβητή, ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.

Διευκρινίσεις

Εξάλλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΣΗ, διευκρινίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της αποχής δε θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

- Δε θα χορηγούνται άδειες:

α) Για ασφαλιστικά μέτρα,

β) Για αιτήσεις αναστολής και

γ) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

- Δε θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

- Δε θα πραγματοποιούνται έρευνες σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

- Δε θα συζητούνται υποθέσεις μικροδιαφορών με το παλαιό σύστημα (συζήτηση στο ακροατήριο).

- Η αποχή καταλαμβάνει:

* Τα συναινετικά διαζύγια.

* Τη συμμετοχή των δικηγόρων στις Επιτροπές, όπου μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου, κ.λπ.).

Ως προς τις Επιτροπές Δασικών Χαρτών κ.λπ. δε θα παραλαμβάνονται φάκελοι, δε θα δικάζονται αντιρρήσεις και δε θα εκδίδονται αποφάσεις. Εφόσον κατά τη διάρκεια ενός μήνα υπολείπονται συνεδριάσεις για τη συμπλήρωση των ελαχίστων προβλεπόμενων, αυτές δε θα πραγματοποιηθούν λόγω της αποχής και θα επαναληφθεί η συζήτησή τους μετά το πέρας της αποχής.

* Την παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κ.λπ.), με γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης σε αυτές.

* Την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2664/1998, κ.λπ.).

* Την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση-ανανέωση αδειών παραμονής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του portal της Ολομέλειας.

Επισημαίνεται πάντως ότι δεν απαιτείται άδεια για τις εξής περιπτώσεις:

α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών (με το νέο σύστημα) και

γ) Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος, κ.λπ., σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.

Ως προς τις αναβολές

Για τη διευκόλυνση των δικηγόρων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση - στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου - να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος δικηγόρου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια:

Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών, είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτήν την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το Δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετήματος Πενίας.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News