Υποθηκοφυλακείο

ΤΕΕ/ΤΑΚ: Ζητούν παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών

Ηράκλειο
ΤΕΕ/ΤΑΚ: Ζητούν παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών για το Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2026, ωστόσο τροποποιήθηκε από την κυβέρνηση το 2019, που θέσπισε μία μοναδική προθεσμία για όλη τη χώρα, την 31η/12/2020

Την παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών ως το 2026 ζητά με επιστολή του, που απευθύνεται στους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θόδωρο Σκυλακάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης.

Στην επιστολή, που έχει ως θέμα «Αίτημα για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών», αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.2664/1998 η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών Κτηματολογικών εγγραφών για το Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2026.

Το 2019 η κυβέρνηση τροποποίησε την παραπάνω προθεσμία θεσπίζοντας μια μοναδική προθεσμία για όλη τη χώρα, την 31η Δεκεμβρίου 2020. Κατά την  ψήφιση της παραπάνω ρύθμισης είχαμε αποστείλει επιστολή (α.π. 1442/08-08-2019), στον τότε Υπουργό ΥΠΕΝ εκφράζοντας τη διαμαρτυρία μας και καλώντας τον να αποσύρει την ρύθμιση αυτή. Δυστυχώς , για ακόμα μια φορά δεν εισακουστήκαμε.

Με το άρθρο 39 του Ν. 4990/2022 (ΦΕΚ: Α΄ 210/ 2022) ψηφίστηκε η παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 102 ν. 4623/2019).

Συγκεκριμένα στο άρθρο αυτό αναφέρεται: «Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α` 134) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, γ) το τελευταίο εδάφιο καταργείται και η παρ. 2 του άρθρου 102 διαμορφώνεται ως εξής:

“2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α` 162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α` της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2023. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2014. Κατ` εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α` 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α` 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική προθεσμία της περ. α` της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου”».

Σήμερα λοιπόν η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών λήγει στις 31.12.2023.

Για τα ακίνητα που υπάγονται στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου  η ισχύουσα αυτή τη στιγμή προθεσμία θα είναι καταστροφική.  Ειδικά για το Ηράκλειο υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμείς υποθέσεις και ανακρίβειες στις αρχικές εγγραφές. Το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό και οι διαδικασίες χρονοβόρες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που απαιτούνται δικαστικές αποφάσεις ή συναινέσεις με όμορους ιδιοκτήτες. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε περίοδο υποβολής δηλώσεων για πολλές περιοχές που βρίσκονται υπό κτηματογράφηση κάτι που επιφέρει  επιπλέον επιβάρυνση σε πολίτες και επαγγελματίες.

Με τη λήξη της προθεσμίας οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα για όσους δεν προλάβουν να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις,  είτε τα ακίνητά τους να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου (ως ιδιοκτησίες αγνώστου ιδιοκτήτη) είτε να κατοχυρωθούν ως τμήματα γειτονικών ιδιοκτησιών.

Ως Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ προτείνουμε η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών να παραταθεί ως το 2026».

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News