Ηράκλειο: «STOP» σε συμβάσεις με τον Αναπτυξιακό - Δικαιώθηκε η προσφυγή Λυγερού για μελέτες 2 δημοτικών σχολείων

Ηράκλειο
Ηράκλειο: «STOP» σε συμβάσεις με τον Αναπτυξιακό - Δικαιώθηκε η προσφυγή Λυγερού για μελέτες 2 δημοτικών σχολείων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αποδεχόμενη προσφυγή του Ηλία Λυγερού, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για την ανάθεση επικαιροποίησης μελετών για σχολεία, ύψους 246.493 ευρώ, στον Δημοτικό Οργανισμό “Ηράκλειο Α.Ε.” - Η Αποκεντρωμένη έκανε εν μέρει αποδεκτή τη σχετική διοικητική προσφυγή που είχε καταθέσει ο επικεφαλής των “Ενεργών Πολιτών”, ακυρώνοντας τη σχετική απόφαση που είχε ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τη σύναψη των δύο προγραμματικών συμβάσεων

Άκυρο στην απόφαση της Λότζιας για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, συνολικού ύψους 246.493 ευρώ, αναφορικά με την επικαιροποίηση μελετών για νέες σχολικές υποδομές με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου, “έριξε” η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, δικαιώνοντας τον Ηλία Λυγερό.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η “Νέα Κρήτη”, η Αποκεντρωμένη έκανε εν μέρει αποδεκτή τη σχετική διοικητική προσφυγή που είχε καταθέσει ο επικεφαλής των “Ενεργών Πολιτών”, ακυρώνοντας τη σχετική απόφαση που είχε ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τη σύναψη των δύο προγραμματικών συμβάσεων.

Βεβαίως, η πλευρά της δημοτικής Αρχής έχει τη δυνατότητα να προσφύγει μέσα στον επόμενο ένα μήνα κατά της ακυρωτικής απόφασης στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 152.

Ωστόσο η “ετυμηγορία” της Αποκεντρωμένης ότι η πλευρά του Δήμου Ηρακλείου δεν τεκμηρίωσε το επιχείρημά της για έλλειψη προσωπικού του Δήμου, που οδήγησε στην απόφαση ανάθεσης του αντικειμένου επικαιροποίησης των μελετών των σχολείων στον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου, σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, ενώ θέτει, προφανώς, νέα δεδομένα σε σχέση με τους χειρισμούς της Λότζιας γύρω από τον πολυσυζητημένο Αναπτυξιακό Οργανισμό που, ως γνωστόν, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από πλευράς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης...

Η αποδοχή της προσφυγής

«Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δύνανται να προβούν σε πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή μελέτης. Πλην, όμως, ο αντισυμβαλλόμενος ΟΤΑ πρέπει να αιτιολογεί τους ειδικότερους λόγους για τους οποίους η τεχνική υπηρεσία του αδυνατεί να υλοποιήσει το εκάστοτε έργο ή μελέτη (π.χ. έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, υποστελέχωση τεχνικών υπηρεσιών κ.ά.). Και τούτο διότι η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης, έχει επικουρικό χαρακτήρα, αφορά δε κάλυψη αναγκών παροδικών, ποσοτικά και ποιοτικά περιορισμένων, τις οποίες αδυνατεί να καλύψει ο Δήμος με ίδια μέσα (βλ. υπ’ αρ. 179/2022 απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου σε μείζονα Ολομέλεια, Ελ.Συν. Τμ. Μειζ.-Επτ. Συνθ. 1353, 1355/2018, Ελ.Συν. Τμ. VI 894/2018).

Εν προκειμένω, από την υπ’ αρ. 1079/2022 προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου «Έγκριση σύναψης 2 προγραμματικών συμβάσεων των “Αναπτυξιακού ΟΤΑ Ηράκλειο Μονοπρόσωπη Α.Ε.” και του Δήμου Ηρακλείου» (ΑΔΑ: 9ΥΟ6Ω0Ο-ΑΧΡ) και από το απαντητικό έγγραφο του εν λόγω Δήμου, δεν προκύπτει ειδική αιτιολογία σχετικά με τη μη ύπαρξη τεχνικής επάρκειας ή έλλειψης απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού του Δήμου ή αδυναμίας του προσωπικού για την υλοποίηση της τεχνικής υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την επικαιροποίηση μελετών του 9ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Βασιλειών. Ως εκ τούτου, ο Δ’ λόγος της προσφυγής κρίνεται βάσιμος.

Για τους λόγους αυτούς,

- Κάνουμε δεκτή την από 13/12/2022 Ειδική Διοικητική Προσφυγή του Ηλία Λυγερού, δημοτικού συμβούλου Ηρακλείου, επικεφαλής δημοτικής παράταξης “Ηράκλειο, Ενεργοί Πολίτες” κατά της υπ’ αρ. 1079/29.11.2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, ενώπιον της συντονίστριας (νυν γραμματέως) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

- Ακυρώνουμε την υπ’ αρ. υπ’ αρ. 1079/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου», αναφέρεται στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η ανοιχτή επιστολή των “Ενεργών Πολιτών”

«Κύριε δήμαρχε, η Οικονομική Επιτροπή, με τις ψήφους της παράταξής σας μόνο, αποφάσισε (1079/2022) να προχωρήσει στη σύναψη δύο προγραμματικών συμβάσεων με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Ανάπτυξης “Ηράκλειο Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία”, με αντικείμενο την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την επικαιροποίηση των μελετών για το 9ο Δημοτικό Σχολείο και το Σχολείο Βασιλειών. Το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων είναι 246.493,53 ευρώ.

Η παραπάνω απόφαση δημιουργεί ερωτηματικά:

* Πριν λίγο καιρό σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό του Δήμου μας με αντικείμενο “Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής”, αναδείχτηκε ανάδοχος για την εκπόνηση μελετών 10 σχολικών κτηρίων με οικονομική προσφορά 300.000 ευρώ. Η έκπτωση ανήλθε στο 70%.

Εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Πώς γίνεται η τεχνική υποστήριξη για επικαιροποίηση δύο υπαρχουσών μελετών να κοστίζει 246.493,53 ευρώ και η σύνταξη 10 νέων μελετών 300.000 ευρώ;

Γιατί να υπογράψετε μια τέτοια προγραμματική σύμβαση;

* Πριν λίγες μέρες το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν μετά τις εκλογές και αφορούσαν τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου σε επιτροπές, όπως και τη σύνθεση αυτών των επιτροπών. Ο οργανισμός αυτός συγκροτήθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και όχι του Δημοτικού Συμβουλίου. Η υπογραφή μιας τέτοιας σύμβασης, μετά μάλιστα και από την απόφαση του ΣτΕ, συνιστά αγνόηση αυτής της απόφασης.

* Ως προς την ουσία του θέματος, έχει ο οργανισμός το κατάλληλο προσωπικό για την παροχή τέτοιας τεχνικής βοήθειας; Αν ναι, ποιους και με τι ειδικότητες; Θα απευθυνθεί σε πρόσκληση τρίτων για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, και αν ναι, γιατί αυτό δε γίνεται από τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο; Αυτή η νέα μορφή απευθείας αναθέσεων (μέσω προγραμματικών συμβάσεων, χωρίς εξειδικευμένο αντικείμενο) μήπως τελικά δε συνιστά ορθή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μας;», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανοιχτή επιστολή που είχε στείλει στη δημοτική Aρχή ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης “Ηράκλειο, Ενεργοί Πολίτες” Ηλίας Λυγερός.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News