Πότε απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών - Τι αναφέρει πυροσβεστική διάταξη

Κρήτη
Πότε απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών - Τι αναφέρει πυροσβεστική διάταξη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πότε επιτρέπεται η διενέργεια καπνίσματος μελισσών με τη χρήση ηλεκτρονικού ατμοποιητή

Τέλος στο κάπνισμα μελισσών σε μέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς είναι υψηλός, και συγκεκριμένα 4 (πολύ υψηλή επικινδυνότητα) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) θέτει με πυροσβεστική διάταξη όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με ανακοίνωσή της. 

Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση η Διεύθυνση «ενημερώνει τους μελισσοκόμους για την ορθή εφαρμογή της υπ΄αριθ.9/2024 Πυροσβεστικής διάταξης (ΦΕΚ Β΄2387/22-04-2024): 

Κατά την αντιπυρική περίοδο 2024 και προς αποφυγή πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Χανίων να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στην αρ.9/2024 Πυροσβεστική Διάταξη (φεκ 2387/22-04-2024 τεύχος Β'), και ειδικότερα τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11 αυτής, που ορίζει:

Άρθρο 11 Κάπνισμα μελισσών

1.Χρονική περίοδος από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου

1.1.Απαγορεύσεις - Μη Επιτρεπόμενες ενέργειες Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5(κατάσταση συναγερμού).

1.2.Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες

Επιτρέπεται το κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία) σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

1.2.1. Όροι - Προϋποθέσεις

1.Οι ιδιοκτήτες των μελισσοκομείων να είναι εγγεγραμμένοι στο μελισσοκομικό μητρώο.

2.Η διενέργεια του καπνίσματος σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) πραγματοποιείται ανεξαρτήτως ωραρίου, ενώ σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3 (υψηλή), πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 11η πρωινή.

3. Η διενέργεια καπνίσματος μελισσών με τη χρήση ηλεκτρονικού ατμοποιητή πραγματοποιείται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) ανεξαρτήτως ωραρίου. 

1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα πυροπροστασίας

1.Αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

2.Ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων.

3.Απαγόρευση της εγκατάστασης κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.

4.Αποφυγή επαφής της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση. Συνιστάται η επένδυση της βάσης του καπνιστηρίου με θερμομονωτικό υλικό.

5.Σε εμφανές σημείο των κυψελών υφίσταται πινακίδα, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός του μελισσοκομικού μητρώου και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

6.Διατήρηση ικανής ποσότητας νερού ανάλογα με τον αριθμό των κυψελών, δοχείο μεταφοράς νερού, ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας, πυροσβεστήρας νερού ή βάσεως αφρού, εργαλεία όπως πτυοσκάπανα και ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.

2.Χρονική περίοδος από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους

Επιτρέπεται η διενέργεια καπνίσματος μελισσών εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.2. του παρόντος άρθρου».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News