2

Ηράκλειο: Συνεδριάζει τη Δευτέρα 15 Απριλίου η Δημοτική Επιτροπή

Κρήτη
Ηράκλειο: Συνεδριάζει τη Δευτέρα 15 Απριλίου η Δημοτική Επιτροπή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Με θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024, στις 12.00 μ., θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, Λότζια), η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.    Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναιρέσεως κατά της 106/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης (Ζαχαριουδάκη). 

2.    Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής 41/2024 ΔΕΦ Χανίων (Νέα Διαγνωστική ΕΠΕ κατά Δήμου Ηρακλείου) (Πυροβολάκης).  

3.    Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής 60/2024 ΔΕΦ Χανίων Κτηνιατρικά Pharm Animal A.E.(Πυροβολάκης). 

4.    Επικαιροποίηση του τεχνικού δελτίου υποέργου της πράξης «Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών Δήμου Ηρακλείου» με κωδ.ΟΠΣ6003348 στο πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027». 

5.    Επικαιροποίηση του τεχνικού δελτίου υποέργου της πράξης «Κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου» με κωδ.ΟΠΣ6002199 στο πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027». 

6.    Επικαιροποίηση του τεχνικού δελτίου υποέργου της πράξης «Κέντρο κοινότητας, παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» με κωδ.ΟΠΣ6002212 στο πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

7. Αποδοχή υλοποίησης και έγκριση: α) όρων χρηματοδότησης, β) ανοίγματος ξεχωριστού (άτοκου) τραπεζικού λογαριασμού, για το έργο με τίτλο «STRENGTHENING THE EFFECTIVENESS OF POLICIES FOR EUROPEAN PEDESTRIANS-Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για τους ευρωπαίους πεζούς (STEP UP)», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EUROPE.   

8.    Έγκριση διαδικασίας σύναψης 4ης εκτελεστικής σύμβασης συμφωνίας πλαίσιο προμήθειας καυσίμων για ένα έτος, για την κίνηση οχημάτων και τη θέρμανση κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου. 

9.    Έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία τεχνικού συμβούλου «Σύμβουλος εφαρμογής έξυπνης πόλης Δήμου Ηρακλείου» προϋπολογισμού 49.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τροποποίηση της 36/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής ως προς την παράγραφο β΄ του αποφασιστικού της. 

10.    Έγκριση του 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών της διακήρυξης για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με θέμα: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού-τηλελέγχουτηλεχειρισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης». 

11.    Έγκριση του πρακτικού εξέτασης προσκόμισης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής της προμήθειας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και διάθεση/προμήθεια ανταλλακτικών - αναλωσίμων επισκευών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Ηρακλείου διάρκειας 24 μηνών (αρ.πρωτ.προκήρυξης15847/16-02-2024, α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:328255) 

12.    Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την υπηρεσία παροχής μερίδων ετοίμου φαγητού με τη μορφή CATERING για τη σίτιση των φιλοξενουμένων του Κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δήμου Ηρακλείου.  

13.    Έγκριση του 1ου Τροποποιητικού πίνακα εργασιών της ενεργής σύμβασης «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηρακλείου». 

14.    Παράταση ισχύος προσφοράς της εγγυητικής συμμετοχής του διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 

15.    Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης τεχνικού δελτίου στα πλαίσια εκτέλεσης του υποέργου 3: «Αρχαιολογικές εργασίες στο πλαίσιο της διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων Μεσαμπελιών Δήμου Ηρακλείου» της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

16.    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων πέριξ της Πύλης Παντοκράτορα, για την υλοποίηση του έργου «Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση νεωτερικού ανοίγματος στη Χανιόπορτα» του Δήμου Ηρακλείου. 

17.    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τα: 62ο και 18ο Νηπιαγωγεία Ηρακλείου στην περιοχή Καμίνια.  

18.    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις «Τοποθέτηση οριοδεκτών» επί του οδοστρώματος σε οδούς της πόλης του Ηρακλείου. 

19.    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης» σε οδούς της πόλης του Ηρακλείου. 

20.    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συμβολή των οδών Ιερολοχιτών και Μιχαήλ Παυλάκη. 

21.    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή γύρω από το 12ο Δημοτικό & 38ο Νηπιαγωγείο & Ζ΄ ΚΕΠΑ στην περιοχή Πόρος. 

22.    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την υλοποίηση του έργου «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» Δήμου Ηρακλείου. 

23.    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των οδών Ιόλης και Ζωγραφάκη και Άμπελου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. 

24.    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης διαμόρφωσης του κόμβου στη συμβολή οδών Πετράκη-Ρεστιβάκη και Λ. 62 Μαρτύρων, του κόμβου στη συμβολή των οδών Σ. Βενιζέλου και Αχαιών, στη συμβολή των οδών Χριστομιχάλη Ξυλούρη και Παπαγιάννη Σκουλά, Αγ. Ιωάννη Χωστού και Λυκείου, μετά από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης (Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής 40/2024). 

25.    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για  έγκριση μελετών ανασχεδιασμού της συμβολής των οδών Παρασκευοπούλου, Ατλαντίδος, Ιερολοχιτών, Λευθεραίου, στην περιοχή Μασταμπά. Ανασχεδιασμού της συμβολής των οδών Κλεισούρας, Χαράλαμπου Παπαδάκη, Αρχελάου και Αϊδινίου, Χαράλαμπου Παπαδάκη και Νίκου Κρασαδάκη, μετά από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης (Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής 41/2024). 

26.    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ανασχεδιασμού δέκα (10) διασταυρώσεων στο Δήμο Ηρακλείου, μετά από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης (Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής 42/2024). 27. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης εισόδου - εξόδου, για την έκδοση άδειας λειτουργίας σε εργαστήριο κατασκευής μεταλλικών σκελετών και κουφωμάτων, επί της οδού Ρεθύμνης αρ.9, εκτός σχεδίου πόλης, εντός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ιδιοκτησίας κου Balashi Andrea. 

28.    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης εισόδου - εξόδου, για έκδοση οικοδομικής άδειας μονάδας διαχείρισης και αποθήκευσης αποβλήτων, επί αγροτικής οδού, στη θέση Βλυχιά στη Φοινικιά, εκτός σχεδίου πόλης, εντός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ιδιοκτησίας ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ. 

29.    Παραχώρηση ατομικής θέσης ΑμεΑ επί της οδού Περγάμου στον αριθμό 8, περιοχή «Θέρισσος». 

30.    Παραχώρηση ατομικής θέσης ΑμεΑ επί της οδού Δωδώνης στον αριθμό 9, περιοχή «Πόρος». 

31.    Παραχώρηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί οδού Ανθέων, αρ.35, περιοχή «Μεσαμπελιές». 

32.    Παραχώρηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί οδού Ανδρέα Παπανδρέου, αρ.92, περιοχή «Μασταμπάς». 

33.    Παραχώρηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί οδού Διονυσίου Φραγκιαδάκη, αρ.36, περιοχή «Θέρισσος». 

34.    Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικών οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου για υπαλλήλους του Τμήματος αποκομιδής που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού. 

35.    Διαγραφή οφειλών λόγω διπλοεγγραφής (2 περιπτώσεις). 

36.    Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής - αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων (15 περιπτώσεις). 

37.    Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής - αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων (22 περιπτώσεις). 

38.    Διαγραφή προστίμου καθαριότητας. 

39.    Διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα.  

40.    Έγκριση διάθεσης - δωρεάς πλεονάζοντος υγειονομικού υλικού στα δύο δημόσια νοσοκομεία της πόλης μας (ΠΑΓΝΗ & ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ). 

41.    Αποδοχή δωρεάς ποσού 5.600,00 € από την εταιρεία Κ. Κοσσυβάκης & Σία Ε.Ε για την προμήθεια ανταλλακτικών που απαιτούνται για αποκατάσταση ζημιάς στο γερανό αποκομιδής υπόγειων κάδων. 

42.    Αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης της ζωγράφου Αγγέλας Βορεάδου Τσαμπούλη με τίτλο: «Ο ΓΑΜΟΣ». 

43.    Αποδοχή δωρεάς της Πρεσβείας της Ουγγαρίας στην Κρήτη από τον κ. Επιτροπάκη Περίανδρο 
Επίτιμο Πρόξενο της Ουγγαρίας στην Κρήτη προς τη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, του έργου με τίτλο: «TERRA AQUA 0102». 

44.    Εξέταση αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης του κ. Καούδη Ανδρέα, για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη από την πτώση του οχήματός του λόγω κακοτεχνίας του οδοστρώματος επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου με κατεύθυνση προς Ιερολοχιτών.  

45.    Λήψη απόφασης δημόσιας διαβούλευσης για την έκδοση κανονιστικής απόφασης με τους  όρους και τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας τουριστικών τραίνων αστικής περιήγησης στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News