8

Στ. Αρναουτάκης: «Η Περιφέρεια Κρήτης προωθεί τη σύνδεση έρευνας και επι-χειρήσεων σε νέους τομείς δράσης, όπως είναι η Υγεία και η Ευεξία

Κρήτη
Στ. Αρναουτάκης: «Η Περιφέρεια Κρήτης προωθεί τη σύνδεση έρευνας και επι-χειρήσεων σε νέους τομείς δράσης, όπως είναι η Υγεία και η Ευεξία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για το διαγωνισμό «Μαραθώνιος ΚαΗ πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για το «Hackathon for Health and Wellness Crete 2024», γίνεται στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείουινοτομίας Hackathon for Health and Wellness Crete 2024»

«Ένας μαραθώνιος καινοτομίας για την Υγεία και την Ευεξία, επιβεβαιώνει την στρατηγική μας απόφαση, να καθιερώσουμε την Κρήτη, στην πρωτοπορία της έξυπνης εξειδίκευσης και βεβαίως να την αναδείξουμε ως Κόμβο Καινοτομίας», τόνισε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης από το βήμα της ενημερωτικής εκδήλωσης για το διαγωνι-σμό «Μαραθώνιος Καινοτομίας Hackathon for Health and Wellness Crete 2024»

88

«Ως Περιφέρεια Κρήτης προωθούμε τη διασύνδεση της έρευνας με την αγορά και την ιδιω-τική οικονομία, υλοποιώντας τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αναβαθμίζοντας διαρ-κώς τη λειτουργεία του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας», σημείωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, υπογραμμίζοντας πως η Περιφέρεια ενισχύει και υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα, μέσα από την επιχειρηματική ανακάλυψη, προωθεί καινοτόμες καλές πρακτικές, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των φορέων της έρευνας και της επιχειρηματικότητας και εστιάζει σε νέους τομείς δράσης, όπως είναι η Υγεία και η Ευεξία.

8

Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για το «Hackathon for Health and Wellness Crete 2024», γίνεται στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (αίθουσα Καστελλάκη). Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, start-ups, δημόσιοι υπάλ-ληλοι, ερευνητικές και φοιτητικές ομάδες με σκοπό να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν καίρια ζητήματα υγείας και ευεξίας, στα οποία εστιάζουν οι προκαθορι-σμένες προκλήσεις. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις προτάσεις τους, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους, για να υλοποιήσουν καινοτόμες και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις.

O διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης / Παρατηρητήριο Καινοτό-μου Επιχειρηματικότητας, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ITE) / Επιστημονικό και Τε-χνολογικό Πάρκο Κρήτης το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Θερμοκοιτίδα/Επιταχυντή νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία: Ιατρική Α-κριβείας και Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας (smartHEALTH), τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (GR digiGOV-innoHUB) και πραγμα-τοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-βέρνησης, και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News