κατασκηνώσεις

O Δήμος Χερσονήσου ζητά να σταματήσει η λεηλασία και η εγκατάλειψη της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι

Κρήτη
O Δήμος Χερσονήσου ζητά να σταματήσει η λεηλασία και η εγκατάλειψη της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι παιδικές κατασκηνώσεις Κοκκίνη Χάνι βρίσκονται σε γήπεδο που έχει συνολική επιφάνεια 35.272,54τ.μ. εκτός σχεδίου πόλεως

Ο Δήμος Χερσονήσου ζητά να σταματήσει η λεηλασία και η εγκατάλειψη της παιδικής χαράς  στο Κοκκίνη Χάνι

6

Με έγγραφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται σχετική Τεχνική Έκθεση για την υφιστάμενη κατάσταση στην "Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι" (κατασκηνώσεις), την οποία απέστειλε η δημοτική αρχή Χερσονήσου στο αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ζητά για το ακίνητο του πρώην ΠΙΚΠΑ που βρίσκεται στο Δήμο Χερσονήσου και αποτελεί πνεύμονα αστικής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής, να υλοποιηθεί το πρόγραμμα των αναγκαίων έργων, ώστε να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία για την ικανοποίηση βασικών αναγκών της.

6

Θέμα: Ενημέρωση του ΥΚΟΙΣΟ για την υφιστάμενη κατάσταση των παιδικών κατασκηνώσεων Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου

Σχετ.: το με αρ. πρωτ.: 14257/22-02-2024 έγγραφο του ΥΚΟΙΣΟ

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού έχουμε να σας πληροφορήσουμε τα παρακάτω:

Οι παιδικές κατασκηνώσεις Κοκκίνη Χάνι Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης έχουν να λειτουργήσουν από την κατασκηνωτική περίοδο 2019, έκτοτε και λόγω του covid δεν ξαναλειτούργησαν. Κατά το διάστημα της μη λειτουργίας τους υπήρξαν φαινόμενα βανδαλισμού των εγκαταστάσεων, από αγνώστους αλλά και ζημιές που οφείλονται στην έλλειψη συντήρησης των τελευταίων ετών αλλά και λόγω της θέσης της εξαιτίας του παραθαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 10-12-2023 κατάστρεψε ολοσχερώς τη ξύλινη στέγη κτιρίου 100m2 περίπου, καθώς και τις Η/Μ εγκαταστάσεις που χρησιμοποιείτο για την στέγαση των ΑΜΕΑ. Κατέστρεψε επίσης και τον εξοπλισμό του κτιρίου (Κρεβάτια, στρώματα, λινοθήκες κ.λπ) που ευρίσκοντο στον χώρο αυτό.

Οι παιδικές κατασκηνώσεις Κοκκίνη Χάνι βρίσκονται σε γήπεδο που έχει συνολική επιφάνεια 35.272,54τ.μ. εκτός σχεδίου πόλεως. Τμήμα του οικοπέδου έχει χαρακτηριστεί δασική έκταση και τμήμα του βρίσκεται εντός της ζώνης παραλίας. Το εμβαδόν του ακινήτου χωρίς τη δασική έκταση και τη ζώνη παραλίας ανέρχεται σε 28.409,24τ.μ.

Εντός του γηπέδου υπάρχουν κτίρια και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αμιγώς για την λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης. Το οικόπεδο έχει περιμετρικά περίφραξη αποτελούμενη από τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος ύψους 1,20m και πάνω από αυτό έχει τοποθετηθεί πλέγμα ή μεταλλικό κάγκελο.

Στο γήπεδο έχουν εκδοθεί οι με αριθμό 365/1998, 209/2006, 577/2003 οικοδομικές άδειες, από την πολεοδομία της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

Το γήπεδο έχει πρόσωπο ανατολικά και βόρεια σε δημοτικούς οδούς και νότια στην παλιά Εθνική οδό Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου (ΠΕΟ αρ.90) και βρίσκεται σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ Γουβών εντός περιοχής ΠΕΠΔ-IV (Ζώνη Τουριστικής Ανάπτυξης).

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε επί τόπου της παιδικής κατασκήνωσης, μετά από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 10-12-2023 διαπιστώθηκε ότι προκειμένου η παιδική κατασκήνωση να μπορέσει να τεθεί ξανά σε λειτουργία απαιτείται να γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

Α. Αποκατάσταση της εξωτερικής περίφραξης

· Το μεταλλικό κιγκλίδωμα της βόρειας περίφραξης έχει οξειδωθεί και τμήμα του έχει καταρρεύσει στη δημοτική οδό. Ως εκ τούτου η κατασκευή νέας περίφραξης από στηθαίο Ω.Σ. και κιγκλίδωμα κατά μήκος της γραμμής παραλίας, τοποθετούμενη νοτιότερα της υφιστάμενης (μετά την παραχώρηση του τμήματος μεταξύ παραλίας και αιγιαλού), όπως επίσης και η κατασκευή πόρτας εισόδου – εξόδου.

· Νότια και ανατολικά απαιτείται η τμηματική αντικατάσταση του πλέγματος περίφραξης στα σημεία που είναι οξειδωμένο.

Β. Κτιριακές εγκαταστάσεις

Για το υφιστάμενο κτίριο που χρησιμοποιείτο ως χώρος υποδοχής και χώρος πρώτων βοηθειών (ιατρείο), που βρίσκετε εντός της δασικής έκτασης και έχει να χρησιμοποιηθεί πλέον των έξι (6) ετών λόγω της επικινδυνότητάς του απαιτείται η πλήρης κατεδάφισή του.

Το εν λόγω κτίριο είναι παλαιό λιθόκτιστο, με οροφή από Ω.Σ. το οποίο έχει αποκολληθεί από την οροφή του, οι σιδηροί οπλισμοί είναι οξειδωμένοι, ενώ παρουσιάζει ρηγματώσεις στην τοιχοποιία ενώ το κονίαμα σύνδεσης έχει αποδιοργανωθεί.

Ως εκ τούτου κρίνεται ασύμφορη η επισκευή και η ενίσχυσή του και προκρίνεται η ανέγερση νέου κτιρίου εκτός της δασικής έκτασης επιφάνειας 200 τ.μ. περίπου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των κατασκηνωτών.

Η αποκατάσταση του κτιρίου που καταστράφηκε από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 10-12-2023 είναι απολύτως αναγκαία.

Για τα υπόλοιπα πέντε κτίρια της παιδικής κατασκήνωσης (μαγειρεία, εστιατόριο, wc, σπίτια στέγασης ΑΜΕΑ, τα οποία είναι βανδαλισμένα σε μεγάλο βαθμό, απαιτείται να γίνουν εργασίες συντήρησης προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Συγκεκριμένα απαιτείται να γίνουν εργασίες επισκευής επιχρισμάτων, ψευδοροφές για το εστιατόριο, υγρομονώσεων των τοιχίων του υπογείου, αντικατάστασης σπασμένων υαλοπινάκων, αντικατάστασης κλειδαριών – πόμολων κ.λ.π, καθώς και εργασίες υγρομόνωσης δωμάτων εξαιτίας της εισροής υδάτων καθώς και μερική αντικατάσταση ειδών υγιεινής, ενώ θα απαιτηθεί και ο ελαιοχρωματισμός όλης της παιδικής κατασκήνωσης εσωτερικά και εξωτερικά μετά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής.

Παράλληλα θα απαιτηθεί η τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε όλους τους κλειστούς χώρους, η αντικατάσταση των ηλιακών συλλεκτών, καθώς και πλήρης έλεγχος και επισκευής τόσο της ηλεκτρολογικής όσο και της υδραυλικής εγκατάστασης.

Για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης θα απαιτηθεί ο έλεγχος και η συμπλήρωση της πυρασφάλειας, με αντικατάσταση των φθαρμένων αντλιών, την λειτουργία των πυροσβεστικών κρουνών, την αναγόμωση των πυροσβεστήρων κ.λπ.

Τέλος απαιτείται η καθαίρεση τμήματος πέργκολας που βρίσκεται εντός του δασικού τμήματος και η κατασκευή νέου στεγάστρου στον αύλιο χώρο επιφάνειας 300 m2 περίπου.

Γ. Αύλιος χώρος.

Ο αύλιος χώρος της παιδικής κατασκήνωσης βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση, εξαιρούμενων των σπασμένων φωτιστικών (περίπου 20 τεμάχια) καθώς και τη συντήρηση της παιδικής χαράς (μερική αντικατάσταση του ελαστικού δαπέδου), επισκευή οργάνων, καθώς και η επισκευή ηλεκτρολογικού εξωτερικού πίνακα που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του υπαίθριου θεάτρου εκδηλώσεων. Τέλος θα απαιτηθεί ο καθαρισμός και ο εξωραϊσμός του χώρου, η κοπή των επικίνδυνων δέντρων προκειμένου να αρθούν όλοι οι κίνδυνοι για τους χρήστες της κατασκήνωσης.

Συνοπτικά ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση των ως άνω παρεμβάσεων έχει ως εξής:

4

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια αναλώσιμων που κάηκαν από την πυρκαγιά (κουβέρτες, στρώματα, σκηνές κ.λ.π) τα οποία εκτιμούνται σε 30.000,00 € περίπου.

Προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση των ως άνω εργασιών απαιτείται επιπρόσθετα:

· Η παραχώρηση σε κοινή χρήση τμημάτων που ρυμοτομούνται από το σχέδιο πόλης Γουρνών με το οποίο συνορεύει το ακίνητο

· Παραχώρηση του τμήματος μεταξύ αιγιαλού και παραλίας

· Έγκριση εισόδου – εξόδου

· Έγκριση δασικής υπηρεσίας (για εργασίες συντήρησης και κοπής επικίνδυνων δέντρων εντός της δασικής έκτασης)

· Έγκριση αρχαιολογικής υπηρεσίας

· Έκδοση άδειας δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ηρακλείου.

Ο Δήμος Χερσονήσου δεν διαθέτει τα απαιτούμενα χρήματα για τις παραπάνω εργασίες και ως εκ τούτου είναι απολύτως αναγκαία η χρηματοδότηση του για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

Εν κατακλείδι οι παιδικές κατασκηνώσεις Κοκκίνη Χάνι Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης δεν μπορούν να λειτουργήσουν για την τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο 2024.

6

Για το λόγο αυτό απαιτείται η χρηματοδότηση του Δήμου Χερσονήσου με το ποσό των 950.000 € προκειμένου να προχωρήσει στην εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών, την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και την εκτέλεση των αναγκαίων έργων και προμηθειών προκειμένου οι κατασκηνώσεις να καταστούν λειτουργικές και ασφαλείς για τους χρήστες τους. Προκειμένου όμως να μην παρατηρηθούν ανάλογα φαινόμενα βανδαλισμού και εγκατάλειψης στο μέλλον από τρίτους θα πρέπει η παραχώρηση της χρήσης προς το Δήμο Χερσονήσου να είναι για όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια έτσι ώστε ο Δήμος να μπορεί να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις (π.χ. αθλητικού χώρους, παιδική χαρά κλπ) εκτός κατασκηνωτικής περιόδου προς χρήση των δημοτών-κατοίκων της περιοχής του Κοκκίνη Χάνι. Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος θα μπορεί να εποπτεύει, να ελέγχει και να συντηρεί όλες τις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα εξασφαλιστεί αφενός η συνεχιζόμενη λειτουργία των κατασκηνώσεων και αφετέρου οι εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιούνται και για άλλες χρήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News