Χώρος νέου δικαστικού μεγάρου - δικαστικό μέγαρο

Σε δημοπράτηση και επίσημα το έργο για τα Δικαστικά Μέγαρα Ηρακλείου και Ρεθύμνου

Κρήτη
Σε δημοπράτηση και επίσημα το έργο για τα Δικαστικά Μέγαρα Ηρακλείου και Ρεθύμνου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Με βιοκλιματικό και ενεργειακό προφίλ και τα δύο κτίρια που θα στεγάσουν τις Δικαστικές Αρχές Ηρακλείου και Ρεθύμνου

Σε δημοπράτηση βγήκε και επίσημα το έργο για τα Δικαστικά Μέγαρα Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τα έργα περιλαμβάνουν την ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου στο Ηράκλειο και την ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου στο Ρέθυμνο. Ο ανάδοχος θα αναλάβει περαιτέρω την συντήρηση και διαχείριση αυτών των δύο δημόσιων κτιρίων.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 86,85 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ 70,04 εκατ. ευρώ). Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την έναρξη του διαγωνισμού έχει οριστεί για τις 23 Ιανουαρίου 2024.

Η διάρκεια της σύμβασης ΣΔΙΤ έχει οριστεί σε 360 μήνες (30 έτη) από την υπογραφή της. Από αυτό το διάστημα περίπου οι πρώτοι 36 μήνες αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα υπόλοιπα έτη, στην συντήρηση και διαχείριση τους.

Η διαδικασία ανάθεσης για την παρούσα σύμπραξη περιλαμβάνει δύο φάσεις: την Α΄ Φάση (προεπιλογή) και τη Β΄φάση η οποία διακρίνεται περαιτέρω σε επιμέρους στάδια ήτοι: Στάδιο Β.Ι (ανταγωνιστικός διάλογος) και Στάδιο Β.ΙΙ ( υποβολή δεσμευτικών προσφορών). Το έργο δεν χρηματοδοτείται από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Το αντικείμενο των έργων

Στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνεται η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου με τον απαραίτητο εξοπλισμό του, η ανακατασκευή του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου, η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των ανωτέρω κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και η συντήρηση και διαχείριση των Δικαστικών Μεγάρων για διάστημα τριάντα (30) ετών.

Το νέο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου θα σχεδιαστεί με βάση τις «αρχές» του βιοκλιματικού σχεδιασμού στις οποίες συνυπάρχουν το περιβάλλον και η ενέργεια, ήτοι ως κτίριο μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΖΕΒ), με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με άριστη ενεργειακή συμπεριφορά, με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με πιστοποίηση LEED (silver η ανώτερη) και με ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών.

Για το Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου προβλέπονται εργασίες πλήρους ανακατασκευής του στις οποίες περιλαμβάνεται η δομική αποκατάσταση, η ενεργειακή αναβάθμιση, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η αύξηση της ασφάλειας, ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών.

Πηγή: ypodomes.com

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News