ekklisia kritis

Παρέμβαση της Επαρχιακής Συνόδου στη διοίκηση της Πατριαρχιακής Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων

Κρήτη
Παρέμβαση της Επαρχιακής Συνόδου στη διοίκηση της Πατριαρχιακής Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης συνήλθε σε συνεδρία σήμερα, Τρίτη 28 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο και ασχολήθηκε με τα ανακύψαντα διοικητικά θέματα στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης συνήλθε σε συνεδρία σήμερα, Τρίτη 28 Νοεμβρίου και ασχολήθηκε με τα ανακύψαντα διοικητικά θέματα στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων καθώς και τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής, ενδοσχολικής και κάθε άλλης μορφής βίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

«Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σέ Συνεδρία σήμερα, 28  Νοεμβρίου 2023, στό Ἡράκλειο, καί ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως, μεταξύ ἄλλων δέ μέ ζητήματα ποιμαντικῆς, διοικητικῆς καί ἐκπαιδευτικῆς φύσεως.

Σχετικά μέ ἀνακύψαντα διοικητικά θέματα στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνακοινώνει ὅτι, μέ ὁμόφωνη Ἀπόφασή της προέβη, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 89, παρ. 2, τοῦ Νόμου 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Νόμου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», (ΦΕΚ 41/Α/16-3-1961), σέ ὅλες τίς νόμιμες ἐνέργειες ἔναντι τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν.      

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἐπίσης, ἐκφράζει τήν ἀνησυχία της γιά ὅλα τά φαινόμενα ἐνδοοικογενειακῆς, ἐνδοσχολικῆς καί κάθε ἄλλης μορφῆς βίας, πού ἐντείνονται ἀνησυχητικά τόν τελευταῖο καιρό. Προτρέπει ὅλοι μας νά ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες μας, στό μέτρο πού μᾶς ἀναλογεῖ, καί  καλεῖ νά προσπαθήσουμε νά ἀναστείλουμε ὅλα αὐτά πού κατακλύζουν ἐπικίνδυνα τή ζωή μας.

Ἐν ὄψει, τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται καλές Ἅγιες ἡμέρες καί ὁ Θεός τῆς εἰρήνης νά χαρίζει τήν καταλλαγή, κατά τό ἐρχόμενο νέο ἔτος».

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Νοεμβρίου το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη διήμερη Σύνοδο, της 16ης και 17ης Νοεμβρίου, στο Φανάρι αποφασίστηκε για τους Επισκόπους Ευμενείας Ειρηναίο (Μονή Κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου) και Δορυλαίου Δαμασκηνό (Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων) να επιβληθεί ποινή περιορισμού τους στις Μονές τους.

Την ίδια ώρα αφαιρέθηκαν τα οφφίκια από τους Αρχιμανδρίτες του Οικουμενικού Θρόνου Πορφύριο Μπικουβαράκη και Νικηφόρο Εικοσιδέκα, οι οποίοι τυγχάνει να είχαν οριστεί από το Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου μέλη της τριμελούς επιτροπής διοίκησης της Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, μετά την παύση από τα καθήκοντα του, ως ηγουμένου, του Επισκόπου Δορυλαίου.

Ο πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου,  Νικηφόρος Εικοσιδεκας έχει καταγωγή από το Ζευγολατιο.

Ακολουθεί το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου

«Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς συνεδρίας αὐτῆς τοῦ μηνός Νοεμβρίου τήν 16ην καί 17ην ἰδίου.

Κατ᾿ αὐτήν ὁμοφώνῳ συνοδικῇ ἀποφάσει κατετάγησαν εἰς τό Ἀγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας:

α) ὁ Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος Χαμακιώτης, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καί Μαραθῶνος, κα

β) ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἀμφότεροι διακριθέντες ἐπί ὁσιότητι καί θυσιαστικῇ διακονίᾳ τοῦ Χριστωνύμου λαοῦ, ἐγχαραχθέντες ἐξ ἀρχῆς  ὡς Ἅγιοι εἰς  τήν συνείδησιν αὐτοῦ.

Ἐξ ἄλλου, ἐξετασθείσης τῆς περιπτώσεως τοῦ Ἐπισκόπου Τρῳάδος Πέτρου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως ὅπως ἐπιβληθῇ εἰς αὐτόν ἡ ποινή τῆς ἀργίας.

Περί δέ τῆς περιπτώσεως τῶν Ἐπισκόπων Εὐμενείας Εἰρηναίου καί Δορυλαίου Δαμασκηνοῦ, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, εὐρείας συζητήσεως γενομένης, ἐπέβαλεν εἰς αὐτούς ὁμοφώνως τήν ποινήν τοῦ περιορισμοῦ ἄχρι καιροῦ εἰς τάς οἰκείας αὐτῶν Ἱεράς Μονάς, ἤτοι τοῦ Ἐπισκόπου Εὐμενείας εἰς τήν Μονήν Γουβερνέτου – Κυρίας τῶν Ἀγγέλων καί τοῦ Ἐπισκόπου Δορυλαίου εἰς τήν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, ἀμφοτέρας εὑρισκομένας ἐν τῇ περιοχῇ τῶν Χανίων.

Ἐπίσης, ἐκ τῶν Ἀρχιμανδριτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Πορφυρίου Μπικουβαράκη καί Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα ἀφῃρέθησαν τά ἀπονεμηθέντα αὐτοῖς ἐν καιρῷ Πατριαρχικά ὀφφίκια.

Τέλος, ἐξητάσθησαν καί πάντα τά λοιπά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα διά τά ὁποῖα καί ἐλήφθησαν αἱ δέουσαι ἀποφάσεις.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News