ΙΤΕ: H συμβολή του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης στην καινοτομία

Κρήτη
ΙΤΕ: H συμβολή του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης στην καινοτομία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο συμπληρώνει 30 χρόνια υποστήριξης και αξιοποίησης της Έρευνας και της Καινοτομίας

Τα 30 χρόνια λειτουργίας του συμπληρώνει φέτος το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης που υπήρξε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μια σημαντική πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), η οποία υποστηρίχθηκε και χρηματοδοτήθηκε, τόσο από την Πολιτεία όσο και την ΕΕ. Με κεντρικό στόχο, που δεν έχει στη βάση του διαφοροποιηθεί, να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης , αποτελεί μια από τις δομές προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, υποστηρίζοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της.

«Το ETEΠ Κρήτης ιδρύθηκε το 1993 από το ΙΤΕ με στόχο την αξιοποίηση της έρευνας και της γνώσης που παράγεται στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Κέντρα της Κρήτης και τη διασύνδεσή τους με τη βιομηχανία και την παραγωγή» ανέφερε ο διευθυντής του Δρ Γιώργος Παπαμιχαήλ, συμπληρώνοντας ότι «η αποστολή μας σήμερα είναι να δημιουργούμε και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη στήριξη, ενίσχυση και συνεχή αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας» και πως «μέσω της υλοποίησης των στρατηγικών και των δράσεών μας, οραματιζόμαστε να προάγουμε την Κρήτη σε ένα διεθνές Κέντρο Καινοτομίας, το οποίο θα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διασύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό».

Κεντρική στόχευση για το ΕΤΕΠ Κρήτης παραμένει η προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος για σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την επιχειρηματική ανάπτυξη, ενώ για τον σκοπό αυτό μια από τις βασικές δραστηριότητές , είναι η λειτουργία της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων, η οποία βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, σε μια έκταση περίπου 4000 τμ.

«Πρόκειται για έναν πολύ-χώρο, με περισσότερα από 100 γραφεία, εργαστήρια και ερευνητικές υποδομές, αίθουσες συνεδρίων και συνεδριάσεων κλπ, όπου καλλιεργούνται αλλά και υποστηρίζονται στην πράξη η συνεργασία, η δικτύωση, η καινοτομία και η δημιουργικότητα. Στόχος της θερμοκοιτίδας είναι η δημιουργία και εγκατάσταση νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων, υψηλής έντασης γνώσης, και η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης για την ανάπτυξή τους (scale-up)» ανέφερε ο κ. Παπαμιχαήλ, που επισήμανε ότι κάποιες από τις δράσεις που υλοποιούνται αφορούν στον σχεδιασμό υποστηρικτικών δράσεων και εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, υψηλής προστιθέμενης αξίας, για την εκκίνηση και ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, όπως επίσης την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη λήψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων για τη νεοφυή καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, σημαντική παράμετρο αποτελεί η συνεργασία με ερευνητικά εργαστήρια και η δυνατότητα πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές. Προβλέπεται εξάλλου, η παροχή, κατάρτιση και επιμόρφωση φοιτητών, ερευνητών και στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας σε αναδυόμενους τομείς και κλάδους υψηλής τεχνολογικής αιχμής και ζήτησης.

«Σήμερα στη θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠ Κρήτης βρίσκονται εγκατεστημένες 36 καινοτόμες εταιρείες, οι οποίες στοχεύουν σε παγκόσμιες αγορές και λειτουργούν σε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής (πληροφορική, τομείς υγείας και βιοεπιστημών, υπηρεσίες κλπ) και απασχολούν περίπου 400 εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του, ενώ στο σύνολό της, η επιχειρηματική κοινότητα του ΕΤΕΠ Κρήτης παράγει περισσότερα από 150 διαφορετικά καινοτόμα προϊόντα και παρέχει περίπου 70 ανταγωνιστικές υπηρεσίες όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

«Ενδεικτικό είναι ότι κάποιες από τις εταιρείες αυτές έχουν λάβει σημαντική χρηματοδότηση από ελληνικά και ξένα funds (επιπέδου pre-seed, seed-capital και series A, B και C), συνολικού ύψους περίπου 9 εκατ. ευρώ» επισήμανε ο κ. Παπαμιχαήλ, προσθέτοντας ότι «ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες, όπως αυτή της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, είδαμε να δημιουργούνται και να φιλοξενούνται τουλάχιστον 3 νέες εταιρείες στο ΕΤΕΠ Κρήτης, οι οποίες όχι μόνο κατάφεραν να ιδρυθούν και να επιβιώσουν εν μέσω πανδημίας, αλλά να καταγράφουν σήμερα μια εξαιρετική πορεία, αποτελώντας παραδείγματα καλών σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών σε Ελλάδα και εξωτερικό».

Στα 30 χρόνια λειτουργίας του, το ΕΤΕΠ Κρήτης έχει υποστηρίξει τη δημιουργία και ανάπτυξη περίπου 100 εταιρειών, υψηλής έντασης γνώσης και προστιθέμενης αξίας για την οικονομία της Κρήτης, ενώ υπολογίζεται ότι έχουν δημιουργηθεί 1.700 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης από την επιχειρηματική κοινότητα του ΕΤΕΠ Κρήτης, ενώ επίσης ως φορέας υλοποίησης δράσεων Ε&ΤΑ, έχει συμμετάσχει σε παραπάνω από 70 περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, εξασφαλίζοντας υψηλά ποσοστά δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης αλλά και προβολής της Κρήτης διεθνώς.

«Πέραν όμως των αριθμών και των οικονομικών στοιχείων, νομίζω είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια το ΕΤΕΠ Κρήτης έχει συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια που γίνεται για τον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στη χώρας μας, μέσω της προώθησης σύγχρονων και ευέλικτων επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία είναι συνυφασμένα με την επιστημονική έρευνα, την γνώση και την καινοτομία» συμπλήρωσε ο διευθυντής του ΕΤΕΠ Κρήτης Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ.

Σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση των 30 χρόνων λειτουργίας του και ταυτόχρονα τα 40 χρόνια από την ίδρυση του ΙΤΕ, ο κ. Παπαμιχαήλ επισήμανε ότι προγραμματίζεται ήδη, η διοργάνωση μιας εορταστικής ανοικτής προς το κοινό διημερίδας, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2023, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, προκειμένου σε αυτή να μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν για τις δράσεις και να γνωρίσουν από κοντά την επιχειρηματική κοινότητα του ΕΤΕΠ Κρήτης.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News