Ηράκλειο-Μαλεβίζι: Κατατίθενται οι προσφυγές στο ΣτΕ για τον νέο ΒΟΑΚ

Κρήτη
Ηράκλειο-Μαλεβίζι: Κατατίθενται οι προσφυγές στο ΣτΕ για τον νέο ΒΟΑΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ταυτόχρονα οι προσφυγές από τους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, που διεκδικούν υπογειοποίηση του αυτοκινητοδρόμου, ώστε να διορθωθεί εν μέρει το σκηνικό διχοτόμησης των οικιστικών τους ενοτήτων

Χέρι-χέρι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον δικαστικό αγώνα για να μη διατηρηθεί το σκηνικό διχοτόμησης των δύο δήμων από τον διερχόμενο αυτοκινητόδρομο κινούνται Ηράκλειο και Μαλεβίζι, που συμφώνησαν ήδη με εξειδικευμένα νομικά γραφεία στην Αθήνα για την κατάθεση προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε έναν αγώνα δρόμου τις τελευταίες ημέρες για να προλάβουν την καταληκτική προθεσμία της 6ης Ιουνίου...

Με τις προσφυγές που θα κατατεθούν (αν δεν έχουν δηλαδή κιόλας κατατεθεί), καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον ασφυκτικά, οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου ζητούν να υιοθετήσει το υπουργείο Υποδομών τα αιτήματά τους για εν μέρει έστω υπογειοποίηση του νέου ΒΟΑΚ κατά μήκος της λεγόμενης παράκαμψης Ηρακλείου.

Η υπογειοποίηση δε θα απαιτήσει ιδιαίτερα πολύπλοκα έργα από τεχνικής πλευράς, δεν πρόκειται δηλαδή να σκαφτούν σήραγγες κανονικές, αλλά ουσιαστικά θα σκεπαστεί ο ΒΟΑΚ σε ένα μήκος εκατοντάδων μέτρων ανά περίπτωση σε στοχευμένα επιλεγμένα σημεία, στα οποία παρουσιάζει μια κατάλληλη κλίση βύθισης ή έχει εκατέρωθεν ορύγματα.

Το κόστος δεν είναι εξάλλου απαγορευτικό, για τον δήμο Ηρακλείου έχει εκτιμηθεί σε ένα ποσό της τάξης 100-120 εκατομμυρίων ευρώ το πολύ, ενώ με τον τρόπο αυτό αφενός θα εξαλειφθεί η αντιαναπτυξιακή εικόνα διχοτόμησης των οικιστικών συγκροτημάτων σε Βορρά-Νότο με διαχωρισμό από τον αυτοκινητόδρομο. Και αφετέρου, θα εξασφαλιστούν υπερπολύτιμοι κοινόχρηστοι χώροι πολλών στρεμμάτων, που μπορούν να αξιοποιηθούν με τη δημιουργία πάρκων, πνευμόνων πρασίνου, γηπέδων, χώρων αναψυχής κ.λπ.

Το αίτημα φαντάζει δίκαιο και για τους δύο Δήμους, μιας και κανονικά θα έπρεπε να είχε προωθηθεί διαφορετική χάραξη του νέου ΒΟΑΚ, ώστε να παρακάμπτει το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα Γαζίου-Ηρακλείου. Ιδίως από τη στιγμή που ανάλογες υπογειοποιήσεις είναι ήδη σε εξέλιξη ή προωθούνται σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Αθήνα και η Πάτρα!

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Πάτρας, με την υπογειοποίηση 8 χλμ. προαστιακού δρόμου, με χρηματοδότηση ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η κατάθεση των δύο προσφυγών δε σημαίνει βεβαίως αυτομάτως ότι θα φτάσουν απαραιτήτως οι δύο Δήμοι σε δίκες. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κίνηση νομικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων τους να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών και για μια κίνηση-μοχλό πίεσης προς την όποια κυβέρνηση προκύψει από την κάλπη της 25ης Ιουνίου, ώστε να σκύψει πάνω από τα αιτήματα εν μέρει έστω υπογειοποιήσεων του νέου ΒΟΑΚ.

Και οι 2 Δήμοι, Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, κινήθηκαν μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες. Μετά τις σχετικές αποφάσεις στα θεσμικά τους όργανα έκαναν αμέσως μια έρευνα αγοράς, αναζητώντας εξειδικευμένα νομικά γραφεία, μιας και η κατάθεση προσφυγής στο ΣτΕ κατά μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση.

Σε νομικά γραφεία της Αθήνας

Και οι 2 Δήμοι απευθύνθηκαν και βρήκαν νομικά γραφεία στην Αθήνα, με τις σχετικές συμφωνίες ανάθεσης να έχουν ήδη διεκπεραιωθεί, με παρόμοια περίπου δαπάνη, περί τα 40.000 ευρώ δηλαδή και για τις αναθέσεις:

* Η ανάθεση προσφυγής από τον Δήμο Ηρακλείου: «Αναθέτουμε στον δικηγόρο με εξειδίκευση σε θέματα Διοικητικού Δικαίου κ. Θανάση Ξηρό, κάτοικο Αθηνών, την άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της με αριθ. ΑΠ.: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/27000/1783/6-4-20023 (σε ορθή επανάληψη στις 26-4-2023), Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 68871/4636/20-7-2022 ΑΔΑ: 6ΨΝ34653Π8-ΔΡΧ, Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο “Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): τμήμα Χανιά-Ηράκλειο”, ως προς την ενσωμάτωση των υφιστάμενων υποτμημάτων των παρακάμψεων Χανίων- Ρεθύμνου- Ηρακλείου του ΒΟΑΚ και κάθε σχετικής διοικητικής πράξης, την παράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο και τον εξουσιοδοτεί να προβεί σε κάθε εκ του νόμου προβλεπόμενη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Ηρακλείου».

* Η ανάθεση προσφυγής από τον Δήμο Μαλεβιζίου: «Εγκρίνουμε τον διορισμό και παροχή την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθηνών δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία “Απ. Παπακωνσταντίνου - Ν.Κ. Χλέπας και Συνεργάτες”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, ενόψει της σοβαρότητας του θέματος και των ειδικών του γνώσεων επί του θέματος αυτού, να ασκήσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή κάθε άλλου αρμόδιου δικαστηρίου αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμό πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/27000/1783/06.04.2023 απόφασης του γενικού διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 68871/4636/20.7.2022 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο “Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): τμήμα Χανιά-Ηράκλειο”, για την ενσωμάτωση στον σχεδιασμό του έργου των υφιστάμενων υποτμημάτων των παρακάμψεων Χανίων- Ρεθύμνου- Ηρακλείου του ΒΟΑΚ, στο μέτρο που με την εν λόγω απόφαση επέρχονται μεταβολές στο υπόψη έργο που δύναται να επιφέρουν σοβαρή επιβάρυνση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος σε περιοχές του Δήμου μας. Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα συμφέροντα του Δήμου και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί αποδεδειγμένη εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου και κυρίως του Περιβαλλοντικού Δικαίου», αναφέρει η αντίστοιχη απόφαση του Δήμου Μαλεβιζίου.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News