Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς - Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Κρήτη
Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς - Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τη Δευτέρα 29 Μαΐου ξεκινούν οι εγγραφές παιδιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ξεκινούν οι εγγραφές παιδιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, με τον Δήμο  Ρεθύμνης και την Κοινωνική του Υπηρεσία, να ενημερώνουν τους συμπολίτες για τη διαδικασία εγγραφής των παιδιών τους, με την παράκληση να τις διαβάσουν προσεκτικά για να μην ταλαιπωρηθούν κατά τη διαδικασία δεδομένου ότι από φέτος η εγγραφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον Ηλεκτρονικά.  

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρουν τα εξής: 

«Αγαπητοί γονείς,

πλησιάζοντας στη λήξη της σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας για την άψογη συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, επιλέγοντας τις δομές μας για τα δημιουργικά βήματα των παιδιών σας.

Εν’ όψη των εγγραφών για τη νέα σχολική περίοδο 2023 – 2024 στους Παιδικούς, Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ.) & στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου μας και προκειμένου να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη κατά την εγγραφή των παιδιών στις δομές μας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη μοριοδότηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr) όπου απευθείας θα λαμβάνετε γνώση της μοριοδότησής σας.

Φέτος για πρώτη φορά, οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μαζί με την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην παρούσα ανακοίνωση, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 μέχρι και  Παρασκευή 30  Ιουνίου 2023.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ο σύνδεσμος για τις εγγραφές θα ανέβει στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης την Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και όχι νωρίτερα.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση όπου καταχωρούνται τα στοιχεία και των δύο γονέων/κηδεμόνων. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας με  γονική μέριμνα ή εξ’ ολοκλήρου επιμέλεια, η αίτηση υπογράφεται μόνο από το γονέα που έχει τη γονική μέριμνα ή την εξ’ ολοκλήρου επιμέλεια.

Ακολούθως η συμπληρωμένη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και από τους δύο γονείς ή από τον μονογονέα/κηδεμόνα και να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ. Εναλλακτικά μπορεί να αποθηκευτεί η αίτηση και εν συνεχεία από το gov.gr στη διαδρομή Πολίτης και καθημερινότητα - Ψηφιακά έγγραφα gov.gr - Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου το οποίο θα βρείτε στο σύνδεσμο Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου - Gov.gr (www.gov.gr). Τη θεωρημένη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει αφού σαρωθούν (scanning), να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά ως αρχεία και εν συνεχεία, να ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (uploading) μέσω της εφαρμογής των εγγραφών κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα ανακοίνωση διαδικασία.

Φέτος, επίσης για πρώτη φορά, οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν:

  • Για τα νήπια, από ένα (1) έως και τους οκτώ (8) Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ή το Β.Σ.Ο.Φ.
  • Για τα βρέφη, από ένα (1) έως και έξι (6) Δημοτικούς Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ή το Β.Σ.Ο.Φ.

ανάλογα με τη σειρά προτίμησης που επιθυμούν, ορίζοντας πρώτο (1ο) τον Σταθμό 1ης Επιλογής τους, δεύτερο (2ο) το Σταθμό 2ης Επιλογής στη περίπτωση που το παιδί δεν επιλεχθεί στο Σταθμό 1ης Επιλογής, τρίτο (3ο) το Σταθμό 3ης Επιλογής στη περίπτωση που το παιδί δεν επιλεχθεί στο Σταθμό 1ης & 2ης Επιλογής κ.ο.κ. Η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων στους Πίνακες των αποτελεσμάτων (προσωρινούς και οριστικούς) καθορίζεται από τη σειρά προτίμησης, τη μοριοδότηση των κριτηρίων και τους οριστικούς πίνακες των αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

  • Για τα παιδιά, από ένα (1) έως και τα τρία (3) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.), ανάλογα με τη σειρά προτίμησης που επιθυμούν, ορίζοντας πρώτο (1ο) το Κ.Δ.Α.Π. 1ης Επιλογής τους, δεύτερο (2ο) το Κ.Δ.Α.Π. 2ης Επιλογής στη περίπτωση που το παιδί δεν επιλεχθεί στο Κ.Δ.Α.Π. 1ης Επιλογής, τρίτο (3ο) το Κ.Δ.Α.Π. 3ης Επιλογής στη περίπτωση που το παιδί δεν επιλεχθεί στο Κ.Δ.Α.Π. 1ης & 2ης Επιλογής. Η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων στους Πίνακες των αποτελεσμάτων (προσωρινούς και οριστικούς) καθορίζεται από τη σειρά προτίμησης, τη μοριοδότηση των κριτηρίων και τους οριστικούς πίνακες των αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Προσοχή! Κατά την διαδικασία επιλογής των Δημοτικών Σταθμών  και των Κ.Δ.Α.Π. και την σειρά προτεραιότητας αυτών, καθώς μετά την προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων, δε θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα για δήλωση άλλου Σταθμού ή  Κ.Δ.Α.Π. ή αλλαγή της σειράς προτεραιότητας. Εφόσον, δε, επιλεχθεί το παιδί σε κάποιο Σταθμό ή  Κ.Δ.Α.Π., δε θα γίνονται δεκτά αιτήματα για μετακίνηση, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, από το ένα Σταθμό ή  Κ.Δ.Α.Π. στο άλλο, πέραν από ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις αμοιβαίας μετακίνησης ή εφόσον υπάρχει κενή θέση και το ενδιαφερόμενο για μετακίνηση σε άλλο Σταθμό παιδί, πληροί τα κριτήρια μοριοδότησης για να καταλάβει τη θέση.

Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επιφέρει αποκλεισμό από την εγγραφή και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News