Περιφέρεια: Πώς αποζημιώνονται πληγείσες από θεομηνία επιχειρήσεις με αλλαγή ιδιοκτησιακού

Κρήτη
Περιφέρεια: Πώς αποζημιώνονται πληγείσες από θεομηνία επιχειρήσεις με αλλαγή ιδιοκτησιακού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η διαδικασία των εκταμιεύσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματοποιείται τμηματικά από το υπουργείο Οικονομικών

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή και η εκτίμηση των ζημιών σε 1.446 επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 20ής έως 22ας Οκτωβρίου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, και τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου  2021 και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου από την Περιφέρεια, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές της.

Εν συνεχεία 877 από αυτές ολοκλήρωσαν την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαβιβάστηκαν οι φάκελοι των εγγράφων τους στην Δ/νση Κρατικής Αρωγής προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιχορήγησης. Η διαδικασία των εκταμιεύσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματοποιείται τμηματικά από το υπουργείο Οικονομικών.

Ενημέρωση για ειδική κατηγορία επιχειρήσεων (τι προβλέπει το ΦΕΚ)

Πληγείσα επιχείρηση από θεομηνία:

*             της οποίας ο δικαιούχος συνταξιοδοτήθηκε, απεβίωσε

*             ή η επιχείρηση συγχωνεύτηκε, απορροφήθηκε

*             ή μετατράπηκε σε άλλη εταιρική μορφή.

Σχετικά με πληγείσες επιχειρήσεις από τα παραπάνω φαινόμενα των οποίων ο δικαιούχος συνταξιοδοτήθηκε, απεβίωσε ή η επιχείρηση συγχωνεύτηκε, απορροφήθηκε ή μετατράπηκε σε άλλη εταιρική μορφή, εκδόθηκε σχετικό ΦΕΚ 1783/Β/20-3-2023, σύμφωνα με το οποίο:

  1. Σε περίπτωση δικαιούχου που συνταξιοδοτείται μετά την υποβολή της αίτησης στην οικεία Περιφέρεια, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, από τα οποία να προκύπτει ότι ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης κατά το χρόνο της θεομηνίας και της αίτησης, καθώς και η πράξη συνταξιοδότησης ή η οριστική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.
  2. Σε περίπτωση δικαιούχου που έχει υποβάλει αίτηση στην οικεία περιφέρεια και απεβίωσε, για την καταβολή της επιχορήγησης στους νόμιμους κληρονόμους απαιτείται η υποβολή i) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, από τα οποία να προκύπτει, ότι ο θανών ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τον χρόνο της θεομηνίας και της αίτησης και ii) των νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα δικαιώματα των κληρονόμων επί της επιχορήγησης (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, αντίγραφο δημοσιευθείσας διαθήκης, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό μη αποποίησης). Οι έλκοντες εκ του θανόντος δικαιώματα (κληρονόμοι) προκειμένου να τύχουν των ενισχύσεων, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Σε περίπτωση συνέχισης επιχείρησης από τους νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας κληρονόμων, προσκομίζονται πέραν των ανωτέρω και έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση περί συνέχισης της επιχείρησης του θανόντος.
  3. Σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων, απορρόφησης ή μετατροπής της δικαιούχου επιχείρησης σε άλλη εταιρική μορφή, καθώς και εισφοράς ατομικής επιχείρησης είναι δυνατή η καταβολή στην νέα επιχείρηση με νέο ΑΦΜ, εφόσον i) αποδεικνύεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ότι η αρχική αιτούσα επιχείρηση ήταν δικαιούχος ενίσχυσης κατά τον χρόνο της θεομηνίας και της αίτησης και ii) η νέα επιχείρηση καθίσταται καθολικός διάδοχος της πληγείσας επιχείρησης και η καθολική διαδοχή αποδεικνύεται νομίμως. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, και τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, από τα οποία να προκύπτει, ότι η αρχικά αιτούσα επιχείρηση ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης, καθώς και ότι η νέα επιχείρηση καθίσταται καθολικός διάδοχος της πληγείσας επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην: Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας,

Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,

Μ. Μουσούρου 15

ΤΚ 71201

τηλ. 2813410202 & 2813410205.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News