default-image

Νέες κινητοποιήσεις από δασκάλους και καθηγητές για την ελληνική Pisa - Νέα αγωγή Κεραμέως κατά ΔΟΕ και ΟΛΜΕ

Κρήτη
Νέες κινητοποιήσεις από δασκάλους και καθηγητές για την ελληνική Pisa - Νέα αγωγή Κεραμέως κατά ΔΟΕ και ΟΛΜΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Με στάσεις εργασίας αντιδρούν την Τετάρτη 10 Μαΐου δάσκαλοι και καθηγητές, που κάνουν λόγο για κατηγοριοποίηση σχολείων - Με κατεπείγουσα αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απαντά και φέτος η Νίκη Κεραμέως

Αντιδρούν για 2η συνεχή χρονιά οι εκπαιδευτικοί με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στη διεξαγωγή της ελληνικής Pisa σε 600 δημοτικά και γυμνάσια της χώρας, στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών για το σχολικό έτος 2022-2023. «Επιμένουν και κατηγοριοποιούν τα σχολεία», τονίζει ο Σύλλογος “Δομήνικος Θεοτοκόπουλος” διά του προέδρου του Γιώργου Μακράκη. «Υποβαθμίζουν το γνωστικό αντικείμενο τριών επιστημών και δημιουργούν σχολεία με ιδιωτικοοικονομικά δεδομένα», λέει η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, Αρετή Σπαχή.

Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα όπως ορίζονται με απόφαση της υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2523/18-4-2023) αφορά σε μαθητές/-τριες της Στ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και της Γ’ Τάξης των γυμνασίων.

Στόχος όπως αναφέρεται και στην απόφαση είναι: «Η διερεύνηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι μαθητές και οι μαθήτριες σε θέματα Γλώσσας και Μαθηματικών, σύμφωνα με τους στόχους και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά περιγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.). Να αναδείξουν ποιους από τους επιδιωκόμενους στόχους των Π.Σ. επιτυγχάνουν σε υψηλότερο βαθμό οι μαθητές και οι μαθήτριες. Να εντοπίσουν ποιους από τους στόχους δυσκολεύονται να επιτύχουν και να προσδιορίσουν τις αιτίες στις οποίες δυνητικά οφείλονται οι εντοπιζόμενες δυσκολίες».

Εκ διαμέτρου αντίθετος ο στόχος

Ο στόχος που θέτει το υπουργείο δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα υποστηρίζουν από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί. Μιλούν για κατηγοριοποίηση των σχολείων, ανισότητες στην εκπαίδευση που αφορούν σε σχολεία, μαθητές, εκπαιδευτικούς, περιοχές και σκόπιμη αλλοίωση του γνωστικού αντικειμένου των παραπάνω επιστημών, παρά τις εξηγήσεις που δίνει το υπουργείο, υπερασπιζόμενο την απόφασή του, αναφέροντας: «Οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για τη διαμόρφωση εστιασμένων παρεμβάσεων άρσης των μαθησιακών δυσκολιών που εντοπίστηκαν και θα αξιοποιηθούν κατά τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στόχος των εθνικών εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα ήταν η αποτύπωση του βαθμού ανταπόκρισης στις εξεταζόμενες γνώσεις και δεξιότητες και όχι η κατάταξη των μαθητών και των μαθητριών σε μία κλίμακα επιτυχίας. Για τον λόγο αυτόν, δεν υφίσταται βαθμολόγηση με άριστα και βάση, αλλά ποσοστά σωστών, μερικώς σωστών και λανθασμένων απαντήσεων».

«Όπου έχει εφαρμοστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει προκαλέσει ανισότητες. Το ελληνικό σχολείο δε χρειάζεται κατηγοριοποίηση, γκετοποίηση και αποδυνάμωση. Φοβάμαι ότι σχολικές μονάδες σε ορεινές περιοχές, μονάδες που φιλοξενούν ευάλωτες ομάδες παιδιών, σχολικές μονάδες σε γειτονιές θα αποδυναμωθούν περαιτέρω. Ακόμα πιο επικίνδυνη για όλα τα παραπάνω θα είναι και η επιλογή των γονέων σε ποια σχολεία να φοιτήσουν τα παιδιά τους, καθώς η υποβάθμιση φέρνει συρρίκνωση, εγκατάλειψη και χορηγούς εν κατακλείδι για τη λειτουργία τους», είπε στη “Νέα Κρήτη” ο Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης “Δομήνικος Θεοτοκόπουλος”.

Από την πλευρά της, η Αρετή Σπαχή, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, τονίζει: «Προμήθειες και προμηθευτές, αγορά προγραμμάτων σπουδών, σχολεία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια κατ’ εντολή του ΟΟΣΑ φέρνει η Pisa». Ιδιαίτερη η αναφορά της παράλληλα στην αλλοίωση του γνωστικού αντικειμένου των εξεταζόμενων μαθημάτων, λέγοντας ότι «η Γλώσσα μετατρέπεται σε χρηστικό εργαλείο και τα Μαθηματικά σε πράξεις, πρακτικές».

600 σχολεία συμμετέχουν φέτος

Η πρώτη εφαρμογή της εξεταστικής αυτής διαδικασίας αντιμετωπίστηκε πέρυσι δυναμικά από τους εκπαιδευτικούς, καθώς το ποσοστό αποχής ήταν μεγάλο.

Τα δημοτικά́ (Στ’ τάξη) και γυμνάσια (Γ’ τάξη) ήταν 554, όλων των τύπων όλης της χώρας και 11.411 οι μαθητές, εκ των οποίων 293 γυμνάσια με 6.581 μαθητές/-τριες και 261 δημοτικά́ με 4.830 μαθητές/μαθήτριες, όπως δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου.

Για το σχολικό έτος 2022-2023, οι διαγνωστικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μεθαύριο Τετάρτη 10 Μαΐου και η συμμετοχή των επιλεγέντων σχολικών μονάδων είναι υποχρεωτική. Θα συμμετάσχουν οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού από 300 δημοτικά σχολεία και οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου επίσης από 300 γυμνάσια. Τα σχολεία που επελέγησαν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (εκτός από τα ειδικά σχολεία, τα ξενόγλωσσα σχολεία και τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης). Το υπουργείο αναφέρει μάλιστα ότι εφαρμόστηκε η διαδικασία της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, όπως καθορίστηκε με το υπ’ αριθμ. 19/23-01-2023 πρακτικό της επιστημονικής επιτροπής, από όπου προέκυψαν δύο λίστες σχολείων. Οι εν λόγω λίστες εγκρίθηκαν με το υπ’ αριθμ. 21/13-03-2023 πρακτικό της επιστημονικής επιτροπής και επισυνάπτονται, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Επίσης, στην απόφαση επισημαίνεται: «Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ανώνυμα και δε συνεκτιμώνται από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/-τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση το ΙΕΠ αναλαμβάνει να διαφυλάξει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μαθητών που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, βάσει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 14163/ΓΔ4/08-02-2023 (Β’ 724) υπουργική απόφαση, καθώς και με διευκρινιστικές οδηγίες, οι οποίες θα αποσταλούν στους διευθυντές/-ντριες των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στις διαγνωστικές εξετάσεις».

«Έξι σχολεία συμμετέχουν στην Κρήτη»

Με στάσεις εργασίας απαντούν την ημέρα της ελληνικής Pisa οι εκπαιδευτικοί. Ο Γιώργος Μαρκάκης λέει ότι «τα σχολεία στην Π.Ε. Ηρακλείου που έχουν κληθεί να πάρουν μέρος είναι έξι» και πως η δική τους στάση απέναντι στην εμμονή του υπουργείου Παιδείας θα είναι η στάση εργασίας, όπως και πέρυσι. Η Αρετή Σπαχή αναφέρει ότι «εκτός της στάσης εργασίας διοργανώνεται και συγκέντρωση διαμαρτυρίας» σε ένα από τα σχολεία που έχει επιλεγεί να μετέχει στην παραπάνω διαγωνιστική διαδικασία.

Νέα αγωγή Υπ. Παιδείας κατά ΔΟΕ και ΟΛΜΕ για την εκ νέου απεργία κατά τη διάρκεια των εξετάσεων της ''Ελληνικής PISA''

Κατεπείγουσα αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατέθεσε και φέτος η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως κατά της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) και της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), ζητώντας να αναγνωριστεί και πάλι ως παράνομη και καταχρηστική η εκ νέου κηρυχθείσα απεργία - αποχή από τις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές της ΣΤ’ Τάξης δημοτικών σχολείων και της Γ’ Τάξης των γυμνασίων σε θέματα ευρύτερων, γενικών γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών - «Ελληνικής PISA».

Οι εξετάσεις είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, σε 600 σχολεία, τα οποία επελέγησαν ως αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Η αγωγή θα εκδικαστεί σήμερα, Δευτέρα, λόγω του κατεπείγοντος και της προγραμματισμένης διενέργειας των εξετάσεων την Τετάρτη 10/5.

Υπενθυμίζεται ότι με την υπ’ αριθ. 537/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όμοια αγωγή του Υπουργείου Παιδείας κατά των ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, που αφορούσε στις αντίστοιχες εξετάσεις της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, έγινε δεκτή ως προς όλα τα αιτήματά της και η αντίστοιχη απεργιακή κινητοποίηση κηρύχθηκε παράνομη και καταχρηστική.

Το ζήτημα που εγείρεται εδώ και δύο χρόνια, κατά τα οποία αξιοποιείται το εργαλείο αυτό ως μέρος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, αφορά την εφαρμογή ή μη ψηφισμένου Νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων (Ν. 4823/2021), τον οποίο οι συνδικαλιστικές ηγεσίες αυθαίρετα αποπειρώνται να καταργήσουν στην πράξη, αρνούμενες διαρκώς την οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Ελληνική PISA» αποσκοπεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, με ζητούμενο την έγκυρη και αξιόπιστη αποτύπωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών. Κατόπιν μελέτης και αποτίμησης των συμπερασμάτων αυτών, η εκπαιδευτική πολιτική μπορεί να σχεδιάζεται στοχευμένα, βελτιώνοντας εν συνόλω τη μαθησιακή διαδικασία.

Θύματα της απεργιακής αυτής κινητοποίησης, επομένως, κινδυνεύουν να είναι οι μαθητές, γι’ αυτό και το Υπουργείο προσέφυγε στο Δικαστήριο, προκειμένου τα παιδιά μας να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε μία καλύτερη εκπαίδευση, που θα λαμβάνει υπόψη, κατά το σχεδιασμό της, μετρήσιμα, αντικειμενικά στοιχεία.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News