Κτηνοτρόφοι: Έρχονται 8 εκατ. ευρώ για τις ζωοτροφές στην Κρήτη - Πώς θα υπολογίσετε το ποσό της ενίσχυσης

Κρήτη
Κτηνοτρόφοι: Έρχονται 8 εκατ. ευρώ για τις ζωοτροφές στην Κρήτη - Πώς θα υπολογίσετε το ποσό της ενίσχυσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χρήμα, αλλά... όχι νωρίτερα από δύο μήνες, στις τσέπες των κτηνοτρόφων της Κρήτης - Πληρώθηκαν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στο αιγοπρόβειο κρέας

Έρχονται 8 εκατ. ευρώ στην Κρήτη και σε άλλες νησιωτικές περιοχές της χώρας για την αγορά ζωοτροφών, αλλά σε δύο μήνες και να δούμε, ενώ πληρώθηκαν με καθυστέρηση άνω του ενός μήνα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στο αιγοπρόβειο κρέας.

«Τις επόμενες μέρες θα δούμε τι χρήματα έχουν μπει στους λογαριασμούς μας», είπε στο neakriti.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Ν. Ηρακλείου (ΣΕΚΝΗ) Γιώργος Τζουλιαδάκης. Κάνει πάντως λόγο για «ψίχουλα», που, εκτός του ότι έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση, δεν φτάνουν και για να ανακουφίσουν τον κτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης, που παλεύει να σταθεί όρθιος και να συνεχίζει να παράγει!

«Τα 8 εκατομμύρια ευρώ είναι μέσα από το Μεταφορικό Ισοδύναμο. Για να φανταστείτε πόσα χρόνια “το παλεύουμε”, αρκεί να σας πω ότι μας το είχε υποσχεθεί ο Λιβανός όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ανέφερε χαρακτηριστικά στο neakriti.gr ο Γιώργος Τζουλιαδάκης.

Στο μεταξύ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε τη συνδεδεμένη ενίσχυση για το αιγοπρόβειο κρέας και τα ειδικά δικαιώματα των κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς 41.161 δικαιούχων κτηνοτρόφων, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενισχύσεις ύψους 56.335.866 ευρώ για τα μέτρα:

- Συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος.

- Ειδικά δικαιώματα αιγοπροβάτων.

- Ειδικά δικαιώματα βόειου κρέατος.

Θα ακολουθήσουν σήμερα Τρίτη 2 Μαΐου η συνδεδεμένη ενίσχυση για το βόειο κρέας και τα υπόλοιπα καθεστώτα συνδεδεμένων ενισχύσεων φυτικής παραγωγής.

Σε δύο μήνες

Στο μεταξύ, μετά από αίτηση σε ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), που αναμένεται να δημιουργηθεί από το “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.”, την ΑΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από δύο μήνες θα λάβουν ενισχύσεις για την αγορά ζωοτροφών, σε αντιστάθμιση μέρους της διαπιστωμένης αύξησης του κόστους τους, οι κτηνοτρόφοι που εδρεύουν σε Κρήτη και άλλα νησιά. Αυτά αναφέρονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, όπως αυτά ίσχυαν την 31η/12/2021, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την ίδια ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία ως “επαγγελματίες αγρότες”, στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το οποίο τηρείται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλει αίτηση στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), που δημιουργείται από την Ανώνυμη Εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.”, εφεξής “ΕΔΥΤΕ”, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφεξής “ΑΑΔΕ” και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης. Οι υποβολές των αιτήσεων για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιούνται έως δύο μήνες από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής με δυνατότητα παράτασης.

Τρόπος υπολογισμού

Το κατ' αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο στην Κρήτη και στα λοιπά νησιά υπολογίζεται με βάση τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου εκάστου δικαιούχου ως εξής:

Για την Κρήτη, οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι που δηλώνουν από 1 έως 100 αιγοπρόβατα θα λάβουν 250 ευρώ. Ενώ στα υπόλοιπα νησιά 300 ευρώ. Από 101 έως 200 αιγοπρόβατα στην Κρήτη θα λάβουν 500 ευρώ και στα άλλα νησιά 550 ευρώ. Από 201 έως 300 αιγοπρόβατα στην Κρήτη θα λάβουν 650 ευρώ και στα άλλα νησιά 700 ευρώ. Από 301 έως 500 αιγοπρόβατα στην Κρήτη θα λάβουν 800 ευρώ και στα άλλα νησιά 850 ευρώ. Και τέλος, από 501 αιγοπρόβατα και πάνω, στην Κρήτη θα λάβουν 900 ευρώ και στα άλλα νησιά 950 ευρώ.

Οι ενισχύσεις αυτές είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δε δεσμεύονται και δε συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Αν εντοπιστούν ανακριβή στοιχεία

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται επίσης, στην περίπτωση που εντοπιστούν ανακριβή στοιχεία, από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου, ή προκύψει μη τήρηση των όρων του Κανονισμού Deminimis, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εκκινεί αυτοδικαίως διαδικασία ανάκτησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού της ενίσχυσης.

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίνεται η έντοκη ανάκτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τη χρονική στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός του τόκου που επιβαρύνει το ποσό επιστροφής γίνεται βάσει μηνιαίου ανατοκισμού και υπολογίζεται από τον μήνα καταβολής του ποσού μέχρι και τον μήνα λήξης της προθεσμίας, με το εκάστοτε νόμιμο επιτόκιο ανά μήνα.

Σε περίπτωση μη καταβολής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους συντελείται με τη σύνταξη και αποστολή χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια ΔΟΥ του υπόχρεου και επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις καταβολής που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4978/2022.

Αμέσως μετά την επιστροφή του οφειλόμενου ποσού, ο υπόχρεος ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αποστέλλοντας αντίγραφα των σχετικών παραστατικών πληρωμής.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News