Κρήτη: Νέο οικονομικό αδιέξοδο στο Δήμο Γόρτυνας - Άκυρος ο προϋπολογισμός

Κρήτη
Κρήτη: Νέο οικονομικό αδιέξοδο στο Δήμο Γόρτυνας - Άκυρος ο προϋπολογισμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης η απόφαση ψήφισης για τον προϋπολογισμό του 2023

Ξανά σε... περιπέτειες ο πολύπαθος Δήμος Γόρτυνας (μην ξεχνάμε ότι ήταν επί σειρά ετών σε καθεστώς επιτήρησης στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του υπουργείου Εσωτερικών), καθώς ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης η απόφαση ψήφισης του νέου δημοτικού προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο...

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ακύρωσε την απόφαση για τον προϋπολογισμό του 2023 ως μη σύννομη από πλευράς θεσμικών διαδικασιών, κάτι που σημαίνει πρακτικά πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προϋπολογισμός και άρα είναι στον “αέρα” η οικονομική διαχείριση, ο προγραμματισμός και συνολικά η λειτουργία του Δήμου Γόρτυνας.

Γιατί όμως ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση του δημοτικού προϋπολογισμού του 2023;

Κατά τον σχετικό έλεγχο που διενήργησε, ως οφείλει, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διαπίστωσε πως δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι από τη στιγμή που καμία εκ των τριών προτάσεων για τον προϋπολογισμό δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία στο Συμβούλιο, θα έπρεπε να είχε επαναληφθεί η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων, κάτι όμως που δεν έγινε, με αποτέλεσμα να θεωρείται άκυρη η απόφαση.

Η απορριπτική απόφαση

«Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού διεξήχθη επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, της εναλλακτικής πρότασης που υποβλήθηκε αρχικά από τους επικεφαλής της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Γόρτυνας και της τροποποιημένης - βάσει των επισημάνσεων της εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας - εναλλακτικής πρότασης που υποβλήθηκε από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης. Από την καταμέτρηση των ψήφων προκύπτει ότι, σε σύνολο 25 παρόντων μελών, η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής συγκέντρωσε 10 θετικές ψήφους, η αρχική εναλλακτική πρόταση της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Γόρτυνας συγκέντρωσε 2 θετικές ψήφους και η τροποποιημένη εναλλακτική πρόταση της αντιπολίτευσης συγκέντρωσε 10 θετικές ψήφους. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως ισχύουν, εγκεκριμένο προϋπολογισμό συνιστά η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία... τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων», αναφέρεται στην απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και επισημαίνεται:

«Για τους λόγους αυτούς,

Ακυρώνουμε την αριθμ. 40/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γόρτυνας, που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου για το έτος 2023, καθώς τέθηκαν σε ψηφοφορία τρεις προτάσεις και καμία δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ήτοι 13 ψήφους. Ειδικότερα, η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής συγκέντρωσε 10 θετικές ψήφους, η αρχική εναλλακτική πρόταση της αντιπολίτευσης συγκέντρωσε 2 θετικές ψήφους και η τροποποιημένη εναλλακτική πρόταση συγκέντρωσε 10 θετικές ψήφους και δεν επαναλήφθηκε η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, όπου αναφέρεται: “...Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία... τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων”. Κατά της απόφασης αυτής ο έχων έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152».

Κοινή ανακοίνωση παρατάξεων της αντιπολίτευσης

«Μετά και την απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καταρρίπτονται οι ανυπόστατοι και αβάσιμοι ισχυρισμοί της δημοτικής Αρχής ότι “ο Δήμος Γόρτυνας έχει μείνει χωρίς προϋπολογισμό γιατί οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης τον καταψήφισαν”, όπως και τα όσα γράφηκαν περί δυσλειτουργίας του Δήμου εξαιτίας της στάσης των αντιπολιτεύσεων, στις οποίες και προσπάθησε να “χρεώσει” η δημοτική Αρχή την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του προέδρου κ. Θανάση Δεσδενάκη.

Οι παρατάξεις της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας και οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Δήμο και στους πολίτες του ψήφισαν τον προϋπολογισμό και μάλιστα κατέθεσαν εναλλακτική πρόταση, η οποία είχε ως στόχο να “νοικοκυρέψει” την κατάσταση και να βάλει ένα “φρένο” στην ασυδοσία της δημοτικής Αρχής.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Αποκεντρωμένης, γίνεται πασιφανές ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας δεν ολοκληρώθηκε σωστά με αποκλειστική ευθύνη του προέδρου του Δ.Σ. κ. Δεσδενάκη, ο οποίος επιδίδεται μόνο σε φωνές και σε ύβρεις, ενώ διακατέχεται από άγνοια και δεν τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες, οδηγώντας τις συνεδριάσεις σε αδιέξοδο.

Επιπλέον, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα πως προέκυψαν τρεις προτάσεις τη στιγμή που οι προτάσεις που ήρθαν προς ψηφοφορία ήταν δύο, αυτή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και η εναλλακτική πρόταση των αντιπολιτεύσεων, όπως διορθώθηκε και επανυποβλήθηκε στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πώς προκύπτει τρίτη πρόταση και ποιος την κατέθεσε;

Μήπως υπήρξε σκοπιμότητα από την πλευρά του προέδρου, ώστε να μην εξασφαλιστεί η απόλυτη πλειοψηφία και να ακυρωθεί ο προϋπολογισμός;

Ή μήπως στο χάος που επικρατεί κάθε φορά με αποκλειστική ευθύνη και υπαιτιότητα του προέδρου δεν τηρήθηκε σωστά η διαδικασία της ψηφοφορίας;», αναφέρουν σε αιχμηρή, κοινή ανακοίνωσή τους ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Νίκος Σχοιναράκης, ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Σταύρος Ξυλούρης και οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Βρυσανάκης και Αρτέμης Βεϊσάκης και συνεχίζουν: «Η εναλλακτική πρόταση που καταθέσαμε εξυπηρετούσε τρεις άξονες:

- Περιστολή δαπανών υπερβολικών από κωδικούς που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με ολιγότερα κονδύλια και εξοικονόμηση πόρων.

- Ενοποίηση όμοιων και ομοειδών δαπανών, όπως ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, η προμήθεια ειδών ύδρευσης-άρδευσης και αποχέτευσης, η προμήθεια κάδων απορριμμάτων, η εγκατάσταση μεταλλικών δεξαμενών και η μίσθωση μηχανημάτων για την επισκευή και συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, προκειμένου να γίνουν ενιαίοι διαγωνισμοί και όχι κατακερματισμός για εξοικονόμηση πόρων προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.

- Διάθεση των κονδυλίων που εξοικονομήθηκαν σε συγκεκριμένα έργα, τα οποία έχει ανάγκη ο δήμος».

Αποκατάσταση αλήθειας για τη χρηματοδότηση

«Οφείλουμε και μια διευκρίνιση προς αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με χρηματοδοτούμενα έργα που αφορούν την Ιερά Μονή του Κουδουμά, τα οποία εκ παραδρομής αφαιρέσαμε και εξ υπαιτιότητας της δημοτικής Αρχής που δε μας παρείχε επαρκή ενημέρωση επί των κωδικών του προϋπολογισμού. Όταν αντιληφθήκαμε το πρόβλημα, αμέσως, όχι μόνο σπεύσαμε να αποκαταστήσουμε διορθώνοντας το εκ παραδρομής λάθος κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού, αλλά και προϋπολογίσαμε νέα χρηματοδότηση για την τσιμεντόστρωση του δρόμου της Ι.Μ. Κουδουμά.

Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι και σε αυτήν την περίπτωση η νυν δημοτική Αρχή βρήκε πρόσφορο έδαφος για άσκηση μικροπολιτικής προπαγάνδας, διαβάλλοντας με κάθε τρόπο και μέσο τόσο τον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Νίκο Σχοιναράκη, όσο και τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, δημιουργώντας κλίμα εχθρότητας και αποστροφής.

Πραγματικά εκπλαγήκαμε όταν διαπιστώσαμε ότι αυτή η συκοφαντική δυσφήμηση και διαβολή είχε φτάσει μέχρι και τον Μητροπολίτη και για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε δημόσια ότι καμία πρόθεση ή σκοπιμότητα δεν υπήρξε από μέρους μας στο να αποστερήσουμε την Ι.Μ. Κουδουμά από εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ή από συνεχιζόμενα έργα. Εξάλλου, κάτι τέτοιο θα ήταν άτοπο και ανορθολογικό.

Πέραν τούτου, θεωρούμε πως όλα τα άλλα ανήκουν στη σφαίρα της παραπληροφόρησης και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και την αλήθεια», καταλήγει η κοινή ανακοίνωση επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News