Έτσι θα είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι

Κρήτη
Έτσι θα είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

"Νέο Αερολιμένα Καστελίου στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης και την οδική του σύνδεση με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και την οδό Ηρακλείου – Βιάννου, λόγω της επικαιροποίησης του τελικού σχεδιασμού του έργου"

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που θα αντικαταστήσει το Ν. Καζαντζάκης, το οποίο από 7,7 εκατομμύρια επιβάτες το 2022 θα προσεγγίσει τα 14,6 εκατομμύρια επιβάτες περίπου έως το 2054.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον "Νέο Αερολιμένα Καστελίου στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης και την οδική του σύνδεση με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και την οδό Ηρακλείου – Βιάννου, λόγω της επικαιροποίησης του τελικού σχεδιασμού του έργου", που βρίσκεται σε διαβούλευση και θα διαρκέσει μέχρι 29 Μαΐου, περιλαμβάνονται τα επιμέρους έργα:

- Οι εγκαταστάσεις του νέου αερολιμένα (κτίριο αεροσταθμού, πύργος ελέγχου, διάδρομος προσγείωσης – απογείωσης αεροσκαφών, παράλληλοι τροχόδρομοι, δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών, χώροι στάθμευσης οχημάτων, υποστηρικτές εγκαταστάσεις κ.λπ.)

- Οι οδικές συνδέσεις του αερολιμένα με τον ΒΟΑΚ (μήκους 17 χιλιομέτρων) και την οδό Ηράκλειο - Βιάννος (μήκους 4,1 χιλιομέτρων)

- Η δημιουργία δανειοθαλάμου εκμετάλλευσης ασβεστολίθου στη θέση "Κούπος", με στόχο την τροφοδότηση των απαραίτητων αδρανών υλικών για την κατασκευή του έργου

Η επικαιροποίηση του τελικού σχεδιασμού του υπό μελέτη έργου αφορά την αύξηση του μεγέθους του κτιρίου του αεροσταθμού (από 71.618,64 τ.μ στο περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο, σε 93.572 τ.μ. στον προτεινόμενο σχεδιασμό, προσαύξηση περιοχής εμπορικών χρήσεων (διατήρηση της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης εμπορικής ζώνης, επιφάνειας 443.000 τ.μ. και προσθήκη περιοχής για μελλοντική χρήση με έκταση 282.000 τ.μ.), αύξηση της επιφάνειας κατάληψης των επιμέρους δραστηριοτήτων του αεροδρομίου από περίπου 1.158 στρ. (στον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό) σε 1.499 στρ. (στον προτεινόμενο σχεδιασμό).

Σύμφωνα με την ΜΠΕ του έργου, το νέο αεροδρόμιο θα έχει τη δυνατότητα στάθμευσης 39 αεροσκαφών εμπορικής διακίνησης επιβατών κατηγορίας C ή 27 κατηγορίας C και 6 κατηγορίας Ε.

Επίσης, 16 θέσεις στάθμευσης Κατηγορίας Β για ιδιωτικά αεροσκάφη και 3 θέσεις στάθμευσης για ελικόπτερα.

Επιπλέον, προβλέπεται χώρος στάθμευσης μακράς διάρκειας περίπου 400 θέσεων, χώρος στάθμευσης μικρής διάρκειας περίπου 200 θέσεων, χώρος αναμονής 110 τουριστικών λεωφορείων και χώρος στάθμευσης υπαλλήλων αεροδρομίου χωρητικότητας περίπου 600 οχημάτων.

Σημερινή κατάσταση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο αεροδρόμιο του Καστελίου σύμφωνα με την αναφορά προόδου του κατασκευαστή του έργου, της ΤΕΡΝΑ (Σεπτέμβριος του 2022). Ήδη οι απαιτούμενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί.

Σε ό,τι αφορά στις απαλλοτριώσεις που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου, οι προς εκτέλεση χώροι του Αεροδρομίου και Οδικού Έργου έχουν παραδοθεί 100%. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία πραγματοποιεί έρευνες σε (26) περιοχές του ευρύτερου έργου. Το επικαιροποιημένο Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αεροδρομίου εγκρίθηκε και η εκπόνηση των μελετών τόσο του Αεροδρομίου (ποσοστό προόδου 48%) όσο και του οδικού έργου (ποσοστό προόδου 50%) βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε επίπεδο κατασκευαστικών εργασιών, οι χωματουργικές εργασίες στην περιοχή του Αεροδρομίου είναι σε πλήρη εξέλιξη, με ποσοστό προόδου 97%. Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης απορροής στην περιοχή του Αεροδρομίου έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 45% και η κατασκευή Τραπεζοειδών Τάφρων και Ορθογωνικών Καναλιών σε ποσοστό 25%.

Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τόσο στο κτίριο Αστυνομίας όσο και στο Κτίριο Κεντρικού Αεροσταθμού. Σε αυτήν τη φάση εκτελούνται εργασίες που αφορούν χωματουργικά, κατασκευή φέροντος οργανισμού, τοιχοποιίες και μονώσεις. Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης για το κτίριο της Αστυνομίας ανέρχεται 73% και για το κτίριο Κεντρικού Αεροσταθμού στο 12,5%.

Επίσης, και στα δυο κτίρια έχουν ξεκινήσει εργασίες υπόγειων δικτύων αποχέτευσης, τοποθέτηση γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας.

Η κατασκευή της οδικής αρτηρίας σύνδεσης του Αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ βρίσκεται σε εξέλιξη σε ποσοστό προόδου 26,7% καθώς επίσης και η κατασκευή στο οδικό τμήμα Αεροδρόμιο - Κόμβος Αρκαλοχωρίου σε ποσοστό προόδου 47,2%.

Εκτίμηση συνολικού προϋπολογισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου αεροδρομίου στην περιοχή του Καστελίου, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης για το αντικείμενο Μελέτης – Κατασκευής του Έργου, ανέρχεται στα 520 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η σύμβαση παραχώρησης για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι προβλέπει και τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση των οδικών προσβάσεων σύνδεσης του αεροδρομίου με τον Βόρειο και Νότιο Οδικό άξονα της

Κρήτης.

Στο συνολικό κόστος δεν περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός αεροναυτιλίας, ο οποίος ανήκει στη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Η τελευταία, από κοινού με τον παραχωρησιούχο (ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.), μετά την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης, θα καθορίσει τους όρους προμήθειάς του.

Τα οφέλη από την κατασκευή του έργου

Η σημασία του νέου αερολιμένα είναι πολύ μεγάλη όχι μόνο για όλη την Κρήτη αλλά και για την εθνική παρουσία στις αερομεταφορές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Το νέο αεροδρόμιο θα συμβάλλει στην παραπέρα ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων στην Κρήτη και στην αναβάθμιση της γεωπολιτικής της θέσης.

Ο στόχος της κατασκευής του Νέου Αερολιμένα Καστελίου είναι η εξυπηρέτηση του συνόλου της κίνησης εσωτερικού και εξωτερικού που εξυπηρετείται σήμερα από τον υφιστάμενο αερολιμένα Ηρακλείου καθώς επίσης και εκείνου που θα αναπτυχθεί στο μέλλον.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Μελέτη Πρόβλεψης Κυκλοφορίας στην οποία βασίστηκε και ο τελικός σχεδιασμός του έργου, στο 20ό έτος λειτουργίας προβλέπει την άνετη εξυπηρέτηση 11,7 εκατ. επιβατών τον χρόνο.

Παράλληλα, ο Νέος Αερολιμένας Καστελίου θα παρέχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησής του από τους τύπους αεροσκαφών που χρησιμοποιεί σήμερα ο αερολιμένας Ηρακλείου αλλά και από μεγαλύτερου μεγέθους αεροσκάφη που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη μπει σε χρήση.

Στην πλήρη ανάπτυξή του, στο έργο θα δημιουργηθούν 2.000 θέσεις εργασίας και πολλαπλάσιες μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας και την περίοδο που θα αναπτυχθούν οι νέες εμπορικές υποδομές και οι χρήσεις". Μάλιστα, "με βάση την πρόσφατη έκθεση του Air Transport Action Group (ATAG), εκτιμάται ότι το Αεροδρόμιο Καστελίου θα δημιουργήσει περίπου 7.000 με 7.500 θέσεις άμεσης απασχόλησης (στην εταιρεία του Αεροδρομίου, τις αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες διαχείρισης handling, τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κ.ά.). Παράλληλα, η αναπτυξιακή δυναμική που θα προσδώσει στην περιοχή το νέο Αεροδρόμιο, θα οδηγήσει και σε ενίσχυση της έμμεσης απασχόλησης σε τομείς όπως για παράδειγμα ο τουρισμός και το εμπόριο. Βάσει των ίδιων στοιχείων της ATAG υπολογίζεται ότι το Αεροδρόμιο Καστελίου θα κινητοποιήσει περίπου 35.000 με 37.000 θέσεις έμμεσης απασχόλησης.

Αναμένεται, οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να έχουν ισχυρά οφέλη καθώς προβλέπεται η καταβολή αντισταθμιστικού ανταλλάγματος από την εταιρεία του έργου προς το Δημόσιο, που αντιστοιχεί στο 2% επί των εσόδων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του έργου (1% στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος της Περιφέρειας Κρήτης και 1% στους ΟΤΑ). Τα έσοδα αυτά θα διανέμονται στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής, για κοινωφελείς δράσεις.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News