default-image

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ το ΣΔΙΤ των νέων φοιτητικών εστιών

Κρήτη
Πανεπιστήμιο Κρήτης: Στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ το ΣΔΙΤ των νέων φοιτητικών εστιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την μοναδική προσφορά που είχε κατατεθεί, αυτή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ και προχώρησε στην κήρυξη της γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας ως προσωρινού αναδόχου του έργου ΣΔΙΤ, ύψους 255 εκατομμυρίων ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α)

 

«Πρόσω ολοταχώς» για το μεγάλο έργο ανέγερσης των νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο που περιλαμβάνει επίσης και την ανέγερση νέου αμφιθεάτρου στο Ρέθυμνο.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την μοναδική προσφορά που είχε κατατεθεί, αυτή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ και προχώρησε στην κήρυξη της γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας ως προσωρινού αναδόχου του έργου ΣΔΙΤ, ύψους 255 εκατομμυρίων ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α). Έργου που θα αναβαθμίσει άρδην τις κτηριακές υποδομές του πανεπιστημίου Κρήτης, δίνοντας από τη μια, σημαντική ''ανάσα'' στο μέτωπο της φοιτητικής στέγης εν μέσω “γόρδιου δεσμού” τα τελευταία χρόνια - λόγω της μεγάλης εξάπλωσης του φαινομένου της βραχυχρόνιας εκμίσθωσης σπιτιών στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης - για φοιτητές και γονείς.

Και από την άλλη, θα δώσει μεγάλη ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο, στην οικοδομή και σε όλα τα συναφή επαγγέλματα, αφού είναι προφανές ότι σε ένα τόσο μεγάλης εμβέλειας από κτηριακή-κατασκευαστική άποψη έργο θα εμπλακούν πολλές τοπικές εταιρείες και μικροί εργολάβοι, τεχνίτες, επαγγελματίες διαφόρων κλάδων και εργάτες στην οικοδομή.

Θυμίζουμε ότι στα μέσα Φεβρουαρίου, στην εκπνοή της προθεσμίας, είχε κατατεθεί τελικά μία μόνο προσφορά για το ΣΔΙΤ των νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, καθώς οι 4 από τους 5 ενδιαφερόμενους, αρχικώς, “μνηστήρες” δε θέλησαν τελικά να “χτυπήσουν” το μεγάλο έργο, ύψους 255 εκατομμυρίων ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ).

Η μοναδική προσφορά κατατέθηκε από την “Ιντρακάτ”, ενώ οι 4 υπόλοιπες συμμετέχουσες εταιρείες στον διαγωνισμό, δηλαδή η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η “ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις”, η ΑΒΑΞ και η κοινοπραξία Μυτιληναίος-ΑΤΕΣΕ δεν προσήλθαν για να καταθέσουν προσφορά.

Κατά τη συνεδρίασή του της 11ης Απριλίου, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, λειτουργώντας ως Συμβούλιο Διοίκησης, ενέκρινε τον φάκελο της προσφοράς και ανέδειξε την εταιρεία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ως προσωρινό ανάδοχο του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Σ.Δ.Ι.Τ.»

Η απόφαση κήρυξης προσωρινού αναδόχου

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφασίζει ομόφωνα:

-Ε γ κ ρ ί ν ε ι το με αρ.πρωτ.7271/03-04-2023 2 ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού (Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς) της Β΄ φάσης - Στάδιο Β.ΙΙ του διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Σ.Δ.Ι.Τ.».

- Α π ο δ έ χ ε τ α ι τον Φάκελο Γ’ - Οικονομική Προσφορά και την βαθμολόγηση της Προσφοράς της εταιρείας «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

- Κ η ρ ύ σ σ ε ι την εταιρεία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ως Προσωρινό Ανάδοχο του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Σ.Δ.Ι.Τ.» ''αναφέρεται στη σχετική απόφαση , με την οποία κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του σημαντικού έργου των νέων φοιτητικών εστιών.

Οι νέες φοιτητικές εστίες

Το έργο, που προωθείται με τη μορφή Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αφορά στη μελέτη, την κατασκευή και τη διαχείριση 2.000 νέων φοιτητικών κλινών στην πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο και 1.000 νέων φοιτητικών κλινών στο Ηράκλειο, καθώς και στη μελέτη κατασκευής του αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Γάλλο Ρεθύμνου, χωρητικότητας 800 ατόμων, το οποίο θα αξιοποιηθεί και ως συνεδριακό κέντρο.

Το αντικείμενο είναι σύνθετο, περιλαμβάνοντας την ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία νέων μονάδων εστίασης, σίτισης και αναψυχής φοιτητών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και στη βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών σε χώρους ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό, ο ανάδοχος που θα πάρει το εν λόγω έργο ΣΔΙΤ με σύμβαση 30ετούς διάρκειας δε θα κληθεί απλώς να κατασκευάσει τις νέες φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο και να τις παραδώσει στο Πανεπιστήμιο... Θα έχει παράλληλα και την ευθύνη διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας των φοιτητικών εστιών για 27 χρόνια, δεδομένου ότι ο κατασκευαστικός χρόνος ορίζεται στα 3 χρόνια.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News