Προβληματισμός για την αξιοποίηση του κτηρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ - Τα τρία σενάρια για το κληροδότημα Βαρκαράκη

Κρήτη
Προβληματισμός για την αξιοποίηση του κτηρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ - Τα τρία σενάρια για το κληροδότημα Βαρκαράκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου καλείται να λύσει τον “γόρδιο δεσμό” της διαχείρισης του διώροφου ακινήτου επί της Πλαστήρα, όπου βρήκε στέγη το ΚΕΠ

Εκπλήρωση της βούλησης του αείμνηστου διαθέτη, με την εκμίσθωση του ακινήτου με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές, κάτι που θα σημάνει όμως “ξεσπιτωμό” και αναζήτηση νέας στέγης για τη στεγαζόμενη δημοτική υπηρεσία; Ανάκληση των όρων της κληρονομιάς και αξιοποίηση συνολικά του ακινήτου; Ή εν μέρει αλλαγή των όρων του διαθέτη, που θα επιτρέψει την εκμίσθωση του α’ ορόφου για την παροχή υποτροφιών και ταυτόχρονα την αξιοποίηση του ισογείου από τον Δήμο Ηρακλείου;

Αυτές είναι οι τρεις εναλλακτικές λύσεις που θα βάλει προσεχώς στο “μικροσκόπιο” το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, καλούμενο μετά την παραπομπή του θέματος από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει τι μέλλει γενέσθαι με το κληροδότημα Βαρκαράκη, εν προκειμένω το διώροφο κτίσμα στη συμβολή των οδών Πλαστήρα και Πανασσανού, στο ισόγειο του οποίου έχει στεγαστεί παράρτημα ΚΕΠ και στον α' όροφο είχε στεγαστεί παλαιότερα η Παιδική-Νεανική Χορωδία Ηρακλείου.

“Γόρδιος δεσμός”

Η διαχείριση του κληροδοτήματος έχει εξελιχθεί σε “γόρδιο δεσμό”, καθώς ο αείμνηστος διαθέτης Ιωάννης Βαρκαράκης είχε δωρίσει το κτίσμα με συγκεκριμένο σκοπό στον Δήμο Ηρακλείου, που ήταν η εκμίσθωσή του για τη χορήγηση υποτροφιών, είχε δηλώσει μεν ότι ο όρος δεν είναι δεσμευτικός, αλλά έφυγε από τη ζωή πριν γίνει συμβολαιογραφική τροποποίηση της δωρεάς, με συνέπεια στη Λότζια να αναζητούν τώρα μια φόρμουλα για να λύσουν το “μπερδεμένο κουβάρι”, ως προς την κατάλληλη αξιοποίηση του παλαιού ακινήτου...

Πώς ακριβώς έχει το ιστορικό του κληροδοτήματος Βαρκαράκη; Με τη με αρ. 448/1976 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποδέχτηκε τη δωρεά εν ζωή του Ιωάννη Βαρκαράκη, ο οποίος δώρισε στον Δήμο διώροφη οικία (εμβαδού οικοπέδου 185,8 τ.μ.), επί των οδών Πλαστήρα και Πανασσανού. Η σχετική συμβολαιογραφική πράξη συντάχθηκε με το με αρ. 47220/6-5-1977 συμβόλαιο δωρεάς του συμβολαιογράφου Ηρακλείου Α. Παρασχάκη και μεταγράφηκε τη 18η/5/77 στον τόμο 1552, με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 164787, στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο συμβόλαιο, ο Δήμος όφειλε να μισθώσει το ακίνητο και να δίδει υποτροφίες σε φοιτητές.

Με το από 28/6/96 έγγραφό του ο Ι. Βαρκαράκης είχε δηλώσει ότι ο όρος που είχε θέσει στη δωρεά του θα μπορούσε και να μην είναι δεσμευτικός, όμως ο Ι. Βαρκαράκης πέθανε στις 17/2/97 και δεν έγινε σχετική τροποποίηση της δωρεάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Το 2004, ο Δήμος Ηρακλείου εκτέλεσε εργασίες συντήρησης και αναδιαμόρφωσης των χώρων του κτηρίου και στη συνέχεια στέγασε στο ισόγειο του εν λόγω κτηρίου το 2ο Παράρτημα ΚΕΠ Ηρακλείου, δεδομένου ότι η θέση και η έκτασή του πληρούσαν πλήρως τις προδιαγραφές για τη στέγαση της εν λόγω ειδικής υπηρεσίας του Δήμου. Την ίδια περίοδο, στον α’ όροφο στεγάστηκε η Παιδική-Νεανική Χορωδία Ηρακλείου. Σήμερα ο α’ όροφος δε χρησιμοποιείται.

Εισήγηση με 3 σενάρια

Αναζητώντας την άκρη του νήματος για το πώς πρέπει να κινηθεί ο Δήμος Ηρακλείου, η Αντιδημαρχία Δημοτικής Περιουσίας κατέληξε σε 3 σενάρια-λύσεις, τις οποίες και παρουσίασε τις προάλλες στην Οικονομική Επιτροπή ο αντιδήμαρχος Μανόλης Βασιλάκης και είναι:

  1. Εκμίσθωση ακινήτου Βαρκαράκη.
  2. Ανάκληση όρων διαθέτη-αξιοποίηση του συνόλου του ακινήτου από τον Δήμο Ηρακλείου (απαιτείται η λήψη απόφασης για έκδοση δικαστικής απόφασης τροποποίησης όρων του διαθέτη).
  3. Εκμίσθωση α’ ορόφου ακινήτου Βαρκαράκη και αξιοποίηση ισογείου από τον Δήμο Ηρακλείου (απαιτείται η λήψη απόφασης για έκδοση δικαστικής απόφασης τροποποίησης όρων του διαθέτη).

Λόγω της σοβαρότητας και πολυπλοκότητας του θέματος, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου αποφάσισε ομόφωνα:

«Την παραπομπή της εισήγησης του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας σχετικά με το κληροδότημα Βαρκαράκη στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος, αφού προηγηθεί η υποβολή ερωτήματος προς το Νομικό Τμήμα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με τη δυνατότητα άσκησης αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο για τη μεταβολή της βούλησης του διαθέτη, καθώς και για την πιθανότητα ευδοκίμησής της σε περίπτωση που η απόφαση του Σώματος για τη διαχείριση του κληροδοτήματος διαφοροποιηθεί εν όλω ή εν μέρει από την αρχική βούληση του διαθέτη».

Αναλυτικά οι τρεις εναλλακτικές λύσεις

Το 1ο προτεινόμενο σενάριο αφορά στην εκμίσθωση του ακινήτου Βαρκαράκη, αναφέροντας: «Προκειμένου να εκπληρωθεί η αρχική βούληση του διαθέτη, το ακίνητο θα πρέπει να εκκενωθεί και να εκμισθωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση κληροδοτημάτων. Δεδομένου ότι την τρέχουσα περίοδο στεγάζεται στο ισόγειο του κτηρίου υπηρεσία του Δήμου, θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη μεταστέγασή της:

  1. Η στεγαζόμενη υπηρεσία, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη σύνταξη κτηριολογικού προγράμματος, από το οποίο να προκύπτουν οι αναγκαίοι χώροι και οι απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία της υπηρεσίας. Θα πρέπει, επίσης, να προσδιοριστεί η περιοχή στην οποία θα πρέπει να αναζητηθεί το προς μίσθωση ακίνητο και να προεκτιμηθεί το ετήσιο κόστος μίσθωσης.
  2. Να ελεγχθεί αν απαιτείται η τροποποίηση του προϋπολογισμού, ώστε να γίνει δυνατή η διενέργεια δημοπρασίας.

iii. Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία του κτηρίου, ώστε να καταστεί κατάλληλο προς μίσθωση και να συναφθεί η σχετική σύμβαση, να γίνουν ενέργειες για τη μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας.

  1. Η εκμίσθωση του α’ ορόφου μπορεί να γίνει μαζί με το ισόγειο (όταν αυτό εκκενωθεί) είτε ανεξάρτητα από αυτό.
  2. Να ληφθεί απόφαση για την εκμίσθωση του ακινήτου ή μέρους αυτού. Ο έλεγχος των όρων της διακήρυξης θα γίνει από το αρμόδιο τμήμα εποπτείας κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η παλαιότητα του κτηρίου, η μη χρήση του α’ ορόφου το τελευταίο διάστημα και η αδυναμία χρηματοδότησής του μειώνουν τις πιθανότητες να βρεθεί πλειοδότης για την εκμίσθωσή του, ενώ αν η δημοπρασία έχει αποτέλεσμα, το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα είναι μάλλον χαμηλό».

Το 2ο σενάριο προβλέπει την ανάκληση όρων διαθέτη-αξιοποίηση του συνόλου του ακινήτου από τον Δήμο Ηρακλείου (απαιτείται η λήψη απόφασης για έκδοση δικαστικής απόφασης αμφισβήτησης του περιεχομένου της βούλησης του δωρητή).

«Επειδή η πρόθεση του Ι. Βαρκαράκη να ανακαλέσει τους όρους που είχε θέσει στη δωρεά του διατυπώνεται ευκρινώς στο από 28/6/1996 έγγραφό του, θα πρέπει να εξεταστεί εάν θα μπορούσε να αποτελέσει έρεισμα αμφισβήτησης του περιεχομένου της προγενέστερης βούλησής του. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4182/2013, “αν υπάρχει αμφιβολία περί του περιεχομένου της βούλησης του διαθέτη ή δωρητή ή αμφισβήτηση επ’ αυτού, αυτή επιλύεται από το αρμόδιο κατ’ άρθρο 825 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο”. Πριν τη λήψη σχετικής απόφασης, θα πρέπει να ζητηθεί από το Νομικό Τμήμα σχετική γνωμοδότηση», αναφέρεται επεξηγηματικά σε σχέση με τη 2η εναλλακτική λύση από την Αντιδημαρχία Δημοτικής Περιουσίας.

Η 3η εναλλακτική λύση είναι συνδυαστική και αφορά στην εκμίσθωση α’ ορόφου ακινήτου Βαρκαράκη και στην αξιοποίηση ισογείου από τον Δήμο Ηρακλείου (απαιτείται η λήψη απόφασης για έκδοση δικαστικής απόφασης τροποποίησης όρων του δωρητή).

«Για την επωφελέστερη ή ασφαλέστερη αξιοποίησης της περιουσίας, θα μπορούσε να προχωρήσει ο Δήμος σε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο, προκειμένου να μεταβληθεί ο σκοπός της δωρεάς: Να ανακατασκευαστεί ο α’ όροφος του ακινήτου και να συντηρείται όλο το κτήριο από τον Δήμο (ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερο μίσθωμα του ορόφου, το οποίο να χορηγείται μέσω υποτροφιών σε δύο σπουδαστές των ελληνικών δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) και αντισταθμιστικά να περιέλθει στην ιδιωτική περιουσία του Δήμου το ισόγειο του κτηρίου για τη στέγαση υπηρεσιών του.

Προτείνεται οι υποτροφίες, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του μισθώματος που έχει εισπραχθεί το προηγούμενο έτος, να χορηγούνται κατόπιν σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης του Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου προς την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και προς την αρμόδια Αρχή εποπτείας», αναφέρεται επεξηγηματικά...

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News