Έτσι θα είναι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι - Το neakriti.gr παρουσιάζει την επικαιροποιημένη ΜΠΕ για το εμβληματικό έργο

Κρήτη
Έτσι θα είναι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι - Το neakriti.gr παρουσιάζει την επικαιροποιημένη ΜΠΕ για το εμβληματικό έργο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επέκταση του αεροσταθμού, αύξηση της εμπορικής ζώνης και αλλαγές στο μέτωπο των οδικών συνδέσεων και κόμβων δεσπόζουν στη νέα επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι Πεδιάδας - Το neakriti.gr παρουσιάζει σήμερα τις βασικές πτυχές της επικαιροποιημένης ΜΠΕ για τον νέο αερολιμένα στο Καστέλι, που θα μπει προσεχώς στο “μικροσκόπιο” του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Η μεγάλη αναβάθμιση-επέκταση του αεροσταθμού (τέρμιναλ) από τα 71.618 τ.μ. που είχαν αρχικά αδειοδοτηθεί στα 93.752 τ.μ., η προσθήκη άλλων 282.000 τ.μ. για μελλοντική χρήση εμπορικής δραστηριότητας στην ήδη αδειοδοτημένη εμπορική ζώνη εμβαδού 443.000 τ.μ., αλλά και αλλαγές στο μέτωπο των οδικών συνδέσεων και κόμβων δεσπόζουν στη νέα, επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο του νέου αεροδρομίου Καστελίου, που έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η τροποποιημένη ΜΠΕ, μετά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί από το υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών προωθώντας μια επέκταση βασικών υποδομών και του αντικειμένου του έργου κατά 32%, θα τεθεί προσεχώς προς γνωμοδοτική έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Η μελέτη ήταν αρχικώς να περάσει από την Επιτροπή Περιβάλλοντος-Χωροταξίας της Περιφέρειας, η οποία ωστόσο αποφάσισε (και ορθώς προφανώς λόγω της μεγάλης σημασίας της) να μην εξετάσει τη μελέτη, αλλά να την παραπέμψει στο κορυφαίο θεσμικό όργανο, που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ενόψει της συζήτησης που θα γίνει προσεχώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, το neakriti.gr παρουσιάζει σήμερα τις βασικές πτυχές της τροποποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου κατασκευής του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι Πεδιάδας, που έχει ήδη κατασκευαστεί σε επίπεδο αντικειμένου έργου κατά 20% και αναμένεται να ολοκληρωθεί την περίοδο 2026-2027, προχωρώντας πλέον με νέο σχεδιασμό και με μια διαφορετική αρχιτεκτονική ματιά, πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις της βιωσιμότητας, του πράσινου σχεδιασμού και της φιλικότητας προς το περιβάλλον, αλλά και τις ιδιαιτερότητες της κρητικής γης.

Οι βασικές αλλαγές στη μελέτη

  • Αύξηση του μεγέθους του κτηρίου του αεροσταθμού (από 71.618,64 m2 στο περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο σε 93.572 m2 στον προτεινόμενο σχεδιασμό).
  • Προσαύξηση περιοχής εμπορικών χρήσεων (διατήρηση της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης εμπορικής ζώνης, επιφάνειας 443.000 m2 και προσθήκη περιοχής για μελλοντική χρήση με έκταση 282.000 m2).
  • Αύξηση της επιφάνειας κατάληψης των επιμέρους δραστηριοτήτων του αεροδρομίου από περίπου 1.158 στρ. (στον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό) σε 1499 στρ. (στον προτεινόμενο σχεδιασμό).

Μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:

- Η κύρια πίστα του αεροδρομίου θα καταλαμβάνει 366.073 τ.μ.

- Η απομονωμένη πίστα του αεροδρομίου θα καταλαμβάνει 10.025 τ.μ.

- Η πίστα γενικής αεροπλοΐας προβλέπεται να καταλαμβάνει 46.499 τ.μ.

- Για τα ελικόπτερα προβλέπεται χώρος εμβαδού 9.777 τ.μ.

- Για τον χώρο στάθμευσης εργαζομένων & χώρος στάθμευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων προβλέπεται μια έκταση 9.015 τ.μ.

- Ο χώρος στάθμευσης ταξί θα καταλαμβάνει 4.104 τ.μ.

- Ο χώρος στάθμευσης ενοικιαζόμενων οχημάτων θα καλύπτει μια έκταση 7.242 τ.μ.

  • Αλλαγή των διαστάσεων και εσωτερικές μετατοπίσεις και αλλαγή χωροθέτησης επιμέρους κτηρίων (π.χ. βορειοδυτική μετατόπιση κτηρίου τροφοδοσίας, ανατολική μετατόπιση Αστυνομικού Τμήματος και απομονωμένης πίστας, κ.ά.).
  • Αύξηση των επιβατών που θα δέχεται ο αερολιμένας την 5η και τη 10η επέτειο του έργου και μείωση του αριθμού των επιβατών τη 15η και την 30ή επέτειο λειτουργίας του αεροδρομίου. Στην ΜΠΕ σημειώνεται μάλιστα ότι, με βάση τις αναμενόμενες διακυμάνσεις των επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού για τη μέγιστη ημέρα αιχμής του έτους 2032, αναμένονται περίπου 65.000 επιβάτες (αφίξεις + αναχωρήσεις).
  • Αλλαγές στους χώρους στάθμευσης οχημάτων και αεροσκαφών.
  • Αλλαγές στην οδική σύνδεση του αερολιμένα με τον ΒΟΑΚ.
  • Εσωτερικές αλλαγές στην περιοχή του διαδρόμου προσγειώσεων-απογειώσεων (αλλαγή στη χωροθέτηση των εσωτερικών τροχόδρομων και μετατόπιση των δύο συνδετήριων τροχόδρομων με το στρατιωτικό αεροδρόμιο).
  • Αλλαγή σημείων προσέγγισης του προσωπικού του αεροδρομίου.
  • Αλλαγή στο δίκτυο οδικών προσβάσεων του αεροδρομίου εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου.

Κτήριο του αεροσταθμού

Με βάση τον νέο σχεδιασμό και την αναθεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το κτήριο αεροσταθμού θα διαθέτει πλέον έναν συνολικό χώρο με εμβαδόν 93.572 m2, κατανεμημένο μεταξύ διαφορετικών επιπέδων.

Ο αεροσταθμός περιλαμβάνει ή έχει διαθέσιμα τα ακόλουθα συστήματα:

- Εγκαταστάσεις για τη Γενική Αεροπορία.

- Ιατρικές εγκαταστάσεις.

- Γραφεία πρακτορείων αεροπορικών εταιρειών και εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης.

- Σύστημα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC).

- Σύστημα πληροφοριών πτήσεων.

Διάδρομος προσγειώσεων-απογειώσεων

Όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ, ο διάδρομος προσγειώσεων-απογειώσεων έχει σχεδιαστεί με μήκος 3.200 μ. και πλάτος 45 μ. Επίσης, είναι παράλληλος προς τον στρατιωτικό διάδρομο προσγειώσεων-απογειώσεων και χωροθετείται νοτιοδυτικά αυτού. Ακόμη, έχει προβλεφθεί ένας παράλληλος τροχόδρομος για αεροσκάφη κατηγορίας Ε και σε απόσταση 190 μ. σε συμμόρφωση με τα πρότυπα για την κατηγορία F, διαστάσεων 3.391 x 23 μ., και δύο κάθετοι στο διάδρομο τροχόδρομοι για αεροσκάφη κατηγορίας C, που συνδέουν τον νέο διάδρομο με τον υφιστάμενο του στρατιωτικού αεροδρομίου.

Περιορισμοί κατασκευών για λόγους ασφαλείας

Όπως επισημαίνεται στην επικαιροποιημένη ΜΠΕ του έργου του νέου αερολιμένα, στις ζώνες προσέγγισης των αεροπλάνων, προς αποφυγή δημιουργίας εμποδίων μέσα στις παραπάνω ζώνες από νέες κατασκευές, θα χρειαστεί να θεσμοθετηθεί η έγκριση του ύψους των νέων κατασκευών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ως προϋπόθεση για την έγκριση της σχετικής οικοδομικής άδειας. Ο κύριος του έργου θα μεριμνήσει για τη λήψη όλων των απαιτούμενων επιμέρους αδειών για τις εγκαταστάσεις τόσο του αεροδρομίου όσο και της εμπορικής ζώνης.

Εκτιμάται ότι η αποφυγή τεχνητών εμποδίων εξασφαλίζεται αν η απαίτηση για την παραπάνω έγκριση περιοριστεί για κατασκευές που πρόκειται να κατασκευαστούν σε απόσταση:

- μικρότερη από 200 μ. δυτικά από τον άξονα του τροχόδρομου Α,

- μικρότερη από 200 μ. ανατολικά από τον άξονα του διαδρόμου,

- μικρότερη από 500 μ. από τα δύο άκρα του διαδρόμου και μέσα στο πλάτος που ορίζουν τα παραπάνω όρια.

Για κατασκευές εκτός των παραπάνω ορίων, αλλά μέσα στα όρια των μεταβατικών επιφανειών και των επιφανειών προσέγγισης και απογείωσης θα απαιτηθεί η έγκριση της ΥΠΑ μόνο εφόσον η στάθμη της κορυφής τους υπερβαίνει κατά 10 μ. τη στάθμη του διαδρόμου του αεροδρομίου. Σε κάθε περίπτωση, τα όρια αυτά θα πρέπει να οριστικοποιηθούν με πρωτοβουλία της ΥΠΑ.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News