Κρήτη: Μετά το Πάσχα “κληρώνει” για τα εμβληματικά φράγματα σε Σητεία και Ιεράπετρα ύψους 62 εκατ. ευρώ

Κρήτη
Κρήτη: Μετά το Πάσχα “κληρώνει” για τα εμβληματικά φράγματα σε Σητεία και Ιεράπετρα ύψους 62 εκατ. ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Για τις 24 Απριλίου ορίστηκε η νέα ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διπλό έργο ΣΔΙΤ, ύψους 62 εκατ. ευρώ, που αφορά σε νέα φράγματα σε Χοχλακιές Σητείας και Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας

Αμέσως μετά το Πάσχα τα... σπουδαία ως προς την προσπάθεια δρομολόγησης δύο σημαντικών νέων εγγειοβελτιωτικών έργων στον νομό Λασιθίου. Κατόπιν παράτασης που δόθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι όποιοι ενδιαφερόμενοι “μνηστήρες” καλούνται πλέον στις 24 Απριλίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το διπλό έργο ΣΔΙΤ που αφορά σε δύο νέα φράγματα και σε αρδευτικά έργα.

Πρόκειται, ειδικότερα, για το έργο ΣΔΙΤ, ύψους 61,9 εκατ. ευρώ, που αφορά στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής στις Χοχλακιές Σητείας και στην κατασκευή του φράγματος Αγίου Ιωάννη στην Ιεράπετρα, μαζί με τα αναγκαία αρδευτικά του δίκτυα, δύο έργα που πραγματικά θα “ξεδιψάσουν” τις αγροτικές αυτές περιοχές στον νομό Λασιθίου.

Το έργο καλύπτει περίοδο 25 ετών, εκ των οποίων τα 2,5 έτη εκτιμάται ότι θα αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα επόμενα 22,5 έτη την περίοδο λειτουργίας. Το συνολικό ενδεικτικό κόστος κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 61,9 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και προβλέπεται χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 18,6 εκατ. ευρώ (ποσοστό 30%). Οι πληρωμές διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας θα πραγματοποιηθούν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει εγκριθεί από τη Διυπουργική Απόφαση ΣΔΙΤ, με συνολικό προϋπολογισμό στα 55,9 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Η λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών θα εξυπηρετεί αρδευόμενη περιοχή του Παλαικάστρου, της Λαγκάδας και του Καρυδίου του δήμου Σητείας. Το έργο αφορά κατασκευή χωμάτινης λιμνοδεξαμενής με τα συνοδά της έργα (έργα προσαγωγής νερού και μεταφοράς στις αρδευόμενες εκτάσεις, οδοποιία κ.λπ.) για αρδευόμενη έκταση 2.500 στρεμμάτων και ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου του Παλαικάστρου, που εξυπηρετεί έκταση 7.500 στρεμμάτων.

Το φράγμα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας θα εξυπηρετεί αρδευόμενη περιοχή στους οικισμούς Κουτσουνάρι, Φέρμα, Αγιά Φωτιά και Άγιο Ιωάννη του Δήμου Ιεράπετρας. Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή φράγματος, αγωγούς μεταφοράς νερού συνολικού μήκους 19Km και συνοδευτικά κατασκευαστικά έργα για μικτή αρδευόμενη έκταση 10.425 στρ. και για καθαρή αρδευόμενη έκταση 8.600 στρ.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Ως προς το πλήρες αντικείμενο του διπλού έργου ΣΔΙΤ,

Το υποέργο στα Χοχλάκια περιλαμβάνει:

 1. Χωμάτινη λιμνοδεξαμενή επί της κοίτης του ρέματος Φλέγας, με τις συνοδές της διατάξεις και έργα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της διώρυγας εκτροπής του ρέματος.
 2. Τα έργα προσαγωγής στη Λιμνοδεξαμενή, ήτοι το έργο υδροληψίας στην πηγή Φλέγας και τον αγωγό προσαγωγής του νερού από την πηγή στη λιμνοδεξαμενή D600 & D700, μήκους ~ 1,064 μ.
 3. Τα έργα προσαγωγής στο υφιστάμενο αρδευτικό του Παλαικάστρου, που αποτελούνται από αντλιοστάσιο υδροληψίας, τη δεξαμενή φορτίου, τον αγωγό προσαγωγής αντλιοστασίου-δεξαμενής φορτίου D500, μήκους ~524 μ., τον αγωγό προσαγωγής δεξαμενής φορτίου - υφιστάμενης δεξαμενής Δ3 D500, μήκους ~6,403 μ.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά μεγέθη της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων του φράγματός της έχουν ως ακολούθως: έκταση λεκάνης απορροής που αντιστοιχεί στη θέση της πηγής 6,09 τ.χλμ., συνολική έκταση λεκάνης απορροής που αντιστοιχεί στην πηγή και ρέμα Φλέγα: 7,98 τ.χλμ., ταμιευτήρας λιμνοδεξαμενής (όγκος ταμιευτήρα 840.700 κ.μ.).

Το υποέργο στον Άγ. Ιωάννη περιλαμβάνει:

 1. ΑΣΠ: + 268,05 μ.
 2. ΑΣΛ: + 266,50 μ.
 3. Ωφέλιμος όγκος νερού: 1.705.000 κ.μ.
 4. Ύψος φράγματος: 52 μ.
 5. Μήκος στέψης (συνολικό): 274,31 μ.
 6. Πλάτος στέψης (οδόστρωμα και ερείσματα οδού): 9,00 μ.
 7. Όγκος επιχώματος φράγματος: 739.700 κ.μ.
 8. Μετωπικός εκχειλιστής πρότυπης διατομής, πλάτους 2,95 μ., ύψους 1,50/2,00 μ. και μήκους στέψης 10,00 μ.
 9. Πρόφραγμα ύψους 14,0 μ. (στέψη: +245,0 μ. πόδας: +231,0 μ.)
 10. Μήκος αγωγού εκτροπής: 300,26 μ.
 11. Κατακόρυφος πύργος (υδροληψίας) εισόδου 2,70 x 2,70 μ., ύψους 9,61/10,62 μ., που ενώνεται με τον χαλύβδινο αγωγό εκτροπής DN1500, ο οποίος καταλήγει σε αγωγό DN600 στο στόμιο εξόδου εντός του θαλάμου δικλίδων.
 12. Τα έργα μεταφοράς περιλαμβάνουν τέσσερις (4) δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 2.000m3, ένα αντλιοστάσιο με τρία αντλητικά συγκροτήματα και αγωγούς συνολικού μήκους 19km περίπου. Το αρδευτικό έργο κάνει επίσης χρήση υφιστάμενων δεξαμενών και αγωγών του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής.
ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News