Ηράκλειο: Κανονικά μπροστά στις φυλακές η λαϊκή στη Νέα Αλικαρνασσό

Κρήτη
Ηράκλειο: Κανονικά μπροστά στις φυλακές η λαϊκή στη Νέα Αλικαρνασσό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Απτόητο από τις αντιδράσεις εμπλεκόμενων υπηρεσιών, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της συνέχισης του εγχειρήματος μόνιμης στέγασης της λαϊκής της Ν. Αλικαρνασσού στο δημοτικό ακίνητο μπροστά στο σωφρονιστικό κατάστημα...

Ένα ομόφωνο, ηχηρό «ναι» στη συνέχιση των εργασιών του έργου διαμόρφωσης της μόνιμης στέγης της λαϊκής αγοράς της Νέας Αλικαρνασσού στο δημοτικό ακίνητο μπροστά από τις φυλακές είπε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, δίνοντας έτσι μια καθαρή πολιτική απάντηση σε ενέργειες τοπικών και κεντρικών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, που επιχειρούν να βάλουν “μπλόκο” στο εγχείρημα της μεταφοράς της λαϊκής αγοράς στον συγκεκριμένο χώρο.

Οι ενέργειες προέρχονται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη διοίκηση του σωφρονιστικού καταστήματος της Ν. Αλικαρνασσού, που εξέφρασαν εκ νέου, μέσω επίσημων εγγράφων τους, επιφυλάξεις, ενστάσεις και αντιρρήσεις για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στο δημοτικό ακίνητο μπροστά από τις φυλακές. Όλα τα έγγραφα τέθηκαν επί τάπητος στο Δημοτικό Συμβούλιο, με στόχο από πλευράς δημοτικής Αρχής να αποφανθεί το σώμα αν ο Δήμος, κόντρα στα εμπόδια αυτά και στις αντιδράσεις, θα επιμείνει στο εγχείρημα μεταφοράς της λαϊκής αγοράς εκεί ή αν θα εγκαταλείψει το πλάνο. Η πολιτική “ετυμηγορία” του σώματος ήταν ομόφωνη και καθαρή υπέρ της συνέχισης της προσπάθειας...

Η απόφαση

«Η Υπηρεσία μας έλαβε το με αρ. πρωτ. 6512/14-11-2022 έγγραφο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, με το οποίο ο κ. εισαγγελέας διαβιβάζει το με αρ. πρωτ. 10709/10-11-2022 έγγραφο του προϊσταμένου της Δ/νσης Καταστήματος Κράτησης Νέας Αλικαρνασσού και το αρ. πρωτ. 280196/22/2293788 έγγραφο του υπουργείου του Πολίτη προς την Αστυνομική Δ/ση Ηρακλείου για να λάβουμε γνώση και να ενεργήσουμε. Στα ανωτέρω έγγραφα ο μεν προϊστάμενος της Δ/νσης του Σωφρονιστικού Καταστήματος της Νέας Αλικαρνασσού επικαιροποιεί την πάγια θέση του για τη μη συμφωνία μετεγκατάστασης και λειτουργείας της λαϊκής στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ η Γενική Δ/νση Σωφρονιστικής Πολιτικής/ Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων του υπουργείου καλεί την Αστυνομική Δ/νση Ηρακλείου να προβεί στις ενέργειες για να μην επιτραπεί η λειτουργεία της λαϊκής στον συγκεκριμένο χώρο.

Μετά τα ανωτέρω έγγραφα, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχιση ή διακοπή του έργου και κατ’ επέκταση την εφαρμογή ή μη του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 περί διακοπής εργασιών. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διακοπής εργασιών με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, δίνεται η δυνατότητα στον ανάδοχο για υποβολή ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών, σύμφωνα με την παρ. 1 & 3 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016, που ενδεχομένως να οδηγήσει σε διαδικασίες διάλυσης της Συμβάσης και κατ’ επέκταση οικονομικής ζημίας για τον Δήμο λόγω απαίτησης αποζημιώσεων από τον ανάδοχο», ανέφερε η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

«Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας, τις διατάξεις που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης, τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 6512/14-11-2022 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου και 10709/10-11-2022 έγγραφο του προϊσταμένου της Δ/νσης Καταστήματος Κράτησης Νέας Αλικαρνασσού και το 280196/22/2293788/3-11-2022 έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς την Αστυνομική Δ/νση Ηρακλείου, τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, των άρθρων 41, 74 και 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136), την αριθμ. 375 Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 39.167/2-6-2022, ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, καθώς και το ΦΕΚ 703/10-02-2023 τεύχος Β’, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τη συνέχιση εργασιών του έργου “Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού”».

Το προφίλ του έργου - Η πορεία εκτέλεσης εργασιών

Η σύμβαση του έργου διαμόρφωσης του δημοτικού ακινήτου μπροστά στις φυλακές υπεγράφη, μετά από πολλές περιπέτειες, στις 14/9/2022 για ποσό 270.863,12 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Οι εργασίες ξεκίνησαν αρχές Νοεμβρίου 2022. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες καθαρισμού- ισοπέδωσης- συμπύκνωσης της υφιστάμενης επιφάνειας του ακινήτου, έχει σκυροδετηθεί περιμετρικά η θεμελίωση των περιφράξεων και ο χώρος των περίπου Ε=6.500 μ2 έχει οροθετηθεί. Έχουν κατασκευαστεί τα δίκτυα των ομβρίων και τα δίκτυα των Η/Μ, ενώ υπό κατασκευή είναι η ράμπα εισόδου από τη βόρεια πλευρά της λαϊκής, δηλαδή από την οδό Μικράς Ασίας. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες οδοστρωσίας και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αποπερατωθεί η υπόβαση και η βάση της επιφάνειας με τις σχετικές επικλήσεις απορροής των ομβρίων.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για τη διαμόρφωση υπαίθριου δημοτικού χώρου εντός ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου, που βρίσκεται επί των οδών Σταδίου και Μικράς Ασίας, όπου θα πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα η λαϊκή αγορά. Το έργο θα καταλαμβάνει καθαρή ωφέλιμη έκταση εμβαδού 6.500,00 τ.μ. περίπου, από το σύνολο των 38.513,51 τ.μ., και χωροθετείται στο βορειοδυτικό τμήμα του δημοτικού ακινήτου. Η μελέτη λαμβάνει υπόψη τις προδιαγραφές και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος, αλλά και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

Με την εγκατάσταση της υπαίθριας λαϊκής αγοράς Νέας Αλικαρνασσού θα κατασκευαστούν και επιπρόσθετες υποδομές, όπως δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και δίκτυο απορροής ομβρίων, που θα εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία της. Το σύνολο της υπό διαμόρφωση έκτασης θα διαστρωθεί με κατάλληλο ασφαλτοτάπητα για την ομαλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς και θα διαγραμμιστούν οι θέσεις των εμπόρων-παραγωγών.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News