Η «ακτινογραφία» των ΑΠΕ στην Κρήτη - Στα πόσα μεγαβάτ ορίζεται το περιθώριο ισχύος για την ανάπτυξή τους

Κρήτη
Η «ακτινογραφία» των ΑΠΕ στην Κρήτη - Στα πόσα μεγαβάτ ορίζεται το περιθώριο ισχύος για την ανάπτυξή τους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το νέο περιθώριο ισχύος για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο νησί μας καθορίστηκε από τη ΡΑΕ, με σημείο αναφοράς την επικείμενη ολοκλήρωση και της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης

Στα 2.150 μεγαβάτ ορίζεται πλέον το περιθώριο ισχύος έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη, με δεδομένο την επικείμενη ολοκλήρωση-λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορακιάς-Αττικής, που αποτελεί τη 2η φάση διασύνδεσης του νησιού μας με την ηπειρωτική χώρα (η 1η φάση επετεύχθη ήδη εδώ και λίγα χρόνια με τη λειτουργία του λεγόμενου μικρού καλωδίου Χανίων-Πελοποννήσου).

Η απόφαση αυτή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας λήφθηκε με γνώμονα την εισήγηση του διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (τον ρόλο αυτό έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ) για ένα εύρος τιμών μεταξύ 2.100 και 2.200 μεγαβάτ, την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικά το γεγονός ότι η εξαγωγική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας από την Κρήτη προς την υπόλοιπη χώρα μέσω των υποθαλάσσιων καλωδίων έχει οριστεί πλέον στα 800 μεγαβάτ.

Η εισήγηση προς τη ΡΑΕ

«Το όριο εξαγωγικής ισχύος/ικανότητας από την Κρήτη προς το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), που αντιστοιχεί στη συνολική ικανότητα μεταφοράς του συνδυασμού των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της νήσου Κρήτης με Πελοπόννησο (AC) και Αττική (DC), τοποθετήθηκε στα 800 MW. Σε ό,τι αφορά στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκαν ωριαίες χρονοσειρές φορτίων Κρήτης 35 κλιματικών ετών από το σενάριο αναφοράς (βάσει του ΕΣΕΚ) της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος που διενεργήθηκε για το έτος αναφοράς 2030.

Βάσει τον χρονοσειρών αυτών, προκύπτει αθροιστικά για τον κόμβο Κρήτης “GR03” ετήσια συνολική ζήτηση περί τις 3,4 TWh6.

Ως κατηγορίες σταθμών στο μοντέλο προσομοίωσης του Διαχειριστή θεωρήθηκαν Αιολικοί και Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί, σε διάφορα σενάρια (εύρους 1.500 με 2.300 MW) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος και μεταξύ τους αναλογίας εγκατεστημένης ισχύος Α/Π προς Φ/Β, όπως και Ηλιοθερμικός Σταθμός δυναμικότητας 70 MW, για τον οποίο υπάρχει σύμβαση σύνδεσης κατά την εισήγηση του Διαχειριστή.

Αναφορικά με την ωριαία παραγωγή των εν λόγω Σταθμών, o ΑΔΜΗΕ έκανε αποδεκτές ωριαίες χρονοσειρές συντελεστών φόρτισης 35 κλιματικών ετών από τη βάση κλιματικών δεδομένων του ENTSO-Ε για τον κόμβο GR03 (Κρήτη) με έτος αναφοράς 2030. Βάσει αυτών, προέκυψε μέσος συντελεστής φόρτισης (capacity factor) 39% για τα Α/Π, 16% για τα Φ/Β και 34% για τον Η/Θ Σταθμό.

Επιπροσθέτως, λόγω της προσομοίωσης ετήσιας λειτουργίας του Συστήματος Κρήτης σε κανονική κατάσταση, δε λήφθηκε υπόψη λειτουργία συμβατικών θερμικών μονάδων παραγωγής», αναφερόταν, μεταξύ άλλων, στην εισήγηση του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ προς τη ΡΑΕ.

Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

«Η ΡΑΕ έκρινε ως εύλογες τις βασικές παραδοχές, όπως υιοθετήθηκαν από τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ στην εισήγησή του κατά την παραμετρική διερεύνηση που υλοποίησε, και ειδικότερα αυτές του ορίου της εξαγωγικής/εισαγωγικής ικανότητας του συνδυασμού διασυνδέσεων Κρήτης-ΕΣΜΗΕ, των ωριαίων χρονοσειρών ζήτησης και συντελεστών φόρτισης Σταθμών ΑΠΕ, της μη λειτουργίας Συμβατικών Μονάδων κατά την κανονική κατάσταση του Συστήματος Κρήτης, καθώς και της άρσης των τοπικών περιορισμών του δικτύου Κρήτης. Συνεπώς, η Αρχή έκρινε ως εύλογο να τοποθετηθεί το περιθώριο εγκατάστασης Σταθμών ΑΠΕ στην Κρήτη μετά την ολοκλήρωση της φάσης ΙΙ διασύνδεσης με τον ΕΣΜΗΕ στα 2.150 MW, ως μέση τιμή του εύρους τιμών 2.100 με 2.200 MW που εισηγείται ο Διαχειριστής, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη τήρηση του ορίου περικοπών 5% επί της ετήσιας δυνατότητας παραγωγής των Σταθμών ΑΠΕ, και συγχρόνως το περιθώριο αυτό να προσαυξάνεται δυναμικά ανάλογα με την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος αποθήκευσης στο νησί», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΕ

Η «ακτινογραφία» των ΑΠΕ στην Κρήτη

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΡΑΕ στο νησί μας:

Σε λειτουργία βρίσκονται:

  • Αιολικά ισχύος 210 μεγαβάτ.
  • Φωτοβολταϊκά ισχύος 102,3 μεγαβάτ.

Έχουν λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης:

  • Αιολικά ισχύος 3,6 μεγαβάτ.
  • Φωτοβολταϊκά ισχύος 2,2 μεγαβάτ.
  • Βιομάζα/βιοαέριο ισχύος 3 μεγαβάτ.
  • Ηλιοθερμικός σταθμός ισχύος 70 μεγαβάτ.
ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News