Τι θα αντικαταστήσει το λεγόμενο «πρασίνισμα» - Τα πριμ και οι επιδοτήσεις από τη νέα ΚΑΠ

Κρήτη
Τι θα αντικαταστήσει το λεγόμενο «πρασίνισμα» - Τα πριμ και οι επιδοτήσεις από τη νέα ΚΑΠ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δέκα περιβαλλοντικές δράσεις θα “χτίζουν” τις επιδοτήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων - Περισσότερο “φως” αναμένεται να ρίξουν οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι που αναμένονται εναγωνίως από τους φορείς των αγροτών

Τον πρώτο “πράσινο οδηγό” που ενημερώνει τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας για τα πριμ που αντικαθιστούν το παλιό “πρασίνισμα” εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχύσεων αυτών φτάνει τα 435 εκατομμύρια ευρώ. Στον οδηγό αυτό περιγράφονται οι δεσμεύσεις που θα πρέπει να αναλάβουν οι αγρότες για να πληρωθούν τα αντίστοιχα πριμ στο τέλος του έτους.

Οι αιτήσεις για τις σχετικές επιδοτήσεις θα γίνουν στο ΟΣΔΕ, και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης όπως είχαν συνηθίσει οι παραγωγοί (παλαιό “πρασίνισμα”) την περασμένη προγραμματική περίοδο.

Σύμφωνα με το “Ύπαιθρος Χώρα”, κάποιες βασικές αλλαγές του Πρώτου Πυλώνα σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο είναι οι εξής:

Βασική ενίσχυση/δικαιώματα

* Δε θα ξαναγίνει κατανομή των δικαιωμάτων όπως το 2015. Οι παραγωγοί θα συνεχίσουν με τα δικαιώματα που είχαν. Επιπλέον, θα καταβληθούν δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν μεταβιβάσεις.

* Οι μεταβιβάσεις θα συνεχιστούν περίπου με τους ίδιους κανόνες. Δηλαδή, για να πάρει κάποιος μεταβίβαση δικαιωμάτων, θα πρέπει να είναι ενεργός γεωργός. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα μεταβιβάζονται μόνο εντός της αγρονομικής περιφέρειας που χορηγήθηκαν.

Τι αλλάζει; Αν γίνεται οριστική μεταβίβαση ή μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη, παρακρατείται το 25% του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης, το οποίο πάει υπέρ εθνικού αποθέματος.

Δηλαδή, η μείωση κατά 25% που γινόταν στις μεταβιβάσεις χωρίς γη αφορά πλέον τον αριθμό και όχι την αξία των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται. Εξαιρούνται οι συγγενείς α’ βαθμού και οι σύζυγοι ή περιπτώσεις κληρονομιάς.

* Τα δικαιώματα που αποκτώνται από το εθνικό απόθεμα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν για πέντε έτη.

* Δεν υπάρχει πια το καθεστώς του μικροκαλλιεργητή.

* Δε χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς στους οποίους το συνολικό ποσό προς καταβολή ενισχύσεων είναι μικρότερο ή ίσο των 150 ευρώ. Πρόκειται για μια αλλαγή, καθώς έως το 2022 το “ταβάνι” ήταν στα 250 ευρώ.

* Σταδιακά από το 2023 μέχρι το 2026 θα γίνει η εσωτερική σύγκλιση. Στόχος είναι μέσα σε κάθε αγρονομική περιφέρεια η μοναδιαία αξία να είναι ίδια, να εξισωθεί με τον περιφερειακό μέσο όρο.

“Αναδιανεμητική ενίσχυση”

* Θα εφαρμοστεί νέα συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη, η “Αναδιανεμητική ενίσχυση”, η οποία αφορά επιλέξιμες εκτάσεις. Βασική προϋπόθεση είναι να λαμβάνει κάποιος τη βασική ενίσχυση.

Συμπληρωματική ενίσχυση Νέων Γεωργών

* Συνεχίζεται η στήριξη των Νέων Γεωργών, αλλά θα δίνεται ως ένα συγκεκριμένο ποσό ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (και όχι ως προσαύξηση 25% επί της βασικής ενίσχυσης). Το ποσό ορίζεται στα 70 ευρώ/εκτάριο. Όσοι δεν ολοκλήρωσαν την πενταετία, συνεχίζουν να λαμβάνουν την ενίσχυση έως να τη συμπληρώσουν. Σημειώνεται ότι πλέον δε θα αρκεί κάποιος να είναι ενεργός γεωργός έως 40 ετών, καθώς θα ελέγχεται το επίπεδο σπουδών του ή τα επαγγελματικά του προσόντα.

Τα οικολογικά σχήματα

Κατά τη διάρκεια της νέας ΚΑΠ, οι έλεγχοι της πολλαπλής συμμόρφωσης και σχεδόν το 90% των ελέγχων του “πρασινίσματος” (όπως το ξέραμε) έχουν μπει ως προαπαιτούμενο για να λάβουν οι παραγωγοί τη βασική ενίσχυση. Αυτό σημαίνει ότι αυτά για τα οποία ελέγχονταν οι παραγωγοί μέχρι πέρυσι για να πάρουν έξτρα και το “πρασίνισμα”, που ήταν περίπου 48% της αξίας της βασικής, πλέον είναι προαπαιτούμενα για να λάβουν τη βασική. Το “πρασίνισμα”, λοιπόν, δεν είναι πλέον δεδομένο. Συνεπώς, για να πάρει κάποιος μια έξτρα ενίσχυση, που να αφορά το “πρασίνισμα”, θα πρέπει να συμμετέχει σε κάποιο οικολογικό σχήμα.

* Το 25% των πόρων των άμεσων ενισχύσεων, 426.444.327 κάθε χρόνο, οδηγείται υποχρεωτικά προς το καθεστώς των οικολογικών σχημάτων (eco-schemes).

* Τα οικολογικά σχήματα είναι δέκα, με υποδράσεις/υποπρογράμματα.

Το ύψος των ενισχύσεων ανά στρέμμα - Οδηγός οικολογικών σχημάτων για τη νέα ΚΑΠ

Αναλυτικότερα, οι συγκεκριμένες δράσεις και οι ενισχύσεις τους αφορούν τα εξής:

- Π1-31.1: “Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών”.

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις που καλλιεργούνται με αροτραίες καλλιέργειες.

Ενίσχυση: Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται από 10,9 ευρώ/στρέμμα έως 82,4 ευρώ/στρέμμα, ανάλογα με την επιλεγμένη δέσμευση και το είδος καλλιέργειας.

- Π1-31.2: “Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης”. Ενισχύονται οι παραγωγοί με αρόσιμη έκταση, οι οποίοι μετατρέπουν το 10% της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσής τους σε περιοχή οικολογικής εστίασης.

Η περιοχή οικολογικής εστίασης συνίσταται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και από στοιχεία του αγροτικού τοπίου ή/και από καλλιέργειες που δεσμεύουν άζωτο (σε κάθε περίπτωση χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών).

Τα στοιχεία του τοπίου συνίστανται από: θαμνοστοιχίες, μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες δέντρων, δενδροστοιχίες, τάφρους, περιλαμβανομένων ανοικτών υδάτινων ρευμάτων για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουμένων των καναλιών που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα.

Ενίσχυση: Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται από 1 ευρώ/στρέμμα έως 3,7 ευρώ/στρέμμα, ανάλογα με την καλλιέργεια, και πρόσθετη ενίσχυση υπάρχει στην περίπτωση εγκατάστασης φυτών που προσελκύουν ωφέλιμα έντομα ή έντομα-επικονιαστές, που κυμαίνεται από 1,5 ευρώ/στρέμμα έως 4,2 ευρώ/στρέμμα.

Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται επί της συνολικής έκτασης της εκμετάλλευσης.

- Π1-31.3: “Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας”.

Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η προστασία των εδαφών από τη διάβρωση παράλληλα με την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Σε ό,τι αφορά τις μόνιμες καλλιέργειες, η παρέμβαση αφορά σε σπορά ειδών που οι καλλιέργειές τους δε θα προορίζονται για παραγωγή και φυτών που προσελκύουν ωφέλιμα έντομα ή έντομα-επικονιαστές εντός ή/και περιμετρικά των μόνιμων καλλιεργειών.

Ενίσχυση: Το ύψος ενίσχυσης στις μόνιμες καλλιέργειες ανέρχεται σε 10 ευρώ/στρέμμα, ενώ στις αρόσιμες καλλιέργειες η ενίσχυση ανέρχεται σε 5 ευρώ/στρέμμα για τη σπορά επίσπορων καλλιεργειών, σπορά ποωδών γρασιδιών και σπορά αζωτοδεσμευτικών ειδών (π.χ. ψυχανθών). Τόσο στις μόνιμες, όσο και στις αρόσιμες καλλιέργειες, όταν η εκμετάλλευση εφαρμόζει πρακτικές φυτοκάλυψης με φυτά ξενιστές επικονιαστών ή/και ωφελίμων, παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση 5 ευρώ/στρέμμα.

- Π1-31.4: “Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας στη Γεωργία”. Η παρέμβαση αφορά στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων στις αροτραίες και των κλαδεμάτων στις μόνιμες καλλιέργειες, με στόχο τόσο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, όσο και τη βελτίωση της δομής και την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους.

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις που καλλιεργούνται με αροτραίες ή μόνιμες καλλιέργειες.

Ενίσχυση: Η ενίσχυση για τη συγκέντρωση και απόσυρση των υπολειμμάτων καλλιεργειών και των κλαδεμάτων, την κομποστοποίηση ή την προμήθεια κομπόστ εγγυημένης περιεκτικότητας σε θρεπτικά και απαλλαγμένου μολυσμάτων και τη διασπορά του κομπόστ στις καλλιέργειες ανέρχεται σε: 11 ευρώ/στρέμμα για τις αρόσιμες καλλιέργειες, 20 ευρώ/στρέμμα για τα κηπευτικά, 14 ευρώ/στρέμμα για τα ακτινίδια και τα αμπέλια και 11,2 ευρώ/στρέμμα για τις υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες.

- Π1-31.5: “Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου”.

Η παρέμβαση συνίσταται στη βελτίωση των υφιστάμενων αγροδασικών συστημάτων. Ως αγροδασικά συστήματα νοούνται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις όπου απαντώνται με αρκετή συχνότητα διάσπαρτα δέντρα (αυτοφυή συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεμένα σε σειρές). Τα δέντρα αυτά μπορεί να είναι είτε δασικά (π.χ. δρύες, πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια), είτε καρποφόρα/παραγωγικά (π.χ. εσπεριδοειδή, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιές, χαρουπιές και μαστιχόδενδρα). Επίσης, η παρέμβαση αφορά στις περιοχές με δασολίβαδα.

Οι περιοχές αυτές αποτελούνται από μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) ή βοσκότοποι με κάλυψη δέντρων μέχρι 40% και υπόροφο με ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση.

Στα προστατευόμενα στοιχεία του αγροτικού τοπίου περιλαμβάνονται αναβαθμίδες, τάφροι, υδατοσυλλογές, νησίδες στις οποίες διατηρείται άγρια ζωή, λόγω π.χ. του βραχώδους της έκτασης, δρόμοι, μονοπάτια, μικρά κτίσματα και φυτοφράκτες.

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις ή βοσκότοπους που έχουν δέντρα.

Ενίσχυση: Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 10 ευρώ/στρέμμα.

- Π1-31.6: “Ενίσχυση παραγωγών για εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων”.

Η παρέμβαση συνίσταται στην ενίσχυση των παραγωγών αφενός για την απόκτηση και χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων και αφετέρου για την εφαρμογή, με τη συνδρομή γεωργικού συμβούλου, μίας ή περισσότερων πρακτικών που θα επιλεγούν από έναν κατάλογο προτεινόμενων πρακτικών.

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση έχει πεδίο εφαρμογής τις εκτάσεις με αροτραίες και μόνιμες καλλιέργειες.

Ενίσχυση: Η ενίσχυση καλύπτει την άδεια χρήσης της ψηφιακής εφαρμογής, την αποζημίωση για τον χρόνο που θα χρειάζεται ο παραγωγός για την ορθή και τακτική συμπλήρωση των στοιχείων, τις αναλύσεις, την κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και προσαρμογή του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκμετάλλευσης και των απαραίτητων περιβαλλοντικών βελτιώσεων, καθώς και το αυξημένο κόστος και το μειωμένο εισόδημα που θα προκύπτει από την εφαρμογή των πρακτικών διαχείρισης.

 1. Για τη χρήση της εφαρμογής, την κατάρτιση, παρακολούθηση και προσαρμογή του σχεδίου διαχείρισης: 5 ευρώ/στρέμμα.
 2. Για τη συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων (Confusio) ανά καλλιέργεια:

Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά: 47,6 5 ευρώ/στρέμμα.

Δαμασκηνιά: 69,7 5 ευρώ/στρέμμα.

Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά: 185,4 5 ευρώ/στρέμμα.

Οινοποιήσιμο σταφύλι: 43,1 5 ευρώ/στρέμμα.

Επιτραπέζιο σταφύλι στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα: 75,7 5 ευρώ/στρέμμα.

 1. Για την εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων στην καλλιέργεια μηλιάς, ροδακινιάς και κερασιάς 43,0 5 ευρώ/στρέμμα, ενώ για την καλλιέργεια αχλαδιάς 36 5 ευρώ/στρέμμα.
 2. Για τη χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών ενάντια σε διάφορα έντομα-εχθρούς στις καλλιέργειες ροδακινιάς, μηλιάς, δαμασκηνιάς: 24 5 ευρώ/στρέμμα.
 3. Για την εφαρμογή μηχανικής ζιζανιοκτονίας, με παράλληλη κάλυψη με mulch: 22 5 ευρώ/στρέμμα.
 4. Για την εφαρμογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεμάτων για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση: 21 5 ευρώ/στρέμμα.
 5. Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς: 3 5 ευρώ/στρέμμα.
 6. Για τη διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών στις αροτραίες: 1 5 ευρώ/στρέμμα, και στα κηπευτικά και δενδρώδεις: 3 5 ευρώ/στρέμμα.
 7. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασμών: 7 5 ευρώ/στρέμμα.
 8. Για τη χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης σε αροτραίες καλλιέργειες: 4,5 5 ευρώ/στρέμμα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις: 6 5 ευρώ/στρέμμα.
 9. Για τη χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές σε αροτραίες καλλιέργειες: 4,5 5 ευρώ/στρέμμα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις: 6 5 ευρώ/στρέμμα.
 10. Για χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες: 3 5 ευρώ/στρέμμα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις: 6 5 ευρώ/στρέμμα.
 11. Για την εφαρμογή των εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ο υπολογισμός γίνεται με βάση:

α) την αναμενόμενη μέση μείωση της παραγόμενης ποσότητας ή/και την ποιοτική υποβάθμιση,

β) την αύξηση του κόστους λόγω της ανάγκης πολλαπλών παρεμβάσεων,

γ) το κόστος αγοράς των βιολογικών σκευασμάτων, φυσικών εχθρών κ.λπ.,

δ) τη μείωση του κόστους αγοράς χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

ε) την αύξηση του κόστους παρακολούθησης, επίβλεψης και επικαιροποίησης των οδηγιών φυτοπροστασίας από πλευράς των συμβούλων.

Ενδεικτικά για την εφαρμογή των οδηγιών στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών η ενίσχυση υπολογίζεται σε 17,5 5 ευρώ/στρέμμα, ενώ για την ελαιοκαλλιέργεια η ενίσχυση για την εφαρμογή των εθελοντικών οδηγιών εκτιμάται στα 60 5 ευρώ/στρέμμα.

- Π1-31.7: “Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων”.

Η παρέμβαση αφορά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης και υποβάθμισής τους. Για τον σκοπό αυτό καταρτίζεται ετήσιο Σχέδιο Διαχείρισης Βοσκοτόπου της εκμετάλλευσης, με τη συνδρομή πιστοποιημένου συμβούλου, όπου θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η βόσκηση συμμορφώνεται τόσο με τους κανόνες ορθής πρακτικής αλλά και με τα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών Natura, όπου αυτά υπάρχουν. Οι υποχρεώσεις των παραγωγών στις περιοχές αυτές αφορούν:

α) στην αναστολή της βόσκησης σε βοσκήσιμες περιοχές και στη δημιουργία τεχνητού λειμώνα για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων, ή

β) στη μετακίνηση των κοπαδιών σε ορεινές, συνήθως, βοσκήσιμες γαίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ελλιπούς βόσκησης λόγω μειωμένης προσβασιμότητας και συνεπώς αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Η αναστολή της βόσκησης αυτή επιβάλλεται στην αρχή της κύριας βλαστικής περιόδου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη βλάστηση να αναπτυχθεί.

Επίσης οι κτηνοτρόφοι ενισχύονται:

γ) για την εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κυρίως στα μηρυκαστικά, αλλά και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών σε όλες τις εκτροφές.

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις βοσκοτόπων.

Ενίσχυση: Η ενίσχυση για την εγκατάσταση και τη διατήρηση τεχνητού λειμώνα, αλλά και το ενοίκιο της έκτασης για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα αποκλειστούν από τον βοσκότοπο εξαρτάται από τη διοικητική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται η εκμετάλλευση και την υψομετρική ζώνη στην οποία βρίσκεται και κατά μέσο όρο κυμαίνεται στα 30,4 5 ευρώ/στρέμμα.

Επίσης οι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ζώων σε ορεινό υποβοσκημένο βοσκότοπο εξαρτώνται από τη διοικητική περιφέρεια, την απόσταση που διανύεται αλλά και το είδος των εκτρεφόμενων ζώων. Έτσι για τα βοοειδή κυμαίνεται από 1,1 έως 7,4 5 ευρώ/στρέμμα, ενώ για τα αιγοπρόβατα από 1,7 έως 8,5 5 ευρώ/στρέμμα.

Επίσης καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης και παρακολούθησης του Σχεδίου Διαχείρισης Βοσκοτόπου. Το κόστος για αυτό εκτιμάται στα 1 5 ευρώ/στρέμμα.

Τέλος, καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης, εφαρμογής (αγορά συστατικών σιτηρεσίου), παρακολούθησης και προσαρμογής βελτιωμένου σιτηρεσίου, καθώς και οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών. Οι εν λόγω δαπάνες εκτιμώνται στα 3 ευρώ ανά στρέμμα.

- Π1-31.8: “Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες. Η συνέχιση της καλλιέργειας με τη διατήρηση των αναβαθμίδων οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις υποστηρίζονται από ξηρολιθοδομές”.

Οι αναβαθμίδες αυτές υπάρχουν σε εκτεταμένες περιοχές τόσο μόνιμων καλλιεργειών όσο και, σε μικρότερο βαθμό, αροτραίων καλλιεργειών, και είναι σημαντικά στοιχεία του οικολογικού τοπίου, αφού αποτελούν καταφύγιο άγριας χλωρίδας αλλά και πανίδας (έντομα, πτηνά, ερπετά αλλά και μικρά θηλαστικά).

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις με αναβαθμίδες που καλλιεργούνται με μόνιμες ή αροτραίες καλλιέργειες.

Ενίσχυση: Η ενίσχυση για τη διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες είναι 25 5 ευρώ/στρέμμα.

- Π1-31.9: “Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας”. Η παρέμβαση συνίσταται στην ενίσχυση της συνέχισης εφαρμογής μεθόδων της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Ενίσχυση: Η ενίσχυση έχει υπολογιστεί βάσει της αύξησης του κόστους παραγωγής και τη μείωση της παραγόμενης ποσότητας και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής, κυμαινόμενη από 12 έως 144 5 ευρώ/στρέμμα.

- Π1-31.10: “Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας”.

Περιγραφή: Ενισχύεται η διατήρηση των γεωργικών συστημάτων με τη χρήση παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας που συνετέλεσαν και συντελούν στη βελτίωση του αγροτικού τοπίου.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News