Σητεία: Στις «ράγες» η διάσωση του παραλιακού μετώπου - Με κυματοθραύστες προστατευτεί η «χτυπημένη» ακτογραμμή

Κρήτη
Σητεία: Στις «ράγες» η διάσωση του παραλιακού μετώπου - Με κυματοθραύστες προστατευτεί η «χτυπημένη» ακτογραμμή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συνδυαστική λύση με 3 μεγάλους ύφαλους-κυματοθραύστες και τεχνητή αναπλήρωση ακτής σε 2 φάσεις προβλέπει η παρέμβαση προστασίας της ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας για την οποία άναψε "πράσινο φως" η Περιφέρεια

Μια 3άδα μεγάλων ύφαλων-κυματοθραυστών, μήκους 250 μέτρων ο καθένας, θα τοποθετηθούν στην σφόδρα “χτυπημένη” από το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών παραλιακή περιοχή ανατολικά του λιμανιού του Σητείας, ώστε να προστατευτεί η άκρως προβληματική ακτογραμμή. Παράλληλα, θα γίνει τεχνητή αναπλήρωση της ακτής και μάλιστα σε 2 φάσεις, με χρονική μεταξύ τους διαφορά, μια 3ετία!

Αυτές είναι οι βασικές παρεμβάσεις για την προστασία της ακτογραμμής στην πολύπαθη περιοχή ανατολικά του λιμένα Σητείας, που αναμένεται να μπουν σε τροχιά υλοποίησης μετά και το “πράσινο φως” που άναψε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία και ενέκρινε υπό όρους τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της Περιβαλλοντικής Μελέτης και την έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ (Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) και δεδομένου ότι έχει εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να προωθηθεί ταχέως πλέον από τον δήμο Σητείας η δημοπράτηση του έργου που έχει στόχο να “ζωντανέψει” ξανά την εξαφανισμένη στην περιοχή παραλία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:

«Στο παραλιακό μέτωπο ανατολικά του λιμένα Σητείας παρατηρούνται έντονα φαινόμενα διάβρωσης, όπως διαπιστώνεται και στο με τον α.π. 7764/23-12-2016 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης Γραφείου Λασιθίου. Η σημαντική κυματική δράση σε συνδυασμό με το μικρό πλάτος παραλίας και το κατακόρυφο τοιχίο αντιστήριξης του παραλιακού δρόμου, εντείνουν την υποσκαφή της ακτής και την υποχώρηση της ακτογραμμής, που οδηγούν και στην αύξηση του κινδύνου κατάρρευσης του παραλιακού δρόμου. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί έντονα φαινόμενα διάβρωσης, με οπισθοχώρηση της ακτογραμμής της τάξης των 10 μ. την τελευταία εικοσαετία».

Συνδυαστική λύση με κυματοθραύστες και αναπλήρωση ακτής

Στο πλαίσιο της λιμενικής και της ακτομηχανικής μελέτης εξετάσθηκαν οκτώ εναλλακτικές λύσεις. Η λύση που επιλέγεται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης της ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας είναι η κατασκευή 3 υφάλων-κυματοθραυστών μήκους 250 μ. έκαστος, με μεταξύ τους απόσταση 60 μ. και τεχνητή αναπλήρωση ακτής σε ένα τμήμα μήκους 900 μ.. Η κατασκευή των έργων πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, λόγω της μεγάλης έκτασης του έργου και του μεγάλου όγκου ιζημάτων που θα χρειαστούν, συνδυαστικά με την κοντινή απόσταση από τον παλαιό λιμένα Σητείας, οπότε προτείνεται το έργο να εκτελεστεί σε δύο φάσεις και ενδιάμεσα σε αυτές να υπάρξει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της εξέλιξης της βυθομετρίας και της απόκρισης του έργου. Η πρώτη φάση αφορά την κατασκευή των υφάλων-κυματοθραυστών και τη μερική αναπλήρωση της ακτογραμμής και αναμένεται να διαρκέσει 24 μήνες. Η δεύτερη φάση αφορά μόνο την αναπλήρωση ακτής και αναμένεται να διαρκέσει 6 μήνες. Μεταξύ των δύο φάσεων μεσολαβούν 3 χρόνια.

Οι ύφαλοι-κυματοθραύστες καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα του κόλπου της υπό εξέτασης θαλάσσιας περιοχής. Και οι τρεις κυματοθραύστες θα βρίσκονται σε μέση απόσταση 100 μ. από την παλαιά ακτογραμμή, ενώ έκαστος θα έχει μήκος 250 μ., ενώ μεταξύ τους θα απέχουν 60 μ.. Οι κυματοθραύστες χωροθετούνται στην ισοβαθή των -5,00 μ.. Το βάθος στο οποίο θα καταλήξει η στέψη των υφάλων-κυματοθραυστών θα βρίσκεται σταθερά στα -1,00 μ..

Η κατασκευή των κυματοθραυστών θα προστατεύσει ένα μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής από τους βορείους, βορειοδυτικούς και βορειοανατολικούς ανέμους. Στο κύριο σώμα των κυματοθραυστών ο πυρήνας της θωράκισης θα κατασκευαστεί από φυσικούς ογκόλιθους βάρους έως 200 κιλά, ενώ η εξωτερική στρώση θα είναι από φυσικούς ογκόλιθους βάρους 2,5 τόνων έως 4 τόνους, με στόχο τη θραύση των κυμάτων και την απορρόφηση μέρους της κυματικής των ενέργειας.

Αναπλήρωση ακτής

Α΄ Φάση: Η αναπλήρωση της παραλίας θα γίνει σε ένα ενιαίο τμήμα μήκους 900 μ. και θα επεκτείνεται προς τη θάλασσα, πέραν της υφιστάμενης ακτογραμμής. Η ποσότητα άμμου που απαιτείται για την ενιαία τεχνητή αναπλήρωση υπολογίζεται στα 53.479,45 κυβικά, εκ των οποίων τα 33.109,45 κυβικά θα προσκομισθούν από το λατομείο, ενώ τα 20.370 κυβικά θα προέρχονται από τις εκσκαφές.

Β΄ Φάση: Η αναπλήρωση της παραλίας θα γίνει σε ένα ενιαίο τμήμα μήκους 900 μ., η οποία θα επεκτείνεται προς τη θάλασσα, πέραν της υφιστάμενης ακτογραμμής. Η τελική ποσότητα άμμου για την τεχνητή προσάμμωση κατά τη β΄φάση ανέρχεται στα 44.859,86 κυβικά.

Το “ναι” υπό όρους της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά επί της περιβαλλοντικής μελέτης, θέτοντας ωστόσο συγκεκριμένους όρους.

Μεταξύ άλλων, ζητά, πριν την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, να συμπληρωθεί/διορθωθεί η ΜΠΕ λαμβάνοντας υπόψη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

-Την επιλογή, ως πρώτη φάση του έργου, μίας πιο ήπιας παρέμβασης και μη μόνιμης λύσης για την προστασία του παραλιακού μετώπου, παρέχοντας έτσι το χρονικό περιθώριο για μία πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος, μελετώντας ταυτόχρονα και την υδροδυναμική συμπεριφορά της ακτής, ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να βασίζονται σε ερευνητικά προγράμματα μετρήσεων πεδίου των φυσικών μεγεθών (κύματα, ρεύματα) και όχι από μαθηματική προσομοίωση, χωρίς επαλήθευση.

-Τη διόρθωση της ΜΠΕ αναφορικά με τις ποσότητες του υλικού αναπλήρωσης της ακτής και των περιόδων εφαρμογής.

-Τις αμφίδρομες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του προτεινόμενου έργου και των χερσαίων υδατικών συστημάτων.

-Την υποβολή οριστικού σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει και στάδιο παρακολούθησης πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, καθώς και σε βάθος χρόνου.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News