Ρέθυμνο: Εθνική ημερίδα για την οργάνωση συνεργασίας εθνικών φορέων Πολιτικής Προστασίας της περιοχής

Κρήτη
Ρέθυμνο: Εθνική ημερίδα για την οργάνωση συνεργασίας εθνικών φορέων Πολιτικής Προστασίας της περιοχής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το έργο TransCPEarlyWarning έχει ως στόχο την αύξηση του επιπέδου συνεργασίας των εθνικών φορέων Πολιτικής Προστασίας της περιοχής Αδριατικής Ιονίου για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων από το στάδιο της έγκαιρης προειδοποίησης

Με εξαιρετική επιτυχία συνδιοργανώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2023 από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ και το Δήμο Ρεθύμνης, Εθνική Ημερίδα Παρουσίασης και Μεταφοράς Αποτελεσμάτων του έργου TransCPEarlyWarning, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Διαπεριφερειακού προγράμματος Interreg ADRION.

Το έργο TransCPEarlyWarning έχει ως στόχο την αύξηση του επιπέδου συνεργασίας των εθνικών φορέων Πολιτικής Προστασίας της περιοχής Αδριατικής Ιονίου για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων από το στάδιο της έγκαιρης προειδοποίησης. Για τον σκοπό αυτό, το έργο προωθεί την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου έγκαιρης προειδοποίησης στις χώρες ADRION, ενισχύει τον συντονισμό και την συνεργασία μεταξύ των φορέων Πολιτικής Προστασίας, και προωθεί την υιοθέτηση Ευρωπαϊκών προτύπων Πολιτικής Προστασίας στις χώρες που εντάσσονται στο Όργανο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA).

Κύριο αποτέλεσμα του έργου αποτελεί η ενίσχυση της οργανωτικής επάρκειας φορέων πολιτικής προστασίας ώστε να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην περιοχή της Αδριατικής Ιονίου. Προς την κατεύθυνση αυτή, το έργο έχει αναπτύξει μία Καινοτόμο Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης για την υποστήριξη της Δικτύωσης Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή ADRION, ένα Διεθνές Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτικής Προστασίας, και  Στρατηγική Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτικής Προστασίας, συνοδευόμενη από σχετικό Σχέδιο Δράσης.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα κύρια αποτελέσματα του έργου και πιο συγκεκριμένα η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτικής Προστασίας, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο εστίασης για τους φορείς πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα και ευρύτερα στην περιοχή ADRION, παρέχοντας δυνατότητες διαχείρισης και εποπτείας των διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης πολιτικής προστασίας, ολοκλήρωσης υπαρχόντων συστημάτων που αξιοποιούνται στις καθημερινές διεργασίες των φορέων πολιτικής προστασίας, πειραματισμού με καινοτόμες εφαρμογές και αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της Έγκαιρης Προειδοποίησης, καθώς και εγγύησης της Κυβερνοασφάλειας.

Η Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης έχει ήδη δοκιμαστεί πιλοτικά σε 7 χώρες της περιοχής Αδριατικής Ιονίου. Στην Ελλάδα, η πιλοτική δοκιμή έγινε στο πλαίσιο Άσκησης επί Χάρτου Πολιτικής Προστασίας που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από το Δήμο Ρεθύμνης στις 31 Ιανουαρίου 2023.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν οι τέσσερεις προτάσεις πολιτικής του έργου οι οποίες σηματοδοτούν ανάγκες του οικοσυστήματος Πολιτικής Προστασίας και θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της αύξησης της αποτελεσματικότητάς του:

- Αναβάθμιση και υιοθέτηση κοινής πλατφόρμας διαχείρισης διαδικασιών πολιτικής προστασίας βασισμένης στην πλατφόρμα TransCPEarlyWarning, αλλά με επεκτάσεις ώστε να καλύπτονται όλοι οι τύποι καταστροφών και όλος ο κύκλος ζωής τους.

- Προαγωγή διαθεσιμότητας δεδομένων και διαλειτουργικότητας εργαλείων για λήψη αποφάσεων σχετικών με την Πολιτική Προστασία βάσει δεδομένων.

- Αναβάθμιση Δεξιοτήτων στο οικοσύστημα Πολιτικής Προστασίας.

- Στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την Πολιτική Προστασία, ώστε να μειωθεί η τρωτότητα της κοινωνίας σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Στυλιανίδης. Όπως τόνισε ο κ. Υπουργός το έργο «αναδεικνύει την άρρηκτη σχέση μεταξύ κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας και ταυτόχρονα τη σημασία της συνεργασίας και επίσης τον κεντρικό ρόλο της επιστημονικής κοινότητας με τη συνδρομή της τεχνολογίας στην δύσκολη αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης». Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά ως «παράδειγμα ουσιαστικής παραγωγής έρευνας και λύσεων», τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας «ενός σύγχρονου μηχανισμού διαχείρισης των κρίσεων και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, ειδικά στον τομέα των φυσικών καταστροφών, όπου θα ενσωματώνεται η επιστημονική γνώση και η ανάλυση σε όλη τη διαδικασία των αποφάσεων που αφορά τις φυσικές καταστροφές. Και βέβαια μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αξιοποιεί τις μεγάλες και πολύπλευρες δυνατότητες της τεχνολογίας και θα επιτρέπει και σε επιχειρησιακό επίπεδο να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί όχι μόνο στην πρόληψη και την προετοιμασία αλλά και στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων έκτακτων καταστάσεων».

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων κ. Χρυσόστομος Στύλιος τόνισε την ενεργοποίηση του Ινστιτούτου σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος με σημαντικό αντίκτυπο για την κοινωνία και τους δημόσιους φορείς και οργανισμούς, όπως της Πολιτικής Προστασίας, αξιοποιώντας την έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία, πέραν από το κύριο αντικείμενο του Ινστιτούτου που παραμένει η βιομηχανία και η βιομηχανική πληροφορική.

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κ. Χαράλαμπος Μπονάνος χαιρέτισε την ημερίδα και αναφέρθηκε στη σημασία του έργου σχετικά με το συντονισμό και τη συνεργασία των φορέων Πολιτικής Προστασίας της περιοχής Αδριατικής Ιονίου, στον απόηχο και των τραγικών συνεπειών των σεισμών της Τουρκίας. Ως αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Μπονάνος αναφέρθηκε στην επίταση φαινομένων φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, και τον θετικό ρόλο της τεχνολογίας προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης χαιρέτισε επίσης την ημερίδα και αναφέρθηκε στη σημασία του έργου στον τομέα της έγκαιρης προειδοποίησης, και της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων που έχει αναπτυχθεί στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Ανέφερε επίσης ότι θεωρεί τη συνεργασία αυτή ουσιώδους σημασίας για την αποσόβηση μεγάλων καταστροφών και την αποτροπή των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, τόνισε την ανάγκη άντλησης πόρων ως εξαιρετικά επιτακτική για την θωράκιση των περιοχών της Αδριατικής Ιονίου έναντι των φυσικών καταστροφών.

Εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων και του Γραμματέα της κ. Δημητρίου Κατσαρού, την ημερίδα χαιρέτισε η κ. Μαρία Σωτηροπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, η οποία αναφέρθηκε στην σημασία έργων όπως το TransCPEarlyWarning για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων και την βέλτιστη αντιμετώπιση φαινομένων σχετιζόμενων με φυσικές καταστροφές.

Τέλος, χαιρετισμό στην ημερίδα απέστειλε ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Άγγελος Τσιγκρής.

Οι κύριες παρουσιάσεις της ημερίδας έγιναν από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων κ. Αθανάσιο Καλογερά και Χρήστο Αλεξάκο, και τον Υπεύθυνο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρεθύμνης κ. Βασίλειο Ποθητό.

Την ημερίδα παρακολούθησαν δια ζώσης σε Πάτρα και Ρέθυμνο και διαδικτυακά περισσότερα από 40 άτομα προερχόμενα από Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Δήμους και φορείς Πολιτικής Προστασίας, ενώ μεταδιδόταν και ζωντανά από το κανάλι του έργου. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκε η συμφωνία των συμμετεχόντων με τις προτάσεις πολιτικής που έχουν διατυπωθεί από το έργο ως σημαντικών προτάσεων για την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News