Κλειστή και φέτος η Χρυσή: Σενάρια για απαγορεύσεις έως αρχές του 2024 - Τι θα επιτρέπεται και τι όχι

Κρήτη
Κλειστή και φέτος η Χρυσή: Σενάρια για απαγορεύσεις έως αρχές του 2024 - Τι θα επιτρέπεται και τι όχι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

“Μπλόκο” στις επισκέψεις στο σμαραγδένιο νησί προτείνει και για το 2023 η Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης

Σε παρόμοιο προστατευτικό-περιοριστικό πλαίσιο με την αντίστοιχη περυσινή εισήγηση κινείται η εισήγηση της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη Χρυσή Ιεράπετρας, που προέκυψε μετά τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα πριν από λίγα 24ωρα.

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε έκτακτα με πλήρη απαρτία την περασμένη Τρίτη τέθηκαν εκ νέου επί τάπητος όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και την επισκεψιμότητα της προστατευόμενης νήσου.

Τελικά, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στην αρμόδια να αποφασίσει Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, μεταξύ άλλων, να μην επιτραπεί η ανεξέλεγκτη αποβίβαση τουριστών στη Χρυσή, καθώς και τα πλοία-σκάφη να προβαίνουν μόνο στον περίπλου του νησιού και σε στάσεις κοντά στις παραλίες. Πλέον αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αντιδράσεις από τον Δήμο Ιεράπετρας.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση για την εν λόγω εισήγηση ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Αρνητικά ψήφισαν οι εκπρόσωποι του Δήμου Ιεράπετρας αλλά και του Σωματείου Καταστηματαρχών Καφέ-Εστίασης Ιεράπετρας.

Εξάλλου, όπως γνωστοποιήθηκε, το σκεπτικό, η τεκμηρίωση και η απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Οι εισηγήσεις

Αναλυτικά, η Επιτροπή εισηγήθηκε τα εξής:

«1) Δεν πρέπει να επιτραπεί η “μαζική” και ανεξέλεγκτη αποβίβαση τουριστών στο νησί, η οποία είναι αποδεδειγμένα επισφαλής και επιζήμια διαχρονικά και δε συνάδει με τα χαρακτηριστικά και τις αξίες του προστατευόμενου τοπίου.

2) Τα ιδιωτικά ή επαγγελματικά [επιβατηγά τουριστικά πλοία (ημερόπλοια), επιβατηγά τουριστικά ολικής ναύλωσης] πλοία αναψυχής και τα μικρά σκάφη (ιδιωτικά ή επαγγελματικά) επιτρέπεται να κάνουν μόνο τον περίπλου του νησιού, καθώς και στάσεις κοντά στις παραλίες, για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες. Οι λουόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση των παραλιών, χωρίς όμως να επιτρέπεται η πρόσβαση στα ενδότερα του νησιού, ούτε να κάνουν χρήση της σκιάς των θαλασσόκεδρων εντός του επαπειλούμενου οικοτόπου, τηρώντας όλους τους όρους και περιορισμούς που ορίζει η ΚΥΑ για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, καθώς και της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής, και ο ισχύων Κανονισμός που διέπει το νησί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

3) Οι επιτρεπόμενοι λοιποί επισκέπτες στο νησί θα πρέπει είτε να διατηρούν νόμιμο δικαίωμα (εμπράγματα δικαιώματα) ή να διαθέτουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή Αρχές.

4) Τα παραπάνω προτείνεται να ισχύουν μέχρι και τον Ιανουάριο του 2024, οπότε και θα επανεξεταστούν από την Επιτροπή, συνεκτιμώντας τα δεδομένα και την πρόοδο στα θέματα επάρκειας φύλαξης και ελέγχου επισκεψιμότητας».

Η ένατη συνεδρίαση

Ας σημειωθεί ότι η προ ημερών συνεδρίαση ήταν η ένατη κατά σειρά της Επιτροπής, ενώ έλαβε χώρα εκτάκτως με πλήρη απαρτία στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή, στη συνεδρίαση είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν οι επικεφαλής της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λασιθίου και της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου, καθώς και δύο συνεργάτες της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Κρήτης του ΟΦΥΠΕΚΑ, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις διαπιστώσεις τους για τα θετικά αποτελέσματα της μειωμένης επισκεψιμότητας στο φυσικό περιβάλλον του νησιού και εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τη νέα τουριστική περίοδο έτους 2023.

«Εξέλιξη με θετικό πρόσημο αποτέλεσε για την Επιτροπή η γνωστοποίηση από την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λασιθίου περί της φετινής εισήγησης της Υπηρεσίας της στο υπουργείο Πολιτισμού για παράταση της απαγόρευσης μίσθωσης των παραλιών της νήσου Χρυσή για άλλα δύο χρόνια για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών ανασκαφών, καθώς τα ως άνω αποτέλεσαν και πρόταση της Επιτροπής προς την κεντρική διοίκηση του ΥΠ.ΕΝ., στο πλαίσιο υποβολής της Συνοπτικής Αναφοράς Πεπραγμένων του πρώτου έτους υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης», αναφέρεται ακόμα στην επίμαχη ανακοίνωση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, και ο ανάδοχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στον οποίο έχει ανατεθεί η εκπόνηση των μελετών του Σχεδίου Φύλαξης και Εποπτείας και της Φέρουσας Ικανότητας και Διαχείρισης Επισκεπτών της νήσου Χρυσή, ο οποίος παρουσίασε συνοπτικά το μέχρι τώρα εκπονηθέν έργο του, το οποίο θα αποτελέσει και το πρώτο παραδοτέο των ως άνω μελετών.

Πάντως, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κατά την αναλυτική συζήτηση, μεταξύ των μελών, της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι, δεδομένων των συνθηκών, ακόμα και με την έγκαιρη παραλαβή (Φεβρουάριος 2023) των μελετών Φύλαξης & Εποπτείας και Φέρουσας Ικανότητας & Διαχείρισης Επισκεπτών, η εφαρμογή τους θα είναι μάλλον απίθανο έως αδύνατο να υλοποιηθεί μέσα στην προσεχή περίοδο (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου).

Τι διαπίστωσε η Επιτροπή

«Καμία βελτίωση στο καθεστώς φύλαξης»

Επιπλέον διαπιστώθηκαν τα εξής:

«* Κατά το έτος 2022 δε συνέβη καμία βελτίωση στο καθεστώς φύλαξης. Οι ενέργειες του ΟΦΥΠΕΚΑ για πρόσληψη εποπτών απέβησαν άγονες, ενώ οι δεσμεύσεις του ΥΠ.ΕΝ. για διάθεση δύο δασοφυλάκων της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου δεν ευοδώθηκαν.

* Οι ισχύουσες συνθήκες (δυσκολία πρόσβασης, έλλειψη υποδομών εποπτείας) δεν έχουν μεταβληθεί και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι αδύνατον να ασκήσουν αποτελεσματική φύλαξη και ικανό έλεγχο στον αριθμό των επισκεπτών που αποβιβάζονται από τα τουριστικά πλοία.

* Κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης δεν κατέστη εφικτή η εκκίνηση των μέτρων που αφορούν σε στοιχειώδεις υποδομές διαμονής φυλάκων, εξυπηρέτησης επισκεπτών και παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη.

* Τα δραστικά μέτρα που ελήφθησαν κατά το έτος 2022, όπως η απόφαση της συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τον περιορισμό της επισκεψιμότητας κατά την τουριστική περίοδο, αλλά και οι εργασίες αποκατάστασης του υποβαθμισμένου φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου της νήσου Χρυσή, που χρηματοδοτήθηκαν και εκτελέστηκαν από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, αποδείχτηκαν ωφέλιμα στην προσπάθεια επίτευξης του απώτερου σκοπού της ΚΥΑ, που είναι η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των σημαντικών τύπων οικοτόπων και πληθυσμών ειδών χλωρίδας και πανίδας της νήσου Χρυσή».

Εξαιτίας των εν λόγω διαπιστώσεων, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί τα παραπάνω στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News