Κτηνοτρόφοι: Το κόστος των ζωοτροφών εξαντλεί τα κοπάδια - Σε δύο δόσεις οι ενισχύσεις 86 εκατ. ευρώ

Κρήτη
Κτηνοτρόφοι: Το κόστος των ζωοτροφών εξαντλεί τα κοπάδια - Σε δύο δόσεις οι ενισχύσεις 86 εκατ. ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στη “Διαύγεια” η απόφαση για τις ζωοτροφές - 69.974 δικαιούχοι θα πάρουν 86 εκατ. ευρώ - Αγανάκτηση και απογοήτευση για την τραγική κατάσταση της κτηνοτροφίας στην Κρήτη - «Ας ελπίσουμε οι πληρωμές όλων να γίνουν όσο γίνεται γρηγορότερα, διότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δυστυχώς η παραγωγή μας μηδενίζεται καθημερινά», σημειώνουν οι συνδικαλιστές

Στη “Διαύγεια” βρίσκεται επιτέλους η απόφαση ένταξης των δικαιούχων κτηνοτρόφων στο μέτρο 22, που αφορά την έκτακτη προσωρινή στήριξη της αγοράς ζωοτροφών, ενώ παράλληλα, με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διευκρινίζεται πως εντάσσονται 65.974 δικαιούχοι με συνολικό ποσό στήριξης 85.949.158,00 ευρώ και αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ενστάσεων θα ακολουθήσει η συμπληρωματική πληρωμή τους.

Έτσι, λοιπόν, σε δύο δόσεις θα γίνουν οι πληρωμές των δικαιούχων ενίσχυσης κτηνοτρόφων για αγορά ζωοτροφών. Και μάλιστα, ένα ακόμα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι από την εξαγγελία του μέτρου (που διά στόματος Γεωργαντά το ακούμε... από πέρυσι) μέχρι τη δημοσίευσή του στη “Διαύγεια” είχαμε απώλεια 3 εκατομμυρίων ευρώ, αφού ως τώρα για... 89 εκατομμύρια ευρώ έκανε λόγο η κυβέρνηση!

Η ανακοίνωση

Αναλυτικά, η εν λόγω ανακοίνωση του υπουργείου, που εκδόθηκε προχθές Τρίτη 31 Ιανουαρίου, αναφέρει τα εξής: «Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εξέτασης των αιτήσεων και εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης των δικαιούχων, με βάση τη με αρ. 3540/15.12.2022 πρόσκληση του Μέτρου 22 “Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία” του ΠΑΑ 2014-2022.

Συγκεκριμένα, εντάσσονται 65.974 δικαιούχοι με συνολικό ποσό στήριξης 85.949.158,00 ευρώ.

Ο πίνακας κατάταξης των αιτήσεων που γίνονται παραδεκτές προέκυψε από την εφαρμογή και τον έλεγχο των κριτηρίων ένταξης ενδεικτικά, όπως:

 • Την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της πολλαπλής συμμόρφωσης/πρασινίσματος ως επιβάλλεται από τις υποχρεώσεις του ενωσιακού πλαισίου για τη συγκεκριμένη έκτακτη ενίσχυση.
 • Την προϋπόθεση για όσους έχουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή πάνω από 15 βοοειδή, να έχουν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 2.000 ευρώ στον εν λόγω τομέα, συγκεκριμένη κύρια δραστηριότητα (ΚΑΔ) ή συγκεκριμένο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας και την εφαρμογή των κριτηρίων της πρόσκλησης:

 • Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με κάτω από 100 αιγοπρόβατα ή 15 βοοειδή πληρώνονται όλες, εφόσον έχουν υποβάλει ΕΑΕ 2021 και δεν έχουν κυρώσεις από την υποχρέωση τήρησης της πολλαπλής συμμόρφωσης/πρασινίσματος, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.
 • Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή 15 βοοειδή πρέπει να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 ευρώ στον εν λόγω τομέα και συγκεκριμένα θα πρέπει με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 22:
  • Να έχουν κατά την 31η.3.2022 κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2020 τους ΚΑΔ:
  • 01.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων,
  • 01.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής ή 01.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών, όπως προκύπτει από την Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΦΕ),
  • β) ή να έχουν κατά την 31η.03.2022 κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2020, όπως προκύπτει από το έντυπο Ε3 της οικείας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Φ.Ε.), τον ΚΑΔ “01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες” και έχουν δηλώσει την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021,
  • ή να είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν. 2859/2001 και έχουν δηλώσει την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021.

Στη συνέχεια, μετά την πληρωμή των 65.974 και αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ενστάσεων βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν με εφαρμογή των κριτηρίων ένταξης, θα ακολουθήσει τροποποίηση της σημερινής απόφασης ένταξης για όσους εκ των ενιστάμενων δικαιωθούν, ώστε να ακολουθήσει η συμπληρωματική πληρωμή τους».

“Πράσινο φως” από την Κομισιόν

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε στις 31 Ιανουαρίου, ενέκρινε νέο ελληνικό σχέδιο ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς αγροτικού τομέα, στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022 και στις 28 Οκτωβρίου 2022.

«Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Σκοπός του καθεστώτος είναι να αποζημιώσει τους επιλέξιμους δικαιούχους για μέρος των πρόσθετων δαπανών που προέκυψαν ιδίως λόγω της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων και να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τις οικονομικές δυσκολίες που συνδέονται με την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση», αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που τίθενται στο Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση. Ειδικότερα, η ενίσχυση δε θα υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά δικαιούχο και θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους-μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 στ. β ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσεων. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το καθεστώς βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό SA.105295 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο ανταγωνισμού της Επιτροπής.

«Δεν μπορούν να ταΐσουν τα κοπάδια τους»

Με αγανάκτηση και απογοήτευση για την τραγική κατάσταση της κτηνοτροφίας στην Κρήτη μίλησε στη “Νέα Κρήτη” χθες ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου Γρύλλος Παπαδάκης. «Έχω την ενημέρωση ότι θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές και θα δοθεί στη συνέχεια και στους υπόλοιπους η ενίσχυση για τις ζωοτροφές. Ας ελπίσουμε οι πληρωμές όλων να γίνουν όσο γίνεται γρηγορότερα, διότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δυστυχώς, η παραγωγή μας μηδενίζεται καθημερινά. Από τη μια πλευρά έχουμε τις σφαγές των ζώων γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι κτηνοτρόφοι, και από την άλλη έχουμε στα κοπάδια ένα μαύρο χάλι, αφού δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να τα ταΐσουν. Πέρα όμως από τις ενισχύσεις αυτές, ζητάμε και επιπλέον ενισχύσεις, διότι έχουμε πια αρχίσει και βλέπουμε τον αφανισμό του κτηνοτροφικού κλάδου»... Στο σημείο αυτό, ο Γρύλλος Παπαδάκης προειδοποιεί: «Δε θα ανεχτούμε, όμως, από την άλλη να χαθεί η κτηνοτροφία στο νησί μας, επειδή είναι ανύπαρκτη η πολιτική στήριξης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Καταλήγοντας, λέει ότι η μείωση στο γάλα στην Κρήτη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών και του παγετού. «Αποζημιώσεις δεν προβλέπονται στις περιπτώσεις αυτές. Ο ΕΛΓΑ και το υπουργείο, όμως, τα τελευταία τρία χρόνια, που έχουμε την κλιματική αλλαγή, την πανδημία και τον πόλεμο, θα έπρεπε να είχαν δώσει έκτακτη ενίσχυση στον κτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης, με επιχείρημα τη μείωση της γαλακτοπαραγωγής που αντιμετωπίζουν τα κοπάδια μας».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News