ΒΟΑΚ: Ένα έργο «φάντασμα» για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στο Σεληνάρι

Κρήτη
ΒΟΑΚ: Ένα έργο «φάντασμα» για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στο Σεληνάρι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αν και το έργο για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στο Σεληνάρι προκηρύχθηκε το 2020 και συμβασιοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου του 2021, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μάλιστα τον Μάιο που πέρασε, σήμερα, 20 περίπου μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν έχει παιχτεί ακόμα... ούτε “πενιά”!

Σε απόλυτο τέλμα έπεσε δυστυχώς η εργολαβία που είχε προκηρύξει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης για αναγκαίες συμπληρωματικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί του ΒΟΑΚ, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στο Σεληνάρι, σε συνέχεια παλαιότερης παρέμβασης που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια.

Αν και το έργο προκηρύχθηκε το 2020 και συμβασιοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου του 2021, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μάλιστα τον Μάιο που πέρασε, σήμερα, 20 περίπου μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν έχει παιχτεί ακόμα... ούτε “πενιά”!

Μιλάμε στην πράξη για έργο- “φάντασμα”, καθώς δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία και δεν έχει γίνει καμία πληρωμή, ενώ εσχάτως ο ΟΑΚ Α.Ε. αποφάσισε από τη μια τη χορήγηση νέας παράτασης και από την άλλη, που είναι και το βασικότερο, την υποκατάσταση του αρχικού εργολάβου.

Την πλήρη υποκατάστασή του ζήτησε, μάλιστα, ο ίδιος ο ανάδοχος. Το αίτημα εγκρίθηκε από τον ΟΑΚ και πλέον είναι ευχή και ελπίδα, με νέο εργολάβο πια, να αλλάξει άρδην η τύχη της πολύπαθης εργολαβίας, ώστε να προχωρήσουν τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα προστασίας στο δύσκολο, “σεσημασμένο” από πλευράς κατολισθητικών φαινομένων, σημείο της εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σεληνάρι.

Αναλυτικότερα, με την υπ’ αρ. πρωτ. ΟΑΚ Α.Ε. 16116/30.11.2022 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου... ζήτησε υποκατάστασή του σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 4412/2016 για ολόκληρο το έργο, συνολικού ποσού εργασιών 180.908,62 πλέον ΦΠΑ. Όπως ενημέρωσε στη σχετική εισήγησή της η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, «για το εν λόγω έργο δεν έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα καμία εργασία. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

  • Κατασκευή τάφρου ομβρίων οφρύος και διαμόρφωση κλίσεων στον οριζόντιο αναβαθμό. H τάφρος θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και οπλισμένη με δομικό πλέγμα 1#Τ196 Β500c.
  • Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα τύπου maccaferri steelgrid MO 300 Fixed Drapery System με ράβδους διατομής Φ25, φέρουσας ικανότητας 200 ΚΝ, ενδεικτικού μήκους 1,20 m σε κάνναβο 3x3.
  • Συναρμολογούμενος τοίχος ανάσχεσης βραχοπτώσεων από panel μεταβλητού ύψους με ΗΕΒ 260. Το ύψος και το πάχος του κάθε panel θα είναι 1 m και 0,20 m αντίστοιχα. Η κατασκευή των panel θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Η κατασκευή του τοιχίου θα είναι όμοια με αυτήν που εφαρμόστηκε σε παρακείμενες θέσεις και προβλεπόταν από τη Μελέτη του 2011. Τα HEB θα βρίσκονται σε αποστάσεις 2,50 m μεταξύ τους και το ελεύθερο κομμάτι των HEB θα προστατευτεί με αντισκωριακή βαφή.
  • Προσωρινή οριζόντια και κατακόρυφη εργοταξιακή σήμανση κατά τη φάση της κατασκευής και αποκατάσταση της μόνιμης σήμανσης με το πέρας των εργασιών, λόγω ολισθήσεων γαιών και βραχοπτώσεων που παρουσιάζονται στο τμήμα 8 (από Χιλιομετρική Θέση 177+980 έως Χ.Θ. 178+110) του δρόμου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Σεληναρίου του ΒΟΑΚ».

Όπως επισημαίνεται επίσης στην εισήγηση, «έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία πληρωμή για το συγκεκριμένο έργο. Παράλληλα, η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου είναι σήμερα σε ποσοστό 0% επί του συνόλου των εργασιών».

Η Απόφαση

Σε πρόσφατη συνεδρίασή του, το Δ.Σ. του ΟΑΚ Α.Ε. ενέκρινε την πλήρη υποκατάσταση του αναδόχου εργολάβου από άλλον εργολάβο. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, «εγκρίνεται το με αρ. πρωτ. εισερχ. ΟΑΚ Α.Ε. 16116/30.11.2022 αίτημα ολικής υποκατάστασης της αναδόχου με την επωνυμία... σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 4412/2016, από την τεχνική εταιρεία με την επωνυμία... με 2η τάξη ΜΕΕΠ στην Οδοποιία, για το συμφέρον και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου “Συμπληρωματικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Σεληναρίου του ΒΟΑΚ, Τμήμα 8 (Χ.Θ. 177+980 - Χ.Θ.178+110)”, δεδομένου ότι η εργοληπτική επιχείρηση... που θα υποκαταστήσει τον αρχικό ανάδοχο έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τη με ημερ. 28/11/2022 δήλωση των έργων που εκτελεί, με την επισήμανση ότι η εν λόγω υποκατάσταση θα συντελεστεί μετά την προσκόμιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών του νέου αναδόχου».

Είχε προηγηθεί άλλη απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΚ, με την οποία είχε εγκριθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 6 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 28 Ιουλίου 2023.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News