Ηράκλειο: Σε διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Αποβλήτων - Οι βασικές αδυναμίες

Κρήτη
Ηράκλειο: Σε διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Αποβλήτων - Οι βασικές αδυναμίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χρειάζεται πολλή δουλειά για να προσεγγιστούν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου, καθώς έχουν μείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση

Ως μια μεγάλη, δύσκολη πρόκληση, που απαιτεί πάρα πολλή δουλειά για να προσεγγιστούν έστω οι στόχοι που έχουν τεθεί, φαντάζει το νέο υπό διαβούλευση Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ηρακλείου, καθώς το υφιστάμενο τοπικό Σχέδιο που θεσπίστηκε το 2016 κάθε άλλο παρά έφτασε στην εκπλήρωση των σκοπών του, με τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση να κινούνται σε πολύ “ρηχά νερά”...

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μέσα από τη σχετική ανάλυση που γίνεται στο υπό διαβούλευση νέο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που τέθηκε σε 7ήμερη δημόσια διαβούλευση με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα επανέλθει για να συμπληρώσει με τυχόν τροποποιήσεις ώστε να κάνει κατόπιν την τελική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα κληθεί να το εγκρίνει.

Αντικείμενο της σύνταξης του ΤΣΔΑ του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου, μέσω της ανάπτυξης δράσεων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΣΑ, με στόχο τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανάλυση, στη βάση του υπό αναθεώρηση του ΤΣΔΑ οι ποσοτικοί στόχοι που είχαν τεθεί δεν έχουν επιτευχθεί και απαιτείται προσπάθεια για να προσεγγιστούν. Ειδικά αναφέρονται οι στόχοι ΔσΠ (Διαλογή στη Πηγή) βιοαποβλήτων (40% κ.β. επί των παραγόμενων βιοαποβλήτων) και ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών (Χ -Π- Μ-Γ) (70% κ. β. επί των παραγόμενων) οι οποίοι με βάση τα παραπάνω στοιχεία απέχουν πολύ από την επίτευξή τους. Ενώ η συνολική ταφή Αστικών Αποβλήτων του Δήμου έπρεπε να έχει περιοριστεί σε κάτω από 30% κ.β. επί των παραγόμενων ΑΣΑ, αυτή βρίσκεται πολύ υψηλότερα, στο 72% κ.β. περίπου.

Επίσης επισημαίνονται τα εξής:

* Δεν έχει υλοποιηθεί η ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, όμως έχει δρομολογηθεί διαδικασία για την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και έχει εκκινήσει πιλοτική δράση επιτόπιας κομποστοποίησης.

* Το δίκτυο κίτρινου κάδου, χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού, είναι ακόμα αρκετά περιορισμένο.

* Δεν έχει αναπτυχθεί δίκτυο χωριστής συλλογής μεταλλικών υλικών και αλουμινίου.

* Ο Δήμος έχει προχωρήσει στην ωρίμανση για την κατασκευή του κεντρικού “Πράσινου σημείου”, ενώ προχωρά και στη χρηματοδότηση γωνιών ανακύκλωσης.

Στις βασικές αδυναμίες καταγράφονται, μεταξύ άλλων, οι:

- Δυσκολία αποκομιδής και διαχείρισης συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. ογκώδη, πράσινα).

- Χαμηλή συμμετοχή των δημοτών στην ανακύκλωση.

- Μεγάλος αριθμός απομακρυσμένων οικισμών με μικρό πληθυσμό που αυξάνουν την κατανάλωση πόρων για την αποκομιδή.

- Ελλείψεις εξοπλισμού - παλαιότητα αυτού.

Σε επίπεδο απειλών ξεχωρίζουν:

- Το νέο κόστος διαχείρισης με την εφαρμογή του τέλους ταφής και της εφαρμογής νέου Κανονισμού Τιμολόγησης.

- Η καθυστέρηση υλοποίησης δράσεων που είναι ώριμες, λόγω καθυστερήσεων στη διαδικασία αδειοδότησης, ένταξης και χρηματοδότησης.

Ως σημαντικές ευκαιρίες δεσπόζουν οι:

- Αξιοποίηση εμπειρίας πιλοτικής δράσης οικιακής κομποστοποίησης με στόχο την επέκταση σε απομακρυσμένους και χαμηλού πληθυσμού οικισμούς.

- Αξιοποίηση υφιστάμενου εξοπλισμού χωριστής συλλογής (μπλε κάδοι, κάδοι γυαλιού) για ενίσχυση της ΔσΠ μέσω δράσεων ενημέρωσης.

- Εφαρμογή θεσμικού πλαισίου για ενίσχυση της χωριστής συλλογής (“Πληρώνω όσο πετάω”).

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News