Καρτερός: Νέα ερώτηση από 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις

Κρήτη
Καρτερός: Νέα ερώτηση από 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Απαντήσεις από τους κ. Αυγενάκη και κ. Μενδώνη για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Καρτερού ζητούν 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Η κατασκευή του “Karteros Beach Sports Center” στον Καρτερό Ηρακλείου Κρήτης δρομολογήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), για τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Beach Handball του 2022 και την προετοιμασία των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων του 2023

Νέα ερώτηση για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στον Καρτερό κατέθεσαν προς την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως τονίζουν, «αναπάντητα παραμένουν τα ερωτηματικά για το έργο δημιουργίας παράκτιων αθλητικών εγκαταστάσεων στο ακίνητο “Ξενία” Καρτερού Ηρακλείου, προκειμένου για τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Beach Handball και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στο Καρτερό Ηρακλείου Κρήτης.

Η κατασκευή του “Karteros Beach Sports Center”, στον Καρτερό Ηρακλείου Κρήτης, δρομολογήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), για τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Beach Handball του 2022 και την προετοιμασία των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων του 2023, καθώς στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές για να υποστηρίξουν τη σωστή διοργάνωση των αγώνων αυτών. Βέβαια, η έλλειψη αυτή υποδομών δε δικαιολογεί το ότι ακολουθήθηκαν συνοπτικές - fast track - διαδικασίες ανάθεσης. Με δεδομένα λοιπόν, μεταξύ άλλων, την αποκλειστική απόφαση του υφυπουργού Αθλητισμού αναφορικά με τον τόπο κατασκευής του έργου δημιουργίας παράκτιων αθλητικών εγκαταστάσεων στο ακίνητο “Ξενία” Καρτερού Ηρακλείου, και της διαδικασίας ανάθεσης που επιλέχθηκε - διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προϋπολογισμού ποσού 4.125.896,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με πρόφαση το κατεπείγον της ανάθεσης - κατατέθηκε η με αρ. πρωτ. 317/28.9.2022 Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ), προκειμένου να διαλευκανθούν ερωτηματικά που ανέκυψαν.

Βέβαια, η κατεπείγουσα ανάγκη δεν τεκμηριώνεται, ειδικά κατά το μέρος που αφορά τη δημιουργία παράκτιων αθλητικών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετήσουν τους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες του 2023. Ωστόσο, προκειμένου να “ξεπεραστεί” ο “σκόπελος” της τεκμηρίωσης του κατ’ επείγοντος, που αντικειμενικά δεν ξεπεράστηκε, το υπουργείο, στη βάση τής από τον Νοέμβριο του 2021 ενημερωτικής επιστολής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χάντμπολ (IHF), σχετικά με την απόφαση του εκτελεστικού της συμβουλίου περί αναθέσεως στην Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος τής διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Beach Handball το καλοκαίρι του 2022, αποφάσισε το πρωτάθλημα να διεξαχθεί στο ακίνητο “Ξενία” Καρτερού Ηρακλείου και προχώρησε στη σύναψη της σύμβασης. Μιας σύμβασης που αφορά τη δημιουργία παράκτιων αθλητικών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετήσουν τόσο τους αγώνες του 2022 όσο και του 2023.

Με βάση τους ανωτέρω χειρισμούς, επισημαίνεται ότι η κάθε αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 32.2.γ του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για τη χρήση της “διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση”, θα πρέπει δηλαδή να ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Γεγονότα τα οποία η υπόψη αναθέτουσα Αρχή δε θα μπορούσε να προβλέψει,

β. Ο κατεπείγων χαρακτήρας της κατάστασης καθιστά αδύνατη τη συμμόρφωση με τις γενικές προθεσμίες,

γ. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του απρόβλεπτου συμβάντος και του κατεπείγοντος χαρακτήρα και

δ. Χρήση μόνο για την κάλυψη του κενού έως ότου βρεθούν πιο σταθερές λύσεις. Η ρητή αυτή ρύθμιση του άρθρου 32.2.γ του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Επιπλέον, από τα έγγραφα που κατέθεσε ή που δεν κατέθεσε το αρμόδιο υπουργείο δημιουργούνται πρόσθετα εύλογα ερωτηματικά. Ειδικότερα, αναφορικά με τη χρονική αλληλουχία των διοικητικών διαδικασιών έως τη σύναψη της σύμβασης, αλλά και την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, σημειώνεται ότι η με Α/Α Πράξης 424415 Βεβαίωση όρων Δόμησης & Απαιτούμενων Εγκρίσεων εκδόθηκε στις 8/6/2022 και η Α/Α Πράξης 425181 Οικοδομική Άδεια εκδόθηκε στις 9/6/2022, ενώ, μόλις πέντε μέρες αργότερα, δηλαδή από τις 14 έως τις 26 Ιουνίου, έλαβε χώρα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Handball. Συνάγεται ότι η ανάδοχος εταιρεία κατάφερε να ξεκινήσει τις εργασίες και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε χρονικό περιθώριο μικρότερο της εβδομάδας.

Παράλληλα, σε κανένα εκ των μνημονευόμενων στην απάντηση του υπουργείου εγγράφων, δηλαδή της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/181854/21.4.2022 (ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010443196 2022-04-21) πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου και της με αρ. πρωτ. 256952/1.6.2022 (ΑΔΑ: 916Υ4653Π4-7ΦΚ) εργολαβικής σύμβασης δεν περιλαμβάνονται κρίσιμα αναλυτικά στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και το είδος εργασιών, τις τιμές μονάδας, τον επιμερισμό του προϋπολογισμού ανά είδος εργασίας και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).

Τέλος, στη με αρ. πρωτ. 317 ΑΚΕ αιτηθήκαμε την κατάθεση της παραχώρησης τής εν θέματι έκτασης “Ξενία” Καρτερού από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Η απάντηση του υπουργείου αναφέρει πως η ΕΤΑΔ έχει εγκρίνει τους όρους παραχώρησης του τουριστικού ακινήτου στο Εθνικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης (ΕΑΚΗ). Παρέλειψε, βέβαια, να καταθέσει την αναφερόμενη εγκριτική απόφαση, καθώς και να μας πληροφορήσει για το ύψος του ανταλλάγματος της παραχώρησης».

Πολλά τα ερωτήματα - Τι ζητούν να μάθουν οι βουλευτές

Το κείμενο της ερώτησης καταλήγει ως εξής: «Με δεδομένα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το ότι η διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να διέπεται από τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας, ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

  • Πότε ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες από την ανάδοχο εταιρεία “Ωρίων ΑΤΕ” στο ακίνητο “Ξενία” Καρτερού Ηρακλείου; Ο ανάδοχος έχει πληρωθεί μόνο τον πρώτο λογαριασμό συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (1.341.788,81 ευρώ);
  • Πώς τεκμηριώνεται ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 32.2.γ του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την πρόκριση ως διαδικασίας ανάθεσης αυτής της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ειδικά κατά το μέρος που αφορά τη δημιουργία παράκτιων αθλητικών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετήσουν τους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες του 2023;

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού της Βουλής, αιτούμεθα:

α) Την κατάθεση της εγκεκριμένης σχετικής απόφασης-παραχώρησης του ακινήτου “Ξενία” Καρτερού Ηρακλείου από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου προς το ΕΑΚΗ, καθώς και του ανταλλακτικού τιμήματος για την εν λόγω παραχώρηση.

β) Αναλυτικά στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το είδος εργασιών, τις τιμές μονάδος, τον επιμερισμό του προϋπολογισμού ανά είδος εργασίας και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).

Οι ερωτώντες βουλευτές: Μωραΐτης Θάνος, Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία), Βαρδάκης Σωκράτης, Βέττα Καλλιόπη, Ηγουμενίδης Νικόλαος, Θραψανιώτης Εμμανουήλ, Καφαντάρη Χαρά, Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης), Μάρκου Κωνσταντίνος, Μπουρνούς Ιωάννης, Νοτοπούλου Αικατερίνη, Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης), Παπαηλιού Γεώργιος, Πούλου-Παναγιού Γιώτα, Ραγκούσης Ιωάννης, Σαρακιώτης Ιωάννης, Σπίρτζης Χρήστος, Συρμαλένιος Νικόλαος, Φάμελλος Σωκράτης, Φίλης Νικόλαος, Χρηστίδου Ραλλία».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News