Κρήτη: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση 90 νέων αδειών και 10 θέσεων στο πλανόδιο εμπόριο

Κρήτη
Κρήτη: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση 90 νέων αδειών και 10 θέσεων στο πλανόδιο εμπόριο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59

Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων για την αριθμ. 332150/31.10.2022 Προκήρυξη χορήγησης 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4849/2021όπως ισχύει, η Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση:

Α) 50 νέων αδειών παραγωγών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης

Β) 5 θέσεων με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές πλανοδίου εμπορίου από άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Γ) 40 νέων αδειών Επαγγελματιών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης κα ειδικότερα για πωλούμενα προϊόντα από τις κατηγορίες της Υ.Α. 18982/22.2.2022 (ΦΕΚ925/Α/1.3.2022)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:Προϊόντα εδάφους (γεωργικά προϊόντα), κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας (15 νέες άδειες)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας (4 νέες άδειες)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ:Είδη κηπουρικής (2 νέες άδειες)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ:Βιομηχανικά είδη (9 νέες άδειες)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε:Κινητές καντίνες (10 νέες άδειες)

Δ) 5 θέσεων με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας επαγγελματίες πωλητές πλανοδίου εμπορίου από άλλες Περιφέρειες της χώρας.

• Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα («Ανοικτή Αγορά» Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/

• Το εγχειρίδιο απλού χρήστη, το οποίο περιλαμβάνει τις οδηγίες για το ανέβασμα της αίτησης ανοίγει από αυτόν το σύνδεσμο.

• Όλα τα δικαιολογητικά και η αίτηση μεταφορτώνονται σε ένα αρχείο τύπου pdf και στη συνέχεια ανεβαίνουν στο σύστημα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 1.11.2022 ώρα 7.00 έως 19.1.2023 ώρα 23:59

Η προκήρυξη (ΑΔΑ:ΩΝΞ27ΛΚ-88Β), η απόφαση τροποποίησης/παράτασης χρόνου υποβολής των αιτήσεων (ΑΔΑ: 61Υ47ΛΚ-ΝΒΑ) και τα έντυπα των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων μπορούν επίσης να αναζητηθούν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο https://www.crete.gov.gr/emporio και στο Ο.Π.Σ.Α.Α..

Περισσότερες πληροφορίες:

Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, τμήμα Εμπορίου, Χριστοδουλάκη Μαρία, [email protected], 2813410-287, -255

ΠΕ Ηρακλείου, Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου: Τσουρδαλάκη Αικατερίνη, Καρυωτάκης Κων/νος, Σταθάκη Μαρία [email protected], [email protected], [email protected] 2813410422, , 2813410452, 2813410457

ΠΕ Ρεθύμνου, Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου: Γεωργουλάκη Ουρανία, Πενθερουδάκη Ειρήνη, [email protected], [email protected] τηλ. 2831340708, 2831340866

ΠΕ Χανίων: Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου : Ξανθάκης Γιώργος, Λιονάκη Αρτεμησία, [email protected], [email protected], τηλ.2821345845, 2821345850

ΠΕ Λασιθίου, Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου:: Παπαδοπούλου Ζαχαρούλα, Κουτουλάκη Ελένη, [email protected], [email protected], τηλ. 2841340564, 2841340565.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News