Αρκαλοχώρι: Άλλο ένα 6μηνο πάει πίσω ο κόμβος και η παράκαμψη… - Γιατί πήρε νέα παράταση

Κρήτη
Αρκαλοχώρι: Άλλο ένα 6μηνο πάει πίσω ο κόμβος και η παράκαμψη… - Γιατί πήρε νέα παράταση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Για τις 30 Ιουνίου 2023 μετατίθεται, μετά από νέα 6μηνη παράταση, η προθεσμία ολοκλήρωσης του ανισόπεδου κόμβου και της παράκαμψης του Αρκαλοχωρίου, που ήταν να αποπερατωθεί τον Οκτώβριο του 2020

Άλλο ένα 6μηνο πίσω οδεύει το οδικό έργο του ανισόπεδου κόμβου και της παράκαμψης Αρκαλοχωρίου, που ήταν κανονικά να έχει ολοκληρωθεί εδώ και μια 2ετία, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2020, ωστόσο έχει ως νέο καταληκτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2023!

Η νέα μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών, μετά τις διαδοχικές παρατάσεις που είχαν δοθεί στον εργολάβο από την Περιφέρεια Κρήτης, οφείλεται αυτή τη φορά σε επιμήκυνση εργασιών. Ο ανάδοχος εργολάβος έκανε χρήση της ειδικής ρύθμισης που θέσπισε εκτάκτως η κυβέρνηση εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και δίνει κατά παρέκκλιση τη δυνατότητα στους αναδόχους εργολάβους δημοσίων έργων να προχωρήσουν σε επιμήκυνση των χρονοδιαγραμμάτων.

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα καθόλα νόμιμο δικαίωμα, που πληροί τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου, η Περιφέρεια Κρήτης έκανε αποδεκτή τη δήλωση επιμήκυνσης και έτσι ως νέα προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2023.

Είχαν προηγηθεί, θυμίζουμε, διαδοχικές παρατάσεις, τις οποίες είχε αιτηθεί και πάρει από την Περιφέρεια ο ανάδοχος, επικαλούμενος απρόβλεπτα γεγονότα και εμπόδια, τα οποία καθυστέρησαν την πορεία των εργασιών χωρίς δική του υπαιτιότητα, με την τρέχουσα παράταση να λήγει κανονικά, προ της επιμήκυνσης εργασιών, στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

H απόφαση για την 6μηνη επιμήκυνση εργασιών

«Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε στις 11/10/2022 δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος έργου κατά 6 μήνες, βάσει της παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (Α’109).

- Πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (Α’109),

- Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 294537/25-09-2022 του Υ.ΥΠΟ. και ΜΕ. παρ. 3, η χρήση του δικαιώματος επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγεται αναθεώρησης για το υπό κρίση διάστημα,

- Την έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης (παράταση) του έργου του θέματος κατά 6 μήνες.

- Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης μετά την εφαρμογή του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (Α’109) και την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης είναι 30/06/2023», αναφέρεται στη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

Το χρονικό της εργολαβίας και των καθυστερήσεων 

Το έργο της κατασκευής του ανισόπεδου κόμβου και της παράκαμψης Αρκαλοχωρίου, το οποίο εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη 2014-2020”, εκτείνεται σε μήκος 2,8 χλμ. Χωροθετείται δυτικά-νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου και θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Αρκαλοχωρίου και των οικισμών της ευρύτερης περιοχής µε το Ηράκλειο και τη Βιάννο. Ουσιαστικά έρχεται να ολοκληρώσει και να συνδέσει πλέον το επαρχιακό δίκτυο Ηράκλειο-Αρκαλοχώρι-Βιάννος.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται: χωματουργικές εργασίες, κατασκευή κάτω διαβάσεων, μιας άνω διάβασης, οχετών, δικτύων αποχέτευσης-αποστράγγισης, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλισης, εργασίες ηλεκτροφωτισμού και φυτοτεχνικές εργασίες. Στις 27/6/2016 είχαμε τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας, με την οποία ορίζεται Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

Στις 26/01/2018 εκδόθηκε η απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 9.980.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η διάθεση ισόποσης πίστωσης και η μεταβίβασή της στην Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Στις 13/11/2018 εγκρίθηκε από την επιτροπή διαγωνισμού του έργου η κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Στις 12/04/2019 υπογράφτηκε η εργολαβική σύμβαση με συμβατικό χρόνο περαίωσης των εργασιών 18 μήνες και καταληκτική ημερομηνία τη 12η/10/2020.

Στις 05/10/2020 με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 12 μήνες, δηλαδή μέχρι 12/10/2021.

Στις 04/10/2021 εκδόθηκε απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε νέα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31/12/2022. Τώρα είχαμε την έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου κατά έξι 6 μήνες, με νέα καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τις 30/06/2023.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News