Ηράκλειο: Κατεδαφίζονται τρία ετοιμόρροπα στο κέντρο λόγω άμεσου κινδύνου

Κρήτη
Ηράκλειο: Κατεδαφίζονται τρία ετοιμόρροπα στο κέντρο λόγω άμεσου κινδύνου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια κρίθηκαν 3 από τα 4 παλιά κτίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία εξετάστηκαν πρόσφατα από την Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (ΕΠΕΤ)

Επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια κρίθηκαν 3 από τα 4 παλιά κτίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία εξετάστηκαν πρόσφατα από την Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (ΕΠΕΤ), με συνέπεια να κριθούν αναγκαίες κατεδαφίσεις του συνόλου ή μεγάλων τμημάτων τους.

Επικίνδυνα για άμεση κατάρρευση, χρίζοντας κατεδαφίσεων, κρίθηκαν συγκεκριμένα τα παλιά κτίσματα (χρονολογούμενα στις αρχές του 20ού αιώνα) στην οδό Γιαννίκου 75, στην οδό Μ. Παπαδοπούλου 15 και στην Ηρακλή Κοκκινίδη 25. Αντιθέτως, η Επιτροπή έκρινε ότι δε συντρέχει άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης και ανησυχίας για το κτίσμα στη συμβολή Βιάννου 29 και Χάληδων, όπου ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν κάποια αναγκαία μέτρα προστασίας λόγω γειτνίασης με κοινόχρηστο χώρο.

Οι αποφάσεις

Αναλυτικά, οι τέσσερις σχετικές αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (ΕΕΠΕΤ) για τα αντίστοιχα παλιά κτίσματα έχουν ως εξής:

  • Επικινδύνως ετοιμόρροπο κτήριο στην οδό Μ. Παπαδοπούλου αρ. 15: Σταθμίζοντας τη σημασία του κτίσματος, ως κτήριο των αρχών του 20ού αιώνα, με μορφολογικά χαρακτηριστικά λαϊκής αρχιτεκτονικής, σε σχέση με τις ανεπανόρθωτες φθορές που έχει υποστεί, οι οποίες οφείλονται στην αστοχία των δομικών υλικών, στην έλλειψη συντήρησης και στην εγκατάλειψη, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της στέγης και την αποδιοργάνωση του φέροντος οργανισμού, η Επιτροπή θεωρεί ομόφωνα ότι υφίστανται σαφείς ενδείξεις άμεσου και αναπότρεπτου κινδύνου κατάρρευσης του κτηρίου και επομένως χαρακτηρίζει το κτήριο ως επικινδύνως ετοιμόρροπο. Σύμφωνα με την απόφαση:

«Ο αυλότοιχος με το θύρωμα να διατηρηθούν, συμβάλλοντας στη διατήρηση του πολεοδομικού ιστού, όπως προβλέπεται και από τη μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Αγίας Τριάδας, (ΦΕΚ 150/ΑΑΠ/2018). Σε περίπτωση που απαιτείται η κατεδάφιση τμήματος του αυλότοιχου για να διευκολυνθεί η είσοδος των μηχανημάτων για την κατεδάφιση του κτηρίου, να κατεδαφιστεί το ανατολικό τμήμα, μετά από πλήρη αποτύπωση και φωτογραφική τεκμηρίωση, ώστε να είναι δυνατή η ανακατασκευή του. Πριν την κατεδάφιση του κτηρίου, να γίνει φωτογραφική τεκμηρίωση με καταγραφή όλων των μορφολογικών στοιχεία του κτίσματος. Επισημαίνεται ότι για να υλοποιηθεί με ασφάλεια η κατεδάφιση του κτηρίου είναι αναγκαίο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των όμορων κτηρίων, καθώς και των διερχόμενων πεζών και οχημάτων».

  • Επικινδύνως ετοιμόρροπο κτήριο στην Ηρακλή Κοκκινίδη αρ. 25: Σταθμίζοντας τη σημασία του κτίσματος, ως κτήριο των αρχών του 20ού αιώνα, με μορφολογικά χαρακτηριστικά λαϊκής αρχιτεκτονικής, σε σχέση με τις ανεπανόρθωτες φθορές που έχει υποστεί, οι οποίες οφείλονται στην αστοχία των δομικών υλικών, στην έλλειψη συντήρησης και στην εγκατάλειψη, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της στέγης και την αποδιοργάνωση του φέροντος οργανισμού, η Επιτροπή θεωρεί ομόφωνα ότι υφίστανται σαφείς ενδείξεις άμεσου και αναπότρεπτου κινδύνου κατάρρευσης του κτηρίου και επομένως χαρακτηρίζει το κτήριο ως επικινδύνως ετοιμόρροπο. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι πριν την κατεδάφιση του κτηρίου να γίνει φωτογραφική τεκμηρίωση με καταγραφή όλων των μορφολογικών στοιχεία του κτίσματος, ενώ παράλληλα για να υλοποιηθεί με ασφάλεια η κατεδάφιση του κτηρίου είναι αναγκαίο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των όμορων κτηρίων, καθώς και των διερχόμενων πεζών και οχημάτων.
  • Επικινδύνως ετοιμόρροπο κτήριο στην οδό Γιαννίκου αρ. 75: Σταθμίζοντας τη σημασία του κτίσματος, ως κτήριο των αρχών του 20ού αιώνα, με μορφολογικά χαρακτηριστικά λαϊκής αρχιτεκτονικής, σε σχέση με τις ανεπανόρθωτες φθορές που έχει υποστεί, οι οποίες οφείλονται στην αστοχία των δομικών υλικών, στην έλλειψη συντήρησης και στην εγκατάλειψη, με αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση του φέροντος οργανισμού, η Επιτροπή θεωρεί κατά πλειοψηφία ότι υφίστανται σαφείς ενδείξεις άμεσου και αναπότρεπτου κινδύνου κατάρρευσης του κτηρίου και επομένως χαρακτηρίζει το κτήριο ως επικινδύνως ετοιμόρροπο. Διατυπώθηκε η άποψη να καθαιρεθεί μόνο ο α’ όροφος, με σκοπό να διατηρηθεί το περιτύπωμα του οικοδομικού τετραγώνου, συμβάλλοντας στη διατήρηση του υφιστάμενου πολεοδομικού ιστού.

Όπως επισημαίνει, τέλος, η Επιτροπή, πριν την κατεδάφιση του κτηρίου να γίνει φωτογραφική τεκμηρίωση με καταγραφή όλων των μορφολογικών στοιχεία του κτίσματος.

Βιάννου και Χάληδων - Δε συντρέχει λόγος κατεδάφισης

Επικινδύνως ετοιμόρροπο κτήριο στη συμβολή των οδών Βιάννου αρ. 29 και Χάληδων: Σταθμίζοντας τη σημασία του κτίσματος, ως κτήριο των αρχών του 20ού αιώνα, με μορφολογικά χαρακτηριστικά λαϊκής αρχιτεκτονικής, σε σχέση με τις φθορές που έχει υποστεί, οι οποίες οφείλονται στην έλλειψη συντήρησης και στην εγκατάλειψη, η Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων θεωρεί ομόφωνα ότι δεν υφίστανται σαφείς ενδείξεις άμεσου και αναπότρεπτου κινδύνου κατάρρευσης του κτηρίου και επομένως δε χαρακτηρίζει το κτήριο ως επικινδύνως ετοιμόρροπο.

Παράλληλα, στη σχετική απόφαση επισημαίνεται ότι, επειδή διαπιστώνονται φθορές των δομικών στοιχείων του κτηρίου, ιδιαίτερα στις μεσοτοιχίες, κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας πεζών και οχημάτων, λόγω της άμεσης επαφής του κτηρίου με πολυσύχναστο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο (Βιάννου και Χάληδων), ελλοχεύοντας άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τόσο για τα όμορα ακίνητα, όσο και για τους διερχόμενους πολίτες, καθώς και τα οχήματα.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News