Κινούμαι ηλεκτρικά 2: Τέσσερα μυστικά για να μην χάσετε την επιδότηση

Κρήτη
Κινούμαι ηλεκτρικά 2: Τέσσερα μυστικά για να μην χάσετε την επιδότηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, επιδοτείται η αγορά οχημάτων, δικύκλων και η αγορά έξυπνων φορτιστών ενώ υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις για επιχειρήσεις σε νησιά, νέους έως 29 ετών, ΑμεΑ και πολυτέκνους

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στο πλαίσιο της επίτευξης των κλιματικών στόχων.

Στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, επιδοτείται η αγορά οχημάτων, δικύκλων και η αγορά έξυπνων φορτιστών ενώ υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις για επιχειρήσεις σε νησιά, νέους έως 29 ετών, ΑμεΑ και πολυτέκνους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην αντίστοιχη πλατφόρμα, ενώ το πρόγραμμα «θα τρέχει», μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023.

Οι δικαιούχοι

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία αίτηση για ένα μόνο όχημα.

 • Αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με ποσοστό 30% και έως 8.000€ επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (δηλαδή επί της καθαρής αξίας).
 • Αγορά ελαφρών δικύκλων και τρικύκλων , τα γνωστά μηχανάκια δυο ή τριών τροχών, με ποσοστό 30% και έως τα 1300€ επί της καθαρής αξίας.
 • Αγορά τρικύκλων μεταφοράς εμπορευμάτων ή και προσώπων και τετράτροχων οχημάτων (μικροαυτοκινήτων) με ποσοστό 40% και έως 3000€.
 • Αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου με ποσοστό 40% και έως 800 €.
 • Αγορά έξυπνου οικιακού σημείου φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η οποία επιδοτείται με 500€.
 • Για τον φορτιστή, δεν μπορεί να υποβληθεί ως μεμονωμένη αίτηση και η δυνατότητα παρέχεται σε όσους επιλέξουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα

Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες οχημάτων, χωρίς περιορισμό στον αριθμό, μέχρι να συμπληρώσει το όριο του ευρωπαϊκού κανονισμού σώρευσης, γνωστού ως de minimis, το οποίο υποχρεούνται να τηρούν όλα τα νομικά πρόσωπα.

Και μπορεί μία επιχείρηση να κάνει και 2η αίτηση, με την προϋπόθεση ότι η πρώτη αίτηση έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, έχει δηλαδή καταβληθεί και το συνολικό τίμημα της επιδότησης.

Αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, επιβατικού ή και επαγγελματικού  ελαφρού αυτοκινήτου μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους (βαν) ,

(α) με ποσοστό 30% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (δηλαδή επί της καθαρής αξίας)  και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 8.000 € για έως είκοσι (20) αυτοκίνητα (β) με ποσοστό 20% επί της ΛΤΠΦ  και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 6.000 € από το εικοστό πρώτο (21ο) αυτοκίνητο και άνω.

Και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν φυσικά την έξτρα επιδότηση των 1000€ για κάθε απόσυρση.

Μια επιχείρηση, εκτός από τις έως 8000€ που θα λάβει για ένα αυτοκίνητο θα επιδοτηθεί επιπλέον με 4.000€  για κάθε όχημα.

Πόσες αιτήσεις μπορεί να κάνει κάθε ωφελούμενος

Κάθε ένας ωφελούμενος, που είναι φυσικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση κάνοντας χρήση του ΑΦΜ του, με σκοπό την αγορά ενός οχήματος. Όταν πρόκειται για εταιρία, μπορεί να υποβάλλει έως δυο αιτήσεις, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ της εταιρίας κατά τη διάρκεια της δράσης, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς το αρχικό αίτημα υπαγωγής και η καταβολή της ανάλογης επιδότησης (Κατηγορία Β).

Η εταιρία δεν έχει όριο οχημάτων που μπορεί να αιτηθεί. Συγκεκριμένα, έχει δικαίωμα να αιτηθεί την επιδότηση για ισόποσο αριθμό έξυπνων σημείων επαναφόρτισης με τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που έχει αιτηθεί. Ωστόσο, υποχρεούνται στην τήρηση Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (de minimis). Πιο συγκεκριμένα, οι αιτήσεις των επιχειρήσεων μπορούν να περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες χωρίς περιορισμό (μέχρι να συμπληρωθεί το προβλεπόμενο όριο που προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία) ενώ μπορεί να γίνει και δεύτερη αίτηση εφόσον καταβληθεί το τίμημα από την πρώτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρίες, που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) ανά αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο για το οποίο αιτούνται ενίσχυσης. Στα νησιά περιλαμβάνονται η Εύβοια και η Κρήτη.

Τι συμβαίνει με την απόσυρση παλαιού οχήματος

Η απόσυρση παλαιού οχήματος δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε απόσυρση θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι:

 • Αίτηση Απόσυρσης Οχήματος
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα
 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Πινακίδα κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση από το Αστυνομικό Τμήμα για την δήλωση της απώλειας και παράβολο των 30€ από Δημόσιο Ταμείο

 • Εξοφλητική πράξη αν παρακρατείται η κυριότητα.

Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται να είναι εξοφλημένα τα τέλη κυκλοφορίας.

Τι ισχύει για την επιδότηση για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου

Όπως είναι γνωστό, για ηλεκτρικό ποδήλατο η επιδότηση φθάνει στο 40% για ποσόν έως 800 ευρώ και σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, στην περίπτωση των ποδηλάτων, πρόκειται για την υψηλότερη επιδότηση στην Ευρώπη. Ωστόσο, στην περίπτωση των ποδηλάτων δεν έχει εφαρμογή η απόσυρση.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εάν κάποιος υποβάλει αίτημα συμμετοχής και απορριφθεί, έχει δικαίωμα να υποβάλει ε νέου αίτημα εφόσον προηγουμένως έχετε λάβει την επίσημη ενημέρωση για την απόρριψή σας και τους λόγους αυτής. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία υποβολής θα ακολουθήσει την διαδικασία που ακολουθούν όλες οι αιτήσεις.

Φωτογραφία Pxhere

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News