Πόρος: Παράταση εργασιών και ταλαιπωρίας για την ανάπλαση στην οδό Κομνηνών

Κρήτη
Πόρος: Παράταση εργασιών και ταλαιπωρίας για την ανάπλαση στην οδό Κομνηνών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παράπονα και διαμαρτυρίες - Το έργο της ανάπλασης της οδού Κομνηνών

Παρατείνονται τα έργα και αναπόφευκτα και η ταλαιπωρία στην οδό Κομνηνών στον Πόρο, καθώς στη συγκεκριμένη ανάπλαση (η οποία σημειωτέον έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες δεκάδων περίοικων, με σημείο αιχμής το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση) έχουμε εφαρμογή της ειδικής ρύθμισης που θέσπισε εκτάκτως η κυβέρνηση ελέω της ενεργειακής κρίσης και δίνει κατά παρέκκλιση τη δυνατότητα στους αναδόχους εργολάβους δημοσίων έργων να προχωρήσουν σε επιμήκυνση των χρονοδιαγραμμάτων.

Αξιοποιώντας λοιπόν τη σχετική δυνατότητα που δόθηκε εκτάκτως μέσω πρόσφατης κυβερνητικής τροπολογίας, ο ανάδοχος της ανάπλασης της οδού Κομνηνών υπέβαλε αίτημα δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατά 4 μήνες, έως δηλαδή τις 28 Οκτωβρίου. Το αίτημα επιμήκυνσης, η οποία δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου, εγκρίθηκε πριν από μερικές ημέρες από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, που η αλήθεια είναι ήταν και υποχρεωμένη να την εγκρίνει και έτσι έχουμε μετάθεση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των εργασιών για την 28η Οκτωβρίου.

Η απόφαση

Ειδικότερα, με ομόφωνη απόφασή της (τα μέλη της Επιτροπής κ. Γιαλιτάκης Νικόλαος και κ. Δοκιανάκης Σπυρίδωνας, από τις παρατάξεις “Ηράκλειο 3.7.5” και “Ηράκλειο-Ενεργοί Πολίτες”, αντίστοιχα, ψήφισαν λευκό), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου «εγκρίνει τη δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου “Ανάπλαση οδού Κομνηνών” κατά 4 μήνες από την υποβολή της αίτησης στις 28/06/2022 μέχρι την 28η/10/2022, ως ορίζει το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022».

Η ειδική ρύθμιση για τις επιμηκύνσεις των έργων

Η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου αναφορικά με την έγκριση της επιμήκυνσης των εργασιών της ανάπλασης της οδού Κομνηνών στον Πόρο συνοδεύεται από τη σχετική υπηρεσιακή εισήγηση, όπου παρατίθεται η ειδική, έκτακτη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στους αναδόχους δημοσίων έργων να προχωρούν, όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, σε δηλώσεις επιμήκυνσης των χρονοδιαγραμμάτων.

«Παραθέτουμε το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 και συγκεκριμένα την παράγραφο 1α: α. Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα Αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Ως εκ τούτου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την αποδοχή της δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος κατά 4 μήνες από την υποβολή της, που ήταν 28/06/2022, δηλαδή η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου ισχύει μέχρι 28/10/2022, ως ορίζει το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022», αναφέρει η εισήγηση της υπηρεσίας.

Παράπονα και διαμαρτυρίες - Το έργο της ανάπλασης της οδού Κομνηνών

Η υπό εξέλιξη εργολαβία αφορά την ανάπλαση της οδού Κομνηνών στον Πόρο. Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαμόρφωση πεζοδρομίων, η πρόβλεψη χώρων στάθμευσης, ο προσδιορισμός του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, καλάθια απορριμμάτων κ.ά.), ο φωτισμός της οδού και η φύτευση. Στόχος είναι η βελτίωση των υποδομών και η αναβάθμιση της ποιότητας του δημόσιου χώρου στην περιοχή. Η μελέτη επιδιώκει, μέσα από τον επανασχεδιασμό του δημόσιου χώρου, την αισθητική αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. Στόχος είναι η άνετη και ασφαλής κίνηση των πεζών με τη διαμόρφωση νέων πεζοδρομίων και τον περιορισμό της κυκλοφορίας σε σταθερό πλάτος δρόμου σε ορισμένα σημεία μικρότερο από το υφιστάμενο.

Το σύνολο της περιοχής αντιμετωπίζεται με μια ενιαία λογική τόσο στα υλικά επικάλυψης και τον αστικό εξοπλισμό, όσο και στις βασικές αρχές σχεδιασμού. Τα νέα πεζοδρόμια θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν και άτομα με ειδικές ανάγκες και έχουν σχεδιαστεί κατά το δυνατόν με βάση τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Μπορεί η πλευρά του Δήμου μέσω της εκτελούμενης ανάπλασης της οδού Κομνηνών στον Πόρο να στοχεύει, όπως περιγράφεται και στο έργο, σε μια λειτουργική-αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, ωστόσο στη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών έχει προκληθεί έντονος αναβρασμός και διαμαρτυρίες από πλευράς περίοικων.

Είναι ενδεικτικό ότι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι έχουν εκθέσει σοβαρά παράπονα και στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ενώ έχουν υπογράψει και κείμενο διαμαρτυρίας προς τον Δήμο, στο οποίο στηλιτεύουν από την πλευρά τους πολλά κακώς κείμενα. Οι ίδιοι καταγγέλλουν σοβαρό έλλειμα θέσεων στάθμευσης, κυκλοφοριακά προβλήματα, κατασκευαστικές ατέλειες και αστοχίες, καθώς και έλλειψη μέριμνας για υπογειοποίηση των δικτύων κοινής ωφέλειας.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News