Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη»: Μέχρι τις 5 Ιουλίου οι αιτήσεις

Κρήτη
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη»: Μέχρι τις 5 Ιουλίου οι αιτήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αναλυτικά η διαδικασία για τους δικαιούχους

Ο δήμος Ρεθύμνης προσκαλεί τους  ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είναι άτομα που δικαιούται των παροχών του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Ρεθύμνης, να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στους ωφελούμενους είναι: Νοσηλευτική φροντίδα-συνταγογράφηση φαρμάκων, Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, Ατομική Υγιεινή, Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικοί και ψυχαγωγικοί περίπατοι, εκδρομές εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, σίτιση με πρωινό, δεκατιανό και μεσημεριανό γεύμα.

Επίσης, σε περιπτώσεις που η οικογένεια αδυνατεί να αναλάβει τη μεταφορά από και προς το κέντρο παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς με μικρό λεωφορείο ΑΜΕΑ. 

Η προσέλευση των ηλικιωμένων θα ξεκινά από τις 07:00 πμ και η αποχώρησή τους θα γίνεται έως τις 15:00 μμ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις 5 Ιουλίου 2022. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Κ.Η.Φ.Η. Ρεθύμνου, Πλατεία Μικρασιατών, Παλιά Πόλη, κατά τις ώρες από 09:00 πμ έως και 14:00 μμ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2831 0 53232

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

  1. Αίτηση Συμμετοχής, η οποία παρέχεται από το Κ.Η.Φ.Η.
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι/ες είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2022 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2021 έως 31/12/2021). Εφόσον δεν έχει υποβληθεί ακόμα δήλωση έτους 2022 , εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. Έτους 2021 .
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  5. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο ωφελούμενος/η είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος ( κινητικά, νοητικά, ψυχικά).
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ωφελούμενος δεν λαμβάνει υπηρεσία από άλλο Κέντρο παρεμφερών υπηρεσιών (παρέχεται από την δομή).

Οι ωφελούμενοι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κ.Η.Φ.Η. ή άλλο φορέα παροχής και για το σκοπό αυτό θα υπογράφουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Επίσης δεν θα πρέπει να πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα ή να χρήζουν αποκλειστικής φροντίδας ή να αποτελούν πηγές όχλησης για την παραμονή των υπόλοιπων ηλικιωμένων στο χώρο.

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τα κριτήρια και η μοριοδότηση είναι σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, της αρ. πρωτ. 2499-10/6/2016 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: ΩΔΝ07ΛΚ-ΓΚΝ) τα ακόλουθα:

1.       Κατάσταση Υγείας

Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)

Μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)

Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)

2.       Εισόδημα

Κάτω από το όριο της φτώχειας

Πάνω από το όριο της φτώχειας

3.       Οικογενειακή Κατάσταση

Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων η οποία δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα, οι ωφελούμενοι δε θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Ο Δήμος Ρεθύμνης θα βαθμολογήσει και θα κατατάξει τους ωφελούμενους σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και στη συνέχεια τους επιλέγει με βάση τον αριθμό της δυναμικότητας του Κ.Η.Φ.Η..

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίησή του, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Ρεθύμνης.

Οι ωφελούμενοι δε πρέπει να λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κέντρο και για το σκοπό αυτό θα υπογράφουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

(φωτογραφία Intime)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News