Ηράκλειο: «Θύμα» του πολέμου τα απορριμματοφόρα - Στον «πάγο» οι νέες παραλαβές λόγω της ενεργειακής κρίσης

Κρήτη
Ηράκλειο: «Θύμα» του πολέμου τα απορριμματοφόρα - Στον «πάγο» οι νέες παραλαβές λόγω της ενεργειακής κρίσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τι ζητά η εταιρεία - Το έγγραφο αίτημα παράτασης μέχρι τις 15 Ιουλίου

Μετά τα εκτελούμενα έργα που έχουν στην πλειονότητά τους κι εδώ στο νησί μας μπλέξει σε ένα «γαϊτανάκι» καθυστερήσεων και παρατάσεων επί παρατάσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και των γενικότερων επιπτώσεων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα από τη ρωσο-ουκρανική κρίση, στην ίδια μοίρα φαίνεται ότι βαδίζουν και οι συμβάσεις προμηθειών των ΟΤΑ.

Μια άκρως χαρακτηριστική περίπτωση έρχεται από τον Δήμο Ηρακλείου, όπου η παραλαβή 8 νέων απορριμματοφόρων έπεσε «θύμα» της εμπλοκής και δυσλειτουργίας των εργοστασίων και σταθμών παραγωγής τεχνολογικού εξοπλισμού, εμπλοκής που ήρθε να οξύνει μετά την πανδημία η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Βάσει της σχετικής σύμβασης, τα νέα απορριμματοφόρα, τριών διαφορετικών τύπων, ήταν κανονικά να παραδοθούν στον Δήμο Ηρακλείου στα μέσα Μαΐου. Η σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί στα μέσα Νοεμβρίου 2021, θυμίζουμε, αφορούσε στην προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων, τριών απορριμματοφόρων χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων και ενός απορριμματοφόρου χωρητικότητας 6 κυβικών μέτρων, ενώ το κόστος απόκτησης των οχημάτων είναι 1.262.320.000 ευρώ (με χρηματοδότηση από “ΦιλόΔημος ΙΙ” και ίδιους πόρους). Η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε και πήρε, ωστόσο, από τον Δήμο παράταση στην προθεσμία παράδοσης 5 εκ των 8 νέων απορριμματοφόρων, επικαλούμενη ανωτέρα βία λόγω ακριβώς των αλυσιδωτών καθυστερήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μάλιστα, στο σχετικό έγγραφο αίτημά της, η ανάδοχος σκιαγραφεί πολύμηνες καθυστερήσεις από τα εργοστάσια παραγωγής ακόμα και στον εφοδιασμό με βασικά είδη και εξαρτήματα, όπως είναι οι αντλίες, τα ηλεκτρονικά συστήματα, κ.τ.λ.

Η απόφαση παράτασης

«Εγκρίνουμε τη χορήγηση παράτασης για την υπ’ αριθ. 111472/15.11.2021 σύμβαση (21SYMV009538432/2021-11-15) της εταιρείας “Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.” για την “Προμήθεια 8 απορριμματοφόρων” [αρ. πρωτ. διακήρυξης 18173/2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008245027)], σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (άρθρο 104), για την προθεσμία παράδοσης των ως άνω 4 οχημάτων για 2 μήνες, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των οχημάτων, ήτοι έως 15/7/2022. Η πρώτη αίτηση παράτασης αφορούσε το είδος 1 “Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 6 κυβικών μέτρων” και έχει χορηγηθεί παράταση έως 15/7/2022”», αναφέρεται στη σχετική προ ημερών απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου.

Τι ζητά η εταιρεία - Το έγγραφο αίτημα παράτασης μέχρι τις 15 Ιουλίου

Στην επιστολή της προς τον Δήμο Ηρακλείου, με την οποία τεκμηρίωνε το αίτημα χορήγησης παράτασης στην παράδοση των νέων απορριμματοφόρων, η προμηθεύτρια εταιρεία ανέφερε: «Σύμφωνα με το ανωτέρω συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου σας, η προθεσμία παράδοσης του είδους 3 “Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.” (τέσσερα τεμάχια) είναι η 15η/5/2022. Με την παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (άρθρο 104), και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (αρ. πρωτ. 2040/13.4.2022), με θέμα “Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19”, και ειδικότερα το άρθρο 1Δ., αιτούμαστε την παράταση της προθεσμίας παράδοσης για τα ως άνω οχήματα κατά 2 μήνες, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των οχημάτων. Όπως γνωρίζετε, όλες οι χώρες σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19, με συνέπεια τη λήψη συνεχόμενων μέτρων για τοn περιορισμό της διασποράς, που ανάμεσα σε άλλα αφορούν μείωση της δυναμικότητας των εργοστασίων παραγωγής, με εφαρμογή πρόσθετων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτά. Σε συνδυασμό δε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει προσφάτως, έχει προκληθεί τεράστιο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα σε όλα τα επίπεδα, και κατά συνέπεια στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων. Επομένως υπάρχουν αλυσιδωτές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των προϊόντων, αλλά κυρίως και των πρώτων υλών που χρειάζονται για να παραχθούν αυτά. Συνεπώς, πλέον η πρόβλεψη για οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα εργοστάσια που μας προμηθεύουν κρίσιμα και εξειδικευμένα εξαρτήματα των υπερκατασκευών που κατασκευάζουμε (π.χ. “PARKER”, “Ο.Η. ELEKTRONIK”), όπου οι ως άνω συνεχείς ανωμαλίες της παραγωγικής αλυσίδας έχουν ως αποτέλεσμα την πολύμηνη καθυστέρηση της προμήθειάς μας με αντλίες και λοιπά υδραυλικά συστήματα, καθώς και με βασικά ηλεκτρονικά συστήματα. Οι εταιρείες μάς έχουν ενημερώσει για τη συνέχιση των καθυστερήσεων με επιστολές τις οποίες σας συνυποβάλλουμε.

Για τους ανωτέρω λόγους, αιτούμαστε να παραταθεί ο χρόνος παράδοσης για το “απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 16 κ.μ.” έως και τη 15η/7/2022. Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην εξαντλήσουμε το ανωτέρω χρονικό διάστημα που ευελπιστούμε να μας χορηγήσετε, και να σας παραδώσουμε το όχημα το συντομότερο δυνατό, γνωρίζοντας το πολυσήμαντο καθημερινό έργο που εκτελεί ο Δήμος σας. Σημειώνουμε ότι τα τρία απορριμματοφόρα τύπου πρέσας 12 κ.μ. θα σας παραδοθούν εντός της προθεσμίας παράδοσης, ήτοι τη 15η Μαΐου 2022».

(Φωτογραφία Αρχείου IN TIME)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News