Ρέθυμνο: Την Δευτέρα 20 Ιουνίου οι εξετάσεις για απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής

Κρήτη
Ρέθυμνο: Την Δευτέρα 20 Ιουνίου οι εξετάσεις για απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, τα οποία έχουν καθοριστεί με σχετική εγκύκλιο, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι 3 Ιουνίου 2022

Ορίζεται ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εργαστή-ριο Ιατρικής Φυσικής, κτήριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα.

2. Ορίζεται ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, την Τρίτη 21-6-2022 και ώρα 10.00.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Ιατρική Σχο-λή Αθηνών, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, κτήριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα.

3. Ορίζεται προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις έως και την Παρασκευή 3/6/2022.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, τα οποία έχουν καθοριστεί με την αριθ. Υ7α/Γ.Π.οικ.13475/11-2-2014 εγκύκλιο, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι 3/06/2022.

Για κάθε επάγγελμα απαιτείται ξεχωριστή αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω εγκύκλιο δικαιολογητικά.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την αριθμ.48760/Ζ1/29-4-2022 Υπουργι-κή Απόφαση «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Β’ 2131), με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης των μέτρων προστασίας κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 28313-43313-14.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News