Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε: ο θησαυρός του κρητικού ελαιολάδου στα καλύτερα χέρια

Κρήτη
Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε: ο θησαυρός του κρητικού ελαιολάδου στα καλύτερα χέρια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ένα οικονομικό θαύμα στον ελαιώνα του Άδελε

Tο μεσογειακό κλίμα του νησιού και η σύσταση του εδάφους ευνοεί την ανάπτυξη της ελιάς που φύεται τόσο σε πεδινές όσο και σε ορεινές περιοχές εξασφαλίζοντας το φίνο άρωμα και την υπέροχη γεύση του κρητικού ελαιολάδου, καθιστώντας το προϊόν υψηλής ποιότητος με διεθνή αναγνώριση.

Ο νομός Ρεθύμνης είναι κατάφυτος από ελιές και η παραγωγή ελαιολάδου αποτελεί μια από τις βασικές ασχολίες των κατοίκων. Ο περίφημος ελαιώνας του Άδελε στο Δήμο Αρκαδίου, σε μια τεράστια πεδινή και ημιορεινή έκταση, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους της Μεσογείου.

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε ιδρύθηκε το 1967 από 79 τοπικούς παραγωγούς με σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωσή τους και το συντονισμό της δραστηριότητάς τους στην επεξεργασία του ελαιόκαρπου ποιότητας βιολογικού ελαιολάδου. Απαριθμώντας πάνω από 150 μέλη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία και οικονομία στηρίζοντας τους παραγωγούς και τις καλλιέργειες τους έχοντας προσανατολισμό στην ενίσχυση της ποιότητας του ελαιολάδου.

“Βασικό μας μέλημα είναι η διατήρηση της ποιότητας του βιολογικού ελαιολάδου μας και η ενίσχυση των παραγωγών μας” τονίζει ο κύριος Στέλιος Καλιούρης πρόεδρος του Συνεταιρισμού.

Ο συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στην έκθλιψη ελαιοκάρπου και παραγωγή ελαιολάδου εξαιρετικής ποιότητας και βιολογικού ελαιολάδου καθώς και η οργάνωση της συγκέντρωσης, τυποποίησης, επεξεργασίας και διάθεσης γεωργικών προϊόντων παραγωγής, για λογαριασμό των μελών του. Ο Συνεταιρισμός παράγει 70-80 τόνους ετησίως βιολογικό ελαιόλαδο Agrion Terra και βιολογικό ελαιόλαδο Agreco.

Χαρακτηρίζεται επίσης από εξαγωγικό χαρακτήρα καθώς το βιολογικό ελαιόλαδο (Κορωνέικη 70% - Χονδρελιά 30%) που παράγεται διατίθεται στις αγορές της Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου και Ρουμανίας καθώς και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε λειτουργεί ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς κατά την έννοια του Καν. (Ε.Κ.)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου με τον τίτλο “Ο.Π. Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς τ.Δ. Αρκαδίου” με έδρα το Άδελε Ρεθύμνης από το 2015. Σήμερα αριθμεί 18 βιοκαλλιεργητές - μέλη.

Πρόγραμμα οργανώσεων ελαιουργικών φορέων για την τριετία 2018-2021

Συμμετέχοντας για δεύτερη συνεχόμενη τριετία (2018-2021) σε πρόγραμμα ΟΕΦ, η οργάνωση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω ενδυνάμωση της ποιότητας των ελαιοκομικών της προϊόντων ως προϋπόθεση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου βιολογικού ελαιόλαδου.

“Βασικοί στόχοι των προγραµµάτων οργανώσεων ελαιουργικών φορέων είναι τόσο ο συντονισµός και η ενίσχυση του έργου των µελών μας όσο και η προώθηση ενός µοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων παραγωγής και στη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του τελικού προϊόντος” επισημαίνει ο κ. Στέλιος Καλιούρης.

Δράσεις του προγράμματος

Βii-Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της ΟΕΦ

Η ΟΕΦ εφαρμόζει πιλοτικά τη διαδικασία δημιουργίας του κομπόστ από τα υπολείμματα κλαδέματος καθώς και στη χρήση του στα αγροτεμάχια των παραγωγών. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης στοχεύει να ενισχύσει το οικονομικό απόθεμα του παραγωγού με τη χρησιμοποίησή του ως εναλλακτική λύση για τη χρήση χημικών λιπασμάτων και επιπλέον να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με την αποφυγή της καύσης των κλαδεμάτων.

Βii-Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ

Διερευνάται πιλοτικά η ενσωμάτωση της οργανικής ουσίας που προκύπτει από την κοπριά των ζώων, καθώς στόχος της ΟΕΦ είναι να συζεύξει την ελαιοκαλλιέργεια με την κτηνοτροφία. Για τον λόγο αυτό, ανάλογα τις κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, ερευνάται το ποσοστό της κοπριάς που μπορεί να ενσωματωθεί, μετά τη χώνευσή της, στην ελαιοκαλλιέργεια σε πιλοτική ομάδα παραγωγών μειώνοντας έτσι τη χρήση λιπασμάτων.

Βiv-Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3

Συνεχίζεται η εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στους ελαιοπαραγωγούς μέλη της οργάνωσης. Όσον αφορά την εφαρμογή του ΣΟΔ διενεργούνται εκπαιδεύσεις των παραγωγών της ολοκληρωμένης διαχείρισης στα θέματα που ορίζει το σύστημα AGRO 2.1 & 2.2/3 και η ομάδα των 18 βιοκαλλιεργητών πιστοποιείται ετησίως από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Γiii-Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

Επιπλέον, η οργάνωση υπολογίζει ετησίως τις εκλυόμενες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται σε όλα τα επίπεδα παραγωγής του ελαιολάδου που παράγεται από το χωράφι μέχρι τον τελικό καταναλωτή και στο τέλος της προγράμματος αντιστάθμισε τις αναπόφευκτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, υποστηρίζοντας οικονομικά σε εθελοντική βάση ένα έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο, αφενός να μειώσει την περιβαλλοντική επίπτωση της παραγωγικής της δραστηριότητας και αφετέρου, μέσω της ενημέρωσης να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Γiv-Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών

Δημιουργήθηκε ψηφιακό εργαλείο e-learning με εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο ο παραγωγός ανατρέχει για την κάλυψη των αναγκών του σε όλη τη διάρκεια της τριετίας αλλά και μετά το πέρας της.

Εii-Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου ο ΑΕΣ Άδελε συνεχίζει να εφαρμόζει στο ελαιοτριβείο του σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000 το οποίο και πιστοποιείται ετησίως για το χώρο του ελαιοτριβείου.

ΣΤi- Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

Σχεδιάζεται το έντυπο απολογισμού για κάθε έτος υλοποίησης του προγράμματος με στόχο τόσο την ευρεία ενημέρωση του κοινού για τα αποτελέσματα του προγράμματος όσο και την ενημέρωση περισσότερων παραγωγών.

Επιπλέον, δημιουργείται ολοκληρωμένο πλάνο προβολής με στόχο την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος τόσο στους παραγωγούς όσο και στο ευρύ κοινό.

ΣΤii-Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων

Έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα της ΟΕΦ η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ενέργειες για τις δράσεις που υλοποιεί η ΟΕΦ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας με σκοπό την ανάδειξη αυτού και των αποτελεσμάτων του https://aesadele.gr.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News