Στο «κόκκινο» η ανεργία στην Κρήτη - Ο τουρισμός δε «στάθηκε» αρκετός

Κρήτη
Στο «κόκκινο» η ανεργία στην Κρήτη - Ο τουρισμός δε «στάθηκε» αρκετός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αυξημένα ποσοστά το πρώτο 11μηνο του 2019 στο νησί σε σχέση με το 2018 - Νέοι και γυναίκες πλήττονται περισσότερο  

Καρδιογράφημα θυμίζουν τα στατιστικά στοιχεία της ανεργίας έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη.

Ενώ στο νησί μας, όπως συμβαίνει συνήθως, η ανεργία κινείται σε χαμηλότερα από τα εθνικά επίπεδα, η εξάρτηση του νησιού από τον τουρισμό γίνεται προφανής: Τους χειμερινούς μήνες εμφανίζεται αισθητά αυξημένη, τη στιγμή που, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού), σε άλλες περιοχές της χώρας χτυπά “κόκκινο” όλους τους μήνες του έτους!

Μάλιστα, σε σχέση με το 2018, η ανεργία στην Κρήτη παρουσίασε αύξηση το 2019, ενώ την ίδια ώρα οι ηλικίες που πλήττονται περισσότερο από το πρόβλημα της ανεργίας είναι εκείνες των 55-64 ετών, ομάδα που σημειώνει το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας. Από το πρόβλημα της ανεργίας όμως φαίνεται να επηρεάζονται και οι παραγωγικές ομάδες των 30-44 και 45-54, αλλά και οι ηλικίες των 25-29 ετών, ενώ για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται πως η ανεργία είναι γυναικεία υπόθεση, καθώς οι άνεργες γυναίκες είναι πολύ περισσότερες από τους άνεργους άνδρες, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Λιγότεροι άνεργοι το καλοκαίρι

Λαμβάνοντας υπόψη το πώς κινήθηκε η ανεργία το 11μηνο του 2019 ανά μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ τα πράγματα έχουν ως εξής: Τον Ιανουάριο οι άνεργοι σε επίπεδο χώρας ανήλθαν σε 957.532 (903.303 το 2018) άτομα, από τα οποία 51.032 άνεργοι στην Κρήτη (36.286 το 2018), τον Φεβρουάριο στα 949.385 άτομα (898.682 το 2018) στην Κρήτη 50.266 (36.258 το 2018), τον Μάρτιο 928.141 (885.766 το 2018) και στην Κρήτη 46.935 (34.409 το 2018), τον Απρίλιο 869.334 (837.270 το 2018) και στην Κρήτη 34.853 (28.576 το 2018), τον Μάιο 842.274 (804.601 το 2018) και στην Κρήτη 28.892 (25.524 το 2018), τον Ιούνιο είχαμε 858.069 ανέργους σε πανελλαδικό επίπεδο (805.231 το 2018), ενώ στην Κρήτη τον ίδιο μήνα 31.153 (25.853 το 2018), τον Ιούλιο είχαμε 893.310 ανέργους (827.854 το 2018) και στην Κρήτη 32.867 (26.848 το 2018), τον Αύγουστου 888.089 (841.481 το 2018) και στην Κρήτη 33.170 (27.671 το 2018), και τον Σεπτέμβριο είχαμε 843.154 άνεργους στην Ελλάδα (815.720 το 2018), ενώ στην Κρήτη 30.290 (26.276 το 2018).

Αντίστοιχα τον Οκτώβριο οι άνεργοι σε όλη τη χώρα ήταν 911.516 και στην Κρήτη 43.031 (27.851 το 2018). Τέλος, τον Νοέμβριο οι άνεργοι σε όλη τη χώρα ήταν 1.018.503, από τους οποίους 65.067 στην Κρήτη (38.987 ήταν το 2018). Σημειώνεται πως τα στοιχεία του Δεκεμβρίου δεν είχαν περαστεί ακόμα στη σελίδα το ΟΑΕΔ όταν κάναμε την έρευνά μας.

Τα αριθμητικά αυτά στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία μειώνεται μεν τους καλοκαιρινούς μήνες, αυξάνεται όμως τους χειμερινούς, με τον τουρισμό να παίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωσή της.

Στοιχεία 2018 σε σύγκριση με το 2017

Κατά μέσο όρο, για το πρώτο εξάμηνο του 2018, στο σύνολο της χώρας, ο αριθμός των ανέργων είναι μικρότερος και ανέρχεται σε 855.809 άτομα σε σχέση με τον μέσο όρο του πρώτου εξαμήνου του έτους 2017, που ανερχόταν σε 883.470 άτομα (μείωση κατά 3,13% ή 27.661 άτομα).

Σε σχέση με την κατανομή των ανέργων ανά περιφέρεια, εξακολουθεί ο μεγαλύτερος αριθμός να καταγράφεται και στα δύο έτη 2017-2018 (όπως και στα προηγούμενα) στην περιφέρεια της Αττικής και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, το ποσοστό που αναλογεί στην περιφέρεια της Αττικής, κατά μέσο όρο του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018, ανέρχεται σε 35,49% έναντι 35,08% που ήταν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 20,88%, έναντι ποσοστού 20,39% αντίστοιχα.

Ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (7,63%), Θεσσαλίας (7,22%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (5,58%) και Στερεάς Ελλάδας (4,70%). Οι νησιωτικές περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου συγκεντρώνουν τα χαμηλότερα ποσοστά του συνόλου των ανέργων (1,28%, 1,54% και 1,87% αντιστοίχως). Οι αναζητούντες εργασία αποτελούν το 82,70% (Ιανουάριο) έως το 88,27% (Μάιο) του συνόλου των εγγεγραμμένων στον Οργανισμό (87,22% αντιστοίχως τον Ιούνιο). Στις νησιωτικές περιφέρειες, το ποσοστό των αναζητούντων εργασία στο σύνολο των εγγεγραμμένων είναι χαμηλό τους πρώτους μήνες του εξαμήνου σε σύγκριση με το αντίστοιχο του μέσου όρου της χώρας και αυξάνει τους τελευταίους μήνες του εξαμήνου (π.χ. στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων το ποσοστό των αναζητούντων στο σύνολο εγγεγραμμένων κυμαίνεται από 42,74% τον Ιανουάριο έως 72,99% τον Μάιο και 72,13% τον Ιούνιο). Αυτό οφείλεται στη βαρύτητα που έχει η εποχική απασχόληση στον τουριστικό τομέα για τις περιφέρειες αυτές, με αποτέλεσμα τη μείωση των μη αναζητούντων εργασία στο σύνολο εγγεγραμμένων τους τελευταίους μήνες του εξαμήνου, εφόσον αρκετοί από αυτούς το διάστημα του καλοκαιριού ενεργοποιούνται ως απασχολούμενοι στον τομέα του τουρισμού.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι γυναίκες είναι μακροχρόνια άνεργες, εφόσον το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας τους κυμαίνεται από 59,45% (333.093 άτομα τον Ιανουάριο) έως 62,74% (325.360 άτομα τον Ιούνιο). Το 60% των ανέργων ανήκουν στις παραγωγικές ηλικίες 30-54 ετών. Πιο αναλυτικά, η ομάδα ηλικιών 30-44 ετών συγκεντρώνει το 37,94-38,62% του συνόλου των ανέργων (ο αριθμός τους κυμαίνεται από 306.115 έως 346.540 άτομα) και η ομάδα ηλικιών 45-54 ετών συγκεντρώνει το 23,99-24,47% (195.382 έως 216.740 άτομα) αντιστοίχως. Επίσης, οι άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών αντιστοιχούν στο 16,51-17,64% του συνόλου και ο αριθμός τους κυμαίνεται από 140.678 έως 149.410 άτομα. Στις νεότερες ηλικίες, οι άνεργοι 25-29 ετών αντιστοιχούν στο 10,47-11,25% του συνόλου των ανέργων και κυμαίνονται από 84.217 έως 101.580 άτομα. Οι άνεργοι 20-24 ετών αποτελούν το 5,60-6,79% του συνόλου και κυμαίνονται από 45.129 έως 61.339 άτομα. Οι μεγαλύτερης ηλικίας μάλιστα άνεργοι χαρακτηρίζονται από υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας. Οι μισοί περίπου άνεργοι (ποσοστό 46,39-47,48% του συνόλου, 373.566-427.716 άτομα) είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε σημαντικό επίσης ποσοστό (29,41-30,37%, 236.850-273.821 άτομα) είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το 16,71-18,45% (136.754-153.493 άτομα) του συνόλου των ανέργων. Το 5,34-5,75% του συνόλου των ανέργων (46.233-48.273 άτομα) αντιπροσωπεύει τους χωρίς εκπαίδευση ανέργους, εκείνους που έχουν παρακολουθήσει τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς να ολοκληρώσουν, αλλά και ανέργους για τους οποίους κατά την εγγραφή δεν έχει καταχωριστεί το επίπεδο εκπαίδευσής τους (πρόκειται δηλαδή στατιστικά για τις ελλείπουσες τιμές). Οι πολυπληθείς ομάδες των ανέργων δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι πάνω από το μισό (55,20-60,61% για την πρώτη και 59,19-65,14% για τη δεύτερη) μακροχρόνια άνεργοι, ενώ πάνω από το μισό μακροχρόνια άνεργοι είναι και οι άνεργοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (51,24-55,47%). Το 91% των ανέργων είναι Έλληνες πολίτες (732.888-817.612 άτομα), σε ποσοστό 7,23-7,76% (58.210-68.975 άτομα) είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και σε μικρό ποσοστό (1,54-1,85%, 12.407-16.716 άτομα) είναι υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακροχρόνια άνεργοι είναι το 57,33-62,08% των Ελλήνων, το 39,62-54,78% των υπηκόων χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 34,10-41,73% των υπηκόων τρίτων χωρών.

Β’ εξάμηνο 2018

Το Β’ εξάμηνο 2018, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του ίδιου έτους, με την Κρήτη ωστόσο να καταγράφει και πάλι μικρό ποσοστό ανέργων. Συγκεκριμένα, ανήλθε στα 860.697 άτομα κατά μέσο όρο, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,73% ή 22.847 άτομα σε σύγκριση με το αντίστοιχο του Β’ εξαμήνου 2017 (837.849 άτομα). Πάνω από το μισό του συνόλου των ανέργων συγκεντρώνεται στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (35,81% και 20,36% αντιστοίχως) και ακολουθούν οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (7,73%), Θεσσαλίας (7,23%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (5,70%), Στερεάς Ελλάδας (4,74%) και Πελοποννήσου (4,05%). Οι νησιωτικές περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου συγκεντρώνουν μικρό ποσοστό του συνόλου των ανέργων (1,11%, 1,59% και 1,84% αντιστοίχως). Το αντίστοιχο ποσοστό για την περιφέρεια της Κρήτης ήταν 3,81%.

Οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στους ανέργους με το 62-65% του συνόλου (κυμαίνονται από 522.499 άτομα τον Σεπτέμβριο έως 579.532 άτομα τον Δεκέμβριο) και το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας τους είναι επίσης υψηλό (56-62%9). Ο αριθμός των άνεργων ανδρών κυμαίνεται από 290.916 άτομα τον Ιούλιο έως 355.917 τον Δεκέμβριο και το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας τους από 44% έως 54%. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήκουν ως επί το πλείστον στις μέσες παραγωγικές και τις μεγαλύτερες ομάδες ηλικιών. Οι άνεργοι 30-44 ετών αποτελούν το 37-39% του συνόλου των ανέργων (κυμαίνονται από 309.497 έως 348.071 άτομα), ακολουθούν οι άνεργοι 45-54 ετών, που αποτελούν το 24% του συνόλου και κυμαίνονται από 197.788-224.697 άτομα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων είχε σημειωθεί στην ηλικιακή ομάδα των 55-64 ετών με το 17% του συνόλου και 143.419-158.790 άτομα. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας των πολυπληθέστερων ομάδων των ανέργων δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κυμαίνεται από 54% έως 60% (225.694-226.941 άτομα) για την πρώτη και 58-65% (154.804-155.682 άτομα) για τη δεύτερη και οι άνεργοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μακροχρόνια άνεργοι κατά 47-53% (72.197-78.089 άτομα). Η κατηγορία των ανέργων “χωρίς εκπαίδευση” είναι μακροχρόνια άνεργοι κατά 37-47% (22.931-25.516 άτομα). Το 88-91% (762.082-827.771 άτομα) των εγγεγραμμένων ανέργων είναι Έλληνες πολίτες, σε ποσοστό 7-9% (59.494-87.495 άτομα) είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και το 2% (12.596-20.183 άτομα) είναι υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας των Ελλήνων κυμαίνεται από 54% έως 61% (444.368-451.725 άτομα), των υπηκόων τρίτων χωρών κυμαίνεται από 30% έως 41% (24.278-26.599 άτομα) και των υπηκόων χωρών της Ε.Ε. από 35% έως 54% (6.736-7.008 άτομα).

Η ανεργία οκτώ χρόνια πριν

Γυρνώντας οκτώ χρόνια πίσω και συγκεκριμένα το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ θα δούμε πως το πρώτο εξάμηνο του 2011 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ κυμάνθηκαν από 714.675 άτομα τον Μάρτιο σε 685.000 τον Μάιο. Σε σύγκριση με τα στοιχεία των αντίστοιχων μηνών του 2010, ο αριθμός των ανέργων είναι αυξημένος σε κάθε μήνα, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 11,63% (τον Φεβρουάριο) έως 21,24% (τον Ιούνιο), ενώ και στα δύο έτη, τους τρεις τελευταίους μήνες παρατηρείται τάση ελαφράς μείωσης. Οι δύο μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας (Αττική και Κεντρική Μακεδονία) συγκεντρώνουν πάνω από το μισό των εγγεγραμμένων ανέργων, αλλά υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης εμφανίζουν επίσης και οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Από τον Ιανουάριο στον Ιούνιο, η εγγεγραμμένη ανεργία εμφανίζει σημαντική μείωση στις περιφέρειες υψηλής τουριστικής δραστηριότητας: Νοτίου Αιγαίου (-49%), Ιονίων Νήσων (-24%), Κρήτης (-9%), καθώς και στο Βόρειο Αιγαίο (-11%).

Το β’ εξάμηνο του 2011, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕ∆ αυξήθηκε σε όλους τους μήνες σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους μήνες του 2010, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 12% τον Δεκέμβριο έως 23% τον Ιούλιο. Έτσι, το β’ εξάμηνο του 2010 ο αριθμός των ανέργων κυμάνθηκε από 569.222 άτομα τον Αύγουστο έως 653.552 άτομα τον Δεκέμβριο, ενώ το β’ εξάμηνο του 2011 ο αριθμός των ανέργων κυμάνθηκε από 693.329 άτομα τον Αύγουστο έως 730.621 άτομα τον Δεκέμβριο.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News