default-image

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς μέσω ΕΣΠΑ - Δείτε τα δικαιολογητικά

Κρήτη
Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς μέσω ΕΣΠΑ - Δείτε τα δικαιολογητικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ποια έγγραφα απαιτούνται για τις αιτήσεις και πότε λήγει η προθεσμία.

Κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες οικογένειες που θέλουν να εξασφαλίσουν μια θέση δωρεάν φιλοξενίας σε βρεφικούς και παιδικούς  σταθμούς μέσω του ΕΣΠΑ.

Εκδόθηκε η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2018 2019 μέσω της οποίας η ΕΕΤΑΑ προσκαλεί τις μητέρες δικαιούχους να υποβάλλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 3/7/2018 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Ο προϋπολογισμός για το ΠΕΠ στην ΚΡΗΤΗ ανέρχεται σε 2.332.763 και του ΠΕΠ ΑμΕΑ € 484.546 €.

Τα δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά συμμετοχής Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν καθαρά και ευανάγνωστα τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή μετάφρασή του – εντός του τελευταίου τριμήνου - αν δεν είναι με λατινική γραφή. Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και η αίτηση ανανέωσής της προς τον αρμόδιο φορέα, που έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία της Πρόσκλησης. · Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση – εντός του τελευταίου τριμήνου -, εάν δεν είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα. · Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα για το φορολογικό έτος 2017 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2017 έως 31/12/2017) και των δύο μερών. · Σε περίπτωση ανύπαντρης μητέρας (μονογονεϊκή οικογένεια), απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αιτούσας. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας αποστέλλεται υποχρεωτικά. · Σε περίπτωση που η/ο ενδιαφερόμενη/νος είναι χήρα/χήρος, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, · Σε περίπτωση διάζευξης απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (από τη Μητρόπολη για θρησκευτικό γάμο ή από το Δήμο για πολιτικό γάμο), εάν η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) στο οποίο θα αναγράφεται η διάζευξη. ΑΔΑ: 9ΡΦΣ465ΖΩ5-ΕΔ2 21 · Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) με ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης. · Σε περίπτωση ανάδοχης μητέρας, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου. · Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.
  3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2017 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2017 έως 31/12/2017). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Ο αριθμός των παιδιών που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο είναι τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα ΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€. Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων. Ειδικότερα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα, όπως αυτό αποτυπώνεται στην 5η γραμμή του πεδίου Γ.2. Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ. Της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για το Φορολογικό Έτος 2017. Δεδομένου ότι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και ως εκ τούτου εκδίδεται κοινό εκκαθαριστικό σημείωμα (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, ήτοι λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή όταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση), οι έγγαμες μητέρες, που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του συζύγου τους. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της σημείωμα θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό, που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης. Αντί «συζύγων» ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 3719/2008 ή Ν. 4356/2015.
  4. Σημειώνεται ότι και για τα στοιχεία εργασίας, ανεργίας κ.λπ., η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δύναται να συνεργαστεί με άλλους φορείς του Δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προκειμένου να αντλήσει στοιχεία των ωφελούμενων, τηρώντας τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΑΔΑ: 9ΡΦΣ465ΖΩ5-ΕΔ2 22 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), τις διατάξεις του Ν.2472/1997 καθ’ ο μέρος δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986. Τα στοιχεία των ωφελούμενων δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες κατά το εσωτερικό και ενωσιακό δίκαιο εποπτικές της υλοποίησης και εν γένει ελεγκτικές αρχές. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ωφελουμένων θα αποθηκευτούν για το χρονικό διάστημα που τυγχάνει απαραίτητο για την υλοποίηση του σκοπού της Δράσης και δη αρχικώς για τον προσδιορισμό κατάταξης των ωφελουμένων και ακολούθως για τους σκοπούς αξιολόγησης και άσκησης ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση.

5.4. Δικαιολογητικά απασχόλησης

  1. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

 - Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στην θέση εξαρτημένης εργασίας, που η ενδιαφερόμενη κατέχει ΚΑΙ - Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (με Υ.Δ. του νόμιμου εκπροσώπου εάν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της εταιρείας ή του εργοδότη) ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 (με τα στοιχεία μόνον της αιτούσας, την επωνυμία της εταιρείας, σφραγίδα και υπογραφή).

  1. Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση), απαιτείται : - Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησης ΚΑΙ - Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών) Ή - Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.
  2. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται: - Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ - Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ΚΑΙ - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
  3. Σε περιπτώσεις συμμετοχής σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή I.K.E. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: - Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του ΑΔΑ: 9ΡΦΣ465ΖΩ5-ΕΔ2 23 - Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ. - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος. - Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών - Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση. 5. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται: - Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών

Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία 3/7/2018 και ώρα 24.00 δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά · Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά, που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία (3/7/2018 και ώρα 24.00) θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Δείτε όλη την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ (εδώ)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News