νηπιαγωγειο

Νέα σχολική χρονιά: Τι ισχύει για την επαναφοίτηση παιδιών στο Νηπιαγωγείο

Κοινωνία
Νέα σχολική χρονιά: Τι ισχύει για την επαναφοίτηση παιδιών στο Νηπιαγωγείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Oι εγγραφές μαθητών/τριών στο νηπιαγωγείο γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαρτίου του προηγούμενου διδακτικού έτους

Με εγκύκλιο που εξέδωσε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή καθορίζεται η διαδικασία επαναφοίτησης στα Νηπιαγωγεία για την επόμενη σχολική χρονιά 2024- 202.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), οι εγγραφές μαθητών/τριών στο νηπιαγωγείο γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαρτίου του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Τι ισχύει για την επαναφοίτηση παιδιών στο Νηπιαγωγείο

Για την επανάληψη φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περ. γγ΄ της παρ. δ΄ του άρθρου 23 του ν.4559/2018 (Α’ 142) και την παρ. 8 του ΠΔ 79 /2017 (Α΄ 109) ισχύουν τα εξής:

«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή σχετική βεβαίωση του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή του Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου.»

«8. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο νηπιαγωγείο μαθητής που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών».

Οι Διευθυντές/ντριες- Προϊστάμενοι/νες των Νηπιαγωγείων παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που κρίνεται ότι έχουν ανάγκη επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο να καταθέσουν εγκαίρως αίτημα προς το νηπιαγωγείο, προκειμένου να εξεταστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πριν την έναρξη των εγγραφών.

Επίσης, καλούνται οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. όπως προβούν στον απαραίτητο προγραμματισμό των ενεργειών τους, προκειμένου να συμβάλουν στην ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας όπου απαιτείται.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο εφαρμόζεται και όταν ισχύουν οι προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. ε ́ του άρθρου 204, του ν. 4610/2019 (Α’ 70) όπου ορίζεται ότι «5. Αν οι απουσίες του μαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α ́ Δημοτικού χορηγείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News