ΟΠΕΚΕΠΕ

Θέσεις εργασίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Κοινωνία
Θέσεις εργασίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θέσεις εργασίας σε φορείς και οργανσμούς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διάφορες ειδικότητες για εκπλήρωση θέσεων εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου σε φορείς και οργανισμούς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιήθηκαν με σχετικές προκηρύξεις.

Εδικότερα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΟΠΕΚΕΠΕ

Πλήρωση δύο (2) θέσεων ΠΕ Δικηγόρων, μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις και μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία, αορίστου χρόνου, κατόπιν επιλογής.

Προθεσμία αιτήσεων: Έως 21/03/24.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

1. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου, με τα εξής απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο/Δίπλωμα ΠΕ Γεωπονίας σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους υδάτινους πόρους σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1)
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε ερευνητικά έργα/προγράμματα σχετικά με την παρακολούθηση υδάτινων πόρων ή/και την προώθηση της αποδοτικής χρήσης νερού στην γεωργία
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος

2. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου, ως εξής:

  • Πτυχίο/Δίπλωμα ΠΕ Γεωπονίας, κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής
  • Γνώση χρήσης Η/Υ
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.

Προθεσμία αιτήσεων και στις δύο (2) Προκηρύξεις: Έως 04/03/24.

Δείτε λεπτομέρειες στα αρχεία που ακολουθούν

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News