τουρισμός

Τουρισμός για Όλους 2024: Έτσι θα λάβετε τα voucher για φθηνές διακοπές

Κοινωνία
Τουρισμός για Όλους 2024: Έτσι θα λάβετε τα voucher για φθηνές διακοπές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε αναφορικά με το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024»

Άμεσα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2024 στο πλαίσιο του οποίου θα χορηγηθούν φθηνά voucher για φθηνές διακοπές.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό έχει προϋπολογισμό ύψους 25.694.539,89 ευρώ και θα ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Παράλληλα επισημαίνεται πως στο πρόγραμμα αυτό αυξάνεται το κριτήριο εισοδήματος για όλους κατά 3.000 ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2022-2023 και πως αυξάνεται και το ποσό στη γενική κατηγορία από 150 ευρώ σε 200 ευρώ για όλους.

Αξιοσημείωτο είναι δε πως στο πρόγραμμα έχουν θεσπιστεί νέες κατηγορίες ειδικών κοινωνικών ομάδων που θα πάρουν 300 ευρώ επιχορήγηση: συνταξιούχοι όλων των ταμείων, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με 3 και περισσότερα τέκνα, άγαμοι και σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα. Και το voucher έχει διπλασιαστεί από 200 ευρώ σε 400 ευρώ για ΑμεΑ ή με τέκνα ΑμεΑ.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Μάλιστα όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για όλους προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ορίζονται ως εξής:

  • ΑΤΟΜΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΑΜΑ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ) ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ: από 19.000 ευρώ μέχρι και 31.000 ευρώ
  • ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ: από 20.500 ευρώ μέχρι και 32.500 ευρώ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ: από 22.000 ευρώ μέχρι και 34.000 ευρώ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ: από 24.000 ευρώ μέχρι και 36.000 ευρώ
  • ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΚΝΑ: από 29.000 ευρώ μέχρι και 41.000 ευρώ

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022, η οποία έχει εκκαθαρισθεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο Τουρισμού θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Τα ποσά

Ειδικότερα μέσω του Προγράμματος χορηγείται, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, οικονομική διευκόλυνση ως εξής:

  • Ποσό ύψους διακοσίων (200) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια,
  • Ποσό ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα: άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022, έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022.

Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31/12/2022, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.

Ποσό ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο Άρθρο 5 διαδικασία.

Σημειώνεται ότι η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις. Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης. Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά στον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News