δημόσιο

Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των Συμβούλων Ακεραιότητας σε 15 υπουργεία

Ελλάδα
Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των Συμβούλων Ακεραιότητας σε 15 υπουργεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο νέος θεσμός θα κάνει πρεμιέρα σε 15 υπουργεία

Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή, για πρώτη φορά στο ελληνικό Δημόσιο, του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας, στον οποίο θα καταφεύγουν οι υπάλληλοι για ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης.

Ο νέος θεσμός θα κάνει πρεμιέρα σε 15 υπουργεία, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική εφαρμογή και σε Ανεξάρτητες Αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) εξέδωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων στα Αυτοτελή Γραφεία Συμβούλου Ακεραιότητας που συστήνονται στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Υγείας, Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ανάπτυξης, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Μετανάστευσης & Ασύλου, Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας περιλαμβάνονται η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής συνδρομής για ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο υπάλληλος κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση συμφερόντων.

Ενημερώνει επίσης το προσωπικό του φορέα για θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, προκειμένου να μην υποπέσουν σε λάθη που θα προσκρούουν σε ζητήματα διαφάνειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] έως τις 7 Ιουνίου και συνοδεύονται υποχρεωτικά με ένα τυποποιημένο και ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έχουν εγγραφεί στο σχετικό Μητρώου που τηρείται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από στελέχη της ΕΑΔ, του υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου υπουργείου.

Η Επιτροπή συνεκτιμά βάσει μορίων τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα επιθυμητά προσόντα. Οι τρεις πρώτοι ανά θέση στην τελική βαθμολογία καλούνται σε συνέντευξη, από την οποία θα προκύψει η τελική επιλογή.

Η θητεία του Συμβούλου θα είναι τριετής με δυνατότητα για άλλη μια θητεία εφόσον το έργο του αξιολογηθεί θετικά.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News