Χειροτονία

Χειροτονία Επισκόπου Μπραζαβίλ Παντελεήμονος (pics)

Ελλάδα
Χειροτονία Επισκόπου Μπραζαβίλ Παντελεήμονος (pics)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Την Κυριακή, 25η  Φεβρουαρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ ετέλεσε στον ερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αλεξανδρείας την χειροτονία του Θεοφιλ.Επισκόπου Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ.Παντελεήμονος

Στην Ευχαριστιακή Σύναξη και την χειροτονία του Θεοφιλεστάτου συμμετείχαν οι Σεβ.Μητροπολίτες Νιγηρίας κ.Αλέξανδρος, Σύρου κ.Δωρόθεος, Λεοντοπόλεως κ.Γαβριήλ, Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας και Άκκρας κ.Σάββας, ως και οι Θεοφιλ.Επίσκοποι Νιτρίας κ.Νικόδημος, Πατριαρχικός Επίτροπος Καΐρου και Βαβυλώνος κ.Νήφων, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Π.Καΐρου.

Παρέστησαν οι Εντιμ. Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδος και της Ρωσίας στην Αλεξάνδρεια κ.Χρήστος Καποδίστριας και Sergey Petlyakov, ο Εντιμ.Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας κ.Ιωάννης Σιόκας, Πρόεδροι ελληνικών φορέων και συλλόγων της Μ.Πόλεως, οι διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό των ελληνικών εκπαιδευτηρίων, οι σπουδαστές της Πατριαρχικής Σχολής Αλεξανδρείας «Άγιος Αθανάσιος», οι οικογενείς και φίλοι του χειροτονηθέντος Επισκόπου, σύσσωμη η ελληνική παροικία και επισκέπτες από την Ελλάδα.
Ο Μακαριώτατος, κατά την ομιλία Του, με συγκίνηση είπε τα εξής:

«Θεοφιλέστατε Εψηφισμένε Επίσκοπε Μπoυζουμπούρας και Μπουρούντι, αγαπητέ κατά πνεύμα υιέ μου κ.Ισαάκ,

Ο Υιός του Θεού "ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐσαρκώθη ἐν Πνεύματι, ὢφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ." (Α’ Τιμ. 3:16). Το υπέρλογο Μυστήριο της Ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού προς ανακαίνιση του ανθρώπου καθίσταται αδιάκοπο ιστορικό παρόν δια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, ως έμπρακτη κοινωνία πίστεως, λατρείας και αγάπης, επεκτείνει στο ιστορικό διηνεκές το σωτηριώδες έργο του αγιασμού του κόσμου.

Ο Επίσκοπος αναλαμβάνει το ιερό καθήκον να καταστήσει συνείδηση και βίωμα των πιστών το γεγονός ότι η Εκκλησία, ως ''τό σώμα τοῦ Χριστοῦ, τό πλήρωμα τοῦ τά πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου" (Εφ. 1: 22-23), είναι η αιώνια ζωή. Ο Επίσκοπος, ως φορέας, εκφραστής και προστάτης της Αποστολικής Παραδόσεως και Παρακαταθήκης, αποδέχεται την ιερά ευθύνη να εμπεδώσει το σύνδεσμο των πιστών με το Χριστό και να χαλυβδώσει την βεβαιότητα ότι ο Χριστός αποτελεί τρόπο υπάρξεως και ζωής.

Σήμερα, δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, η Πρεσβυγενής Αποστολική Εκκλησία της Αλεξανδρείας σε καλεί να επωμισθείς την μεγάλη ευθύνη να διαποιμάνεις θεαρέστως την Ιερά Επισκοπή Μπουζουμπόυρας και Μπουρούντι "πάντας ἀνθρώπους τούς βουλομένους εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν" (Ειρηναίος, Έλεγχος, 1, 10, 2). Σήμερα ο αρχαιότερος εν ενεργείᾳ φορέας του Ευαγγελικού λόγου στην Αφρική σε καλεί να διακονήσεις το ιερό καθήκον της υπαρκτικὴς μεταχαλκεύσεως της ψυχής του Αφρικανού αδελφού σε κατοικητήριο Θεού.

Προσφιλέστατε άγιε Εψηφισμένε,

Επί έξι συνολικώς χρόνια, όπου το Πατριαρχείο μας σε έταξε και σε προώρ,ισε εργάσθηκες φιλότιμα και αθόρυβα. Προσέφερες εαυτόν με πίστη και διάκριση, με αφοσίωση και υπακοή στις πατρικές μου παραινέσεις και υποδείξεις. Κατέθεσες το περίσσευμα της ψυχής και της αγάπης σου με επίγνωση της επιταγής της ιστορικής διαχρονίας και της κατηγορικής προσταγής της δυναμικής συγχρονίας του Αγιωτάτου Αποστολικού Θρόνου του Αγίου Μάρκου.

Αγόγγυστα στάθηκες στο πλευρό μου και με υποδειγματική υπομονή και σύνεση ανέλαβες την μεγάλη ευθύνη του Σχολάρχου  της μετά από 470 έτη ανασυσταθείσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, Πατριαρχικής Σχολής Αλεξανδρείας «Αθανάσιος ο Μέγας» και φιλότιμα εργάσθηκες, προκειμένου να αναδεικνύονται τα γηγενή στελέχη του ιεραποστολικού έργου του καθ’ ημάς Πατριαρχικού Θρόνου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αθόρυβα συνέδραμες τον αγώνα μου ως ηγέτη της Ορθοδοξίας στην Αφρική, ώστε να προάγω την μαρτυρία του Πατριαρχείου μας απ΄ άκρου εις άκρον της ηπείρου του μέλλοντος.

Προηγήθηκε η αγλαόκαρπη ιερατική διακονία σου, από το έτος 2017, στην νεοσύστατη τότε Ιερά Μητρόπολη Μποτσουάνας, την αγαθή ανάμνηση της οποίας με αγάπη τηρούν στις καρδίες τους οι αδελφοί μας Ελληνες εκεί, έως σήμερα.

Αλλά και εδώ στην Μεγάλη Πόλη του Αλεξάνδρου με την αστείρευτη ευγένεια της ψυχής σου, υπηρέτησες ως Εφημέριος  της πολυαιωνίου Ιεράς Μονής του Οσίου Σάββα Ηγιασμένου,  με αλάνθαστο δείκτη ποιμαντικής πορείας την αλήθεια που τόσο εύγλωττα διετύπωσε ο Νείλος ο Ασκητής: "τό μέν οὖν ἀμαρτῆσαι ἀνθρώπινον ὑπάρχει· τό δέ ἀπελπῖσαι, σατανικόν καί ὀλέθριον". 

Τις πολλές αρετές σου αυτές εγκαίρως διέγνωσε και προνοητικώς εκαλλιέργησε ένας διακεκριμένος Ιεράρχης που εκόσμησε με την παρουσία και τη δράση του την Εκκλησία της Ελλάδας: ο διδάσκαλος, ευεργέτης και Γέροντάς σου  αοίδιμος Μητροπολίτης Λαγκαδά κυρός Σπυρίδων, η ψυχής του οποίου σήμερα, είμαι βέβαιος, ότι δοξολογούσα τον Αρχιποίμενα της Εκκλησίας Κύριο, αγάλλεται και αοράτως παρίσταται κατά την εύσημο αυτήν ημέρα της εις Επίσκοπον χειροτονίας σου.

Αυτές τις αρετές διεπίστωσε, κατόπιν προτάσεως μου, και η περί εμέ Αγία και Ιερά Σύνοδος, η οποία σε αντάμειψε για το ήθος και την προσφορά σου, εκλέγοντάς σε παμψηφεί Επαρχιούχο Επίσκοπο της Ιεράς Επισκοπής Μπουζουμπούρας και Μπουρούντι με κριτήριο την επάνδρωση της πνευματικής ολκάδος του Χριστού που ταπεινώθηκε ως άνθρωπος "ἵνα τά τέκνα τοῦ Θεοῦ τά διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν" (Ιω. 11: 51-52). 

Χειροτονία

Θεοφιλέστατε Εψηφισμένε π.Ισαάκ

Είσαι αναντίρρητα άξιος να εργασθείς και να αναδειχθείς καλός Επίσκοπος και Ιεράρχης, εργαζόμενος προς καλλιέργεια του πνευματικού γεωργίου που σου εμπιστεύεται ο Αποστολικός και Πατριαρχικός Θρόνος του Αγίου Μάρκου. Ωστόσο μην λησμονείς ότι είναι επίπονο το εγχείρημα της  κατηχήσεως, κοπιώδες το έργο της διοικητικής μέριμνας, υψηλά τα λειτουργικά καθήκοντα, αγία και ιερά η Ευαγγελική αποστολή, την οποία ο Χριστός σου δίνει διά των χοϊκών χειρών μου. Μη ξεχάσεις ποτέ πως η Αρχιερατική διακονία είναι διαρκής και θυσιαστική μαρτυρία πίστεως και αγάπης.

Οφείλεις να ποτίσεις τον διψασμένο και να ψωμίσεις τον ενδεή, να παρηγορήσεις τον λυπημένο και να προστατεύσεις τον ορφανό, να συνδράμεις τον εν ασθενίαις και τον φυλακισμένο. Εν ολίγοις, οφείλεις να καταθέτεις εαυτόν όπου σε καλεί η ανάγκη του ποιμνίου σου, ως "ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων" (Ιω. 10:11).

Στον αγώνα τον καλό θα έχεις πάντα στο πλευρό σου τον Πατριάρχη και τους αδελφούς σου αρχιερείς. Με προσευχή παρακλητική θα εύχεται να γίνεις μιμητής Χριστού στη διάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος της αγάπης. Με αντίληψη πατρική θα αφουγκράζεται τους προβληματισμούς και τις αγωνίες σου. Με στοργή θα σου θυμίζει αυτό που σοφά επεσήμανε ο Βίκτωρ Ουγκώ: "όσο μακριά και να πάει ο νους, ποτέ δεν φθάνει εκεί που μπορεί να φθάσει η καρδιά".            

Στον αγώνα τον καλό θα σε συνοδεύουν οι προσευχές προσώπων  αγαπημένων: των παρόντων εδώ και διαπρυσίως προσευχομένων για σένα σεβαστών γονέων, των αγαπημένων αδελφών σου, των συγγενών και των φίλων της καρδιάς σου που με συγκίνηση σε μακαρίζουν για την αξίωση που λαμβάνεις από την Εκκλησία.

Υιέ μου Ισαάκ,

Την ώρα αυτή της περισυλλογής με προσευχητική διάθεση επικαλούμαι την ευλογία του εν Τριάδι Παναγάθου Θεού, επ’ονόματι του Οποίου η τιμωμένη Ιερά Μονή στις Πέντε Βρύσες του Λαγκάδα καυχάται σήμερα, διότι μετά τον πρώτο Ηγούμενό της, τον συλλειτουργούντα μαζί άγιο Ταμιάθεως κ.Γερμανό, καταγράφει στην ιστορία της και τον  δεύτερο Ηγούμενό της ως αρχιερέα του Αλεξανδρινού Θρόνου επίσης, τον χειροτονούμενο σήμερα Επίσκοπο Μπουρούντι.

Χαίρε και αγάλλου Υιέ μου!  Ιδού ήγγικεν η ευλογημένη ώρα! Πρόσελθε στον Νυμφώνα του Κυρίου να ανέλθεις τον τρίτο και τελευταίο βαθμό της Ιερωσύνης, την Αρχιερωσύνη. Ο Θεός βοηθός και σκεπαστής σου!  Αμήν!».

Και ο Θεοφιλ.κ.Παντελεήμων ανέφερε: «Μακαριώτατε, Πάπα και Πατριάρχα, της Μεγάλης πόλεως Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής.

Σεβασμία των Ιεραρχών χορεία,

Σεβαστοί Πατέρες,

Αγαπητοί αδελφοί.

Δόξα, ευχαριστία και τιμή αναπέμπω στον Τριαδικό Θεό, για την σημερινή ημέρα της δικής μου Πεντηκοστής.

Με αξιώνει ο Θεός να λάβω τον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης από τα χέρια του σεπτού προκαθημένου μας, τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Θεόδωρο Β΄.

Μία μεγάλη τιμή προς την αναξιότητά μου, που ο Θεός γνωρίζει καλλίτερα τους λόγους της επιλογής αυτής.

Το μόνο που μπορώ να προσφέρω είναι αυτό το οποίο οι ανάγκες και οι συγκυρίες των καιρών απαιτούν.

Ξεκινώντας από τη Λειτουργική ζωή και καταλήγοντας στην κοινωνική προσφορά για την κάθε εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο.

Ακούγοντας και διαβάζοντας χειροτονητήριους λόγους, προηγούμενων αδελφών Αρχιερέων, διαπίστωσα ότι δεν μπορώ να πω τίποτε παραπάνω από αυτούς. Στο τέλος θα κατέληγα ή να τους αντιγράψω ή να περιαυτολογήσω ή να υπερβάλλω προβάλλοντας περίσσιες γνώσεις.

Να μιλήσω για το Μεγάλο Αυτό Μυστήριο της Πεντηκοστής, όπου το Πανάγιο Πνεύμα, κατέστησε τους αγράμματους μαθητές, σε Αποστόλους «πλήρης χάριτος, πνεύματος και σοφίας;» Μίλησε ο ίδιος ο Θεός.

Χειροτονία

Να μιλήσω για τις περιοδείες των Αποστόλων, οι οποίοι ως πρώτοι Ιεραπόστολοι έσπειραν το Λόγο του Θεού, βαδίζοντας τώρα εμείς επί τα «ίχνη των ποδών» τους, με όλα τα μέσα και τις ευκολίες που μας δίνονται; Τα κατέγραψαν οι ίδιοι στις Επιστολές τους.

Να μιλήσω για τους Αποστολικούς Πατέρες, οι οποίοι διαμόρφωσαν και οργάνωσαν αυτόν τον θεσμό της Εκκλησίας; Το αποδεικνύει η παρουσία της Εκκλησίας δύο χιλιάδες τώρα χρόνια.

Να μιλήσω για τους Θεοφόρους Πατέρες, οι οποίοι δογμάτισαν και στερέωσαν τη πίστη μας; τι το καλλίτερο από το να εμβαθύνουμε στα θεόπνευστα συγγράμματά τους.

Να μιλήσω για τους πρώτους Μάρτυρες και Νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με το αίμα τους πότισαν το γεώργιο του Θεού, και αποτελούν παράδειγμα ομολογίας πίστεως; Αρκεί να διαβάσουμε το συναξάριο για να κατανοήσουμε πως κρατήθηκε η πίστις εν μέσω δοκιμασιών.

Να μιλήσω για τους Οσίους πατέρες που εγκατέλειψαν τον κόσμο, προσευχόμενοι για τον κόσμο; Ας δούμε γύρω μας τη παρουσία τόσων Ιερών Μονών, που βρίσκουν ανάπαυση κουρασμένες και ταλαιπωρημένες ψυχές.

Μπροστά σε όλους αυτούς που με το πέρασμά τους, Αγίαζαν κάθε τόπο όπου βάδιζαν και εργάστηκαν για την ποίμνη τους ως καλοί Ποιμένες, δούλεψαν στον αμπελώνα του Κυρίου ως καλοί εργάτες, πολέμησαν στην αρένα της ζωής ως καλοί στρατιώτες, και αυτούς που αναδείχτηκαν πρότυπα  πνευματικής ζωής με την προσευχή, την άσκηση και την ταπείνωση, απ’ όλους Αυτούς ζητώ μόνο τις μεσιτείες προς τον φιλάνθρωπο Θεό, και τους παρακαλώ να κατευθύνουν το υπόλοιπο της επίγειας ζωής μου, στον τόπο όπου βρίσκονται και αναπαύονται.

………

Να μιλήσω για τους πατέρες και τους ανθρώπους, οι οποίοι με ευεργέτησαν σε όλα τα πνευματικά στάδια της ζωής μου;

Είναι πολλοί, αλλά λίγοι οι εκλεκτοί Μακαριότατε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως εργάστηκα με ευσυνειδησία, σε όποιο τόπο και διακονία μου ανέθεσε η Εκκλησία, χωρίς ποτέ να επιδιώξω την ανθρώπινη δόξα και τιμή, δημιουργώντας οπαδούς, σε μια εποχή όπου ο καθένας επιδιώκει να αυτοπροβάλλεται ναρκισσιστικά, αυτοπροσδιοριζόμενος ως μέγας γέροντας.

……….

Αναπόσπαστο κομμάτι της Λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας είναι η ευχαριστία. Όλα τα Μυστήρια και οι Ιερές Ακολουθίες που απευθύνονται προς τον φιλάνθρωπο Θεό, επεκτείνονται και στους ευεργέτες μας μέσα από την προσευχητική σύναξη των πιστών. Έτσι η τιμή και η ευχαριστία σε κάποια πρόσωπα, καθαγιάζεται και επικυρώνεται, ενώπιον του σώματος της Εκκλησίας.

 

……….

 

Οι δικοί μου άνθρωποι, οι γονείς μου Ιωάννης και Αναστασία, που μαζί με τα αδέλφια μου, μας έμαθαν να είμαστε πάντα ενωμένοι ως οικογένεια, ειλικρινείς, εργατικοί, να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας και να σεβόμαστε τον Θεό, οι οποίοι υποβλήθηκαν στον μεγάλο κόπο να ταξιδέψουν εδώ στην πόλη των Αλεξανδρέων, μαζί με την αδελφή μου και τα ανίψια μου.

……….

Ο μόνος άνθρωπος, μετά την οικογένειά μου, ο οποίος με αναγέννησε πνευματικά, είναι ο γέροντάς μου Μακαριστός Μητροπολίτης Λαγκαδά κυρός Σπυρίδων, ο οποίος από τους ουρανούς πιστεύω να χαίρετε για την ημέρα της δικής μου Πεντηκοστής, όπου κοντά του και από την ζωή του, έμαθα τι θα πει ταπεινός άνθρωπος, προσευχόμενος άνθρωπος, απλός άνθρωπος, γνήσιος και καθαρός στο λόγο και στα έργα άνθρωπος.

………

Τώρα Μακαριότατε έχω εσάς. Εσάς που κατέχεται το ανώτερο αξίωμα στο δεύτερο θρόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τον Ιεραπόστολο Πατριάρχη της αγάπης, τον Πατριάρχη της προσευχής, τον Πατριάρχη της υπομονής, τον ταπεινό και ελεήμονα, τον Ποιμένα τον καλό που δεν ξεχωρίζει το ποίμνιό του και το γνωρίζει κατ’ όνομα. Μπορεί να άργησα να ανταποκριθώ στο κάλεσμά σας, αλλά τώρα θέτω τις δυνάμεις μου ενώπιόν σας και εσείς πλέον έχετε το λόγο περί εμού.

…….

Επιτρέψτε μου, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο, ο οποίος με περιέθαλψε πνευματικά και με αποκατέστησε, μετά από αιφνίδια, απρόσμενη, αναπάντεχη απόφαση παραδελφού μου, προς ανεύρεση Μονής και Μητρόπολης.

Είμαι ευγνώμων στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Άγιο Σερρών κ. Θεολόγο και δεν μπορώ με λόγια να εκφράσω την μεγάλη του πραγματικά ευεργεσία προς την ταπεινότητά μου. Τον έχω πάντα στις προσευχές μου και ο Θεός να του χαρίζει υγεία και μακροημέρευση. Μπορεί  να απουσιάζει, λόγω αναλυμένων υποχρεώσεων, αλλά πιστεύω πως πνευματικά συμμετέχει στη δική μου Πεντηκοστή και χαίρετε πραγματικά που προάγεται ένας εκ των κληρικών της Μητροπόλεώς του.

………

 

Μεγάλη βοήθεια κατά την εδώ παραμονή μου, είναι η συνεργασία μου με τούς ανθρώπους αυτής της ευλογημένης αυλής του Θρόνου. Να αναφερθώ πρώτα σε όλους όσους κοπιάζουν με αφοσίωση, κληρικούς και λαϊκούς, για τον Πατριάρχη και το Πατριαρχείο μας που επεκτείνεται σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο.

Στον Πατριαρχικό Επίτροπο Αλεξανδρείας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πηλουσίου κ. Νάρκισσο, ο οποίος από την πρώτη ημέρα της αφίξεώς μου, είναι δίπλα μου και παραστέκετε ως σύμβουλος, προστάτης και αδελφός, αναγνωρίζοντας τις όποιες δυνατότητές μου και κυρίως η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε και υπάρχει μεταξύ μας.

Τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου του Αλεξανδρινού Θρόνου Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος κ. Παντελεήμονα, για τη συνεργασία μας, μαθητευόμενος κοντά του και διδασκόμενος από την πολυετή εμπειρία του σε θέματα  της γραμματείας του Πατριαρχείου.

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέρων Λεωντουπόλεως κ. Γαβριήλ, τον οποίο θαυμάζω για τη σοφία του, το πράο και ήσυχο χαρακτήρα του και πραγματικά σε κάθε μας επικοινωνία ωφελούμε από τις συμβουλές του.

Τον Πνευματικό και Προϊστάμενο της Πατριαρχικής Μονής του Αγίου Σάββα, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμιάθεως κ. Γερμανό, ο οποίος διετέλεσε ηγούμενος στη Μονή της μετανοίας μου, Αγίας Τριάδος Πέντε Βρύσεων, όπου αργότερα τον διαδέχθηκα στην Ηγουμενία και συνεχίσαμε τη συνεργασία μας στη Μονή αυτή και τη Σχολή του Αλεξανδρινού Θρόνου.

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μέμφιδος κ. Νικόδημο, ο οποίος ως δεξιός βραχίονάς Σας σηκώνει το βάρος της Πατριαρχικής Επιτροπείας στο Καΐρο.

Τον νεοεκλεγέντα Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ιππώνος κ. Στέφανο, τον οποίο εύχομαι υγεία και μακροημέρευση.

Χειροτονία

Επιβάλλεται να αποδώσω τιμή, ως διάδοχος, στους Σεβασμιοτάτους Μητροπολίτες πρώην Μπουρούντι και Ρουάντας, και νυν Μητροπολίτες Νουβίας κ. Σάββα, και Σωζούσης κ. Ιννοκέντιο, οι οποίοι θεοφιλός  ποίμαναν την Επαρχία αυτή του Θρόνου και την κατέστησαν μία ζηλευτή Επισκοπή· και τώρα πηγαίνω εγώ βρίσκοντας τις κατάλληλες υποδομές να συνεχίσω το έργο τους.

…………

Θα ήθελα, Μακαριώτατε, αυτήν την ημέρα να μην παραλείψω και την μνημόνευση, έστω μόνον ονομαστικά, τεσσάρων ιερέων που με ενέπνευσαν την αγάπη μου για την ιεροσύνη, που ο καθένας είχε τη δική του πορεία, αλλά ωφελήθηκα πνευματικά και υπαρξιακά.

Τον μακαριστό εφημέριο του χωριού μου πατέρα Δημήτριο Μανδραβέλλη.

Τον μακαριστό πρώτο μου πνευματικό, πατέρα Άγγελο Δικμάνη.

Τον μακαριστό πρύτανη των Ιεροκηρύκων, Ιερομόναχο πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Και τον προσφάτως κημηθέντα, προ τριάντα ημερών, πνευματικό μου επί σαράντα χρόνια, Ιερομόναχο πατέρα Ιωσήφ Αλέξανδρου.

Ο Θεός να τους αναπαύει.

………

Ευχαριστώ όλους όσους παρίστανται συλλειτουργούντες και συμπροσευχόμενοι.

……….

Τον Πανοσιολογιώτατο Αρχίμανδρίτη και Εκπαιδευτικό π. Νεκτάριο Ελευθεριάδη από την Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, με τον οποίο υπήρξαμε συνμοναστές μαζί με τον Ταμιάθεως κ. Γερμανό, και τον Λιβύης κ. Γεννάδιο υπό την πνευματική καθοδήγηση του γέροντός μας Μητροπολίτη Λαγκαδά κυρό Σπυρίδωνα, στη Μονή της Αγίας Τριάδας Πέντε Βρύσεων.

Τους εδώ παροικούντες πατέρες. Τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο και Δάσκαλο, π. Πάνο Γαζή, αεικίνητο εργάτη μεταξύ Ποιμνίου, Ελληνικών Σχολείων, Πατριαρχικής Σχολής και της οικογένειάς του.

Τον Πανοασιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Παρθένιο από το Κάΐρο.

Τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Χριστοφόρο από την Ουγκάντα.

Τον Ιερολογιώτατο Διάκονο Διονύσιο από την Κένυα.

Έναν προς έναν, όλους τους Σπουδαστές και εκπαιδευτικούς συνεργάτες της Πατριαρχικής Σχολής «Αθανάσιος ο Μέγας».

Στο πρόσωπο του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Ιωάννη Πυργάκη, να ευχαριστήσω την Πατρίδα μας, και ιδιαίτερα την Δράμα, τη γενέτειρά μου.

Στο πρόσωπο του Προέρδου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Ανδρέα Βαφειάδη, τους ανθρώπους αυτής της πόλεως, οι οποίοι ζουν και πορεύονται, πάνω στα χνάρια του Αλεξάνδρου και των Πτολεμαίων, ο καθένας τους, με τις αναμνήσεις από την Αλεξάνδρεια του Καβάφη.

 

Την κ. Λιλίκα Θλιβίτου πρόεδρο του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλαλεξανδρείας και του Πτολεμαίου, η οποία ήταν η πρώτη Αλεξανδρινή που γνώρισα και η βοήθειά της ήταν πολύτιμη κατά την εδώ παραμονή μου, όπως και την κ. Αλίκη Αντωνίου πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Αλεξανδρείας, η οποία προσέτρεχε σε κάθε μου ανάγκη και κυρίως για τις συμβουλές της.

Τον κ. Γρηγόρη Χαλιακόπουλο, δημοσιογράφο, πολυγραφότατο συγγραφέα, ιστοριοδίφη και στοχαστή, ο οποίος μεταφέρει και γνωστοποιεί τα νέα του Πατριαρχείου μας και της Ελληνικής Παροικίας.

Όπως ευχαριστώ και όλους τους φορείς και Συλλόγους αυτής της πόλεως για τη συνεργασία μας. 

…………

Μακαριώτατε δεχτείτε με ως έναν εργάτη του Μεγάλου Αμπελώνος της Αφρικανικής ευλογημένης γης.

Την Επισκοπή Μπουζουμπούρας και Μπουρούντι, όπου το Άγιο Πνεύμα με κατέστησε Επίσκοπο δια των τιμίων ψήφων της Ιεραρχίας του Θρόνου, αλλά και δια των δικών Σας χειρών να λάβω το αξίωμα της Αρχιεροσύνης, είναι ύψιστη τιμή για την αναξιότητά μου.

Καλούμε να υπηρετήσω έναν λαό φιλόθεο και φιλάγιο που πριν από εμένα εργάστηκαν άλλοι αδελφοί σε αυτόν τον αμπελώνα του Κυρίου και τώρα εγώ πηγαίνω επί τα ίχνη των δικών τους ποδών, να συνεχίσω το έργο της σποράς.

Πιστεύω πως με τους ιερείς και τον φιλόχριστο λαό θα έχουμε αδελφική και αγαστή συνεργασία.

Σ’ αυτό το λαό προσφέρω την καρδιά μου και ότι εμπεριέχεται μέσα σε αυτήν.

Ελπίζω να φανώ αντάξιος και συνεπής ενώπιον της μεγάλης αυτής προκλήσεως και της υμετέρας προσκλήσεως.

Ασπάζομαι την τιμία δεξιά σας και σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, όπως και το σεπτό σώμα τής Ιεραρχίας του Αλεξανδρινού Θρόνου.

Εις πολλά έτη Μακαριώτατε..». Γένοιτο!
Ακολούθως στην Αίθουσα του Θρόνου ο Μακαριώτατος απένειμε στον Σεβ. Μητροπολίτη Σύρου κ.Δωρόθεο το παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος του Λέοντος της Αλεξανδρείας, ως και αρχιερατικό εγκόλπιο και ράβδο, υπογραμμίσας με λόγους αγάπης την πολυετή φιλία που τους συνδέει και την πολλαπλώς εκδηλουμένη προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου προς το Πρεσβυγενές Πατριαρχείο της Αλεξανδρείας, αναφερθείς και στην μεγίστη προσφορά της Ελλαδικής Εκκλησίας προς το έργο της Ιεραποστολής στην Αφρική.

Ο Σεβ.κ.Δωρόθεος, κατά την αντιφώνησή του, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η ανύστακτη μέριμνά Σας για το Πατριαρχείο και την Ορθόδοξη ιεραποστολή στην Αφρική, μη φειδόμενο κόπους και μόχθους είναι για την Εκκλησία και όλους εμάς, που Σας αγαπάμε καύχηση και αφορμή περισσότερης προσευχής.

Σας ευχαριστούμε Μακαριώτατε για την σημερινή ευλογία της συνιερουργίας μαζί Σας και την συμμετοχή μας στην εις Επίσκοπο χειροτονία του επιχωρίου Επισκόπου Μπραζαβίλ και Γαμπόν κ. Παντελεήμονος, γόνου της ιεράς και Παναγιοφυλάκτου νήσου Τήνου, χειροτονηθέντος προ δωδεκαετίας υπό του Μακαριστού, και εν αγίοις αναπαυομένου Γέροντος και προκατόχου ημών Δωροθέου του Α’.

Ο Θεοφιλέστατος Παντελεήμων, διοικόνησε την Ιερά Μητρόπολη Σύρου επί πενταετία, ευόρκως και ευσυνειδήτως και εν συνεχεία, τεθείς υπό το Πατριαρχικό ωμοφόριό Σας και την πατρική Σας αγάπη κατέδειξε έτι περισσότερο ενταύθα τα περικοσμούντα αυτόν χαρίσματα... Μακαριώτατε, δεν κατοπτεύουν μόνο αυτή την ώρα την εδώ ευλογητή παρουσία μας, νοερώς παριστάμενοι οι αοίδιμοι, εκ της Μητροπόλεως Σύρου προερχόμενοι Προκάτοχοί Σας Πατριάρχες, ο Τήνιος Φώτιος, ο Άνδριος Ματθαίος και ο Σίφνιος Ιερόθεος ο Β’, αλλά και σήμερα αποτελούν τίμια μέλη της Ιεραρχίας του Θρόνου, ο εξ Ερμουπόλεως Σύρου Νιγηρίας κ. Αλέξανδρος, και ο νεόφυτος Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Παντελεήμων ο Τήνιος.

Μακαριώτατε, απερχόμεθα στην ναυκρατούσα έδρα της Μητροπόλεώς μας Ερμούπολη, της ναυσικλιτής νήσου Σύρου, με την τιμία συνοδεία μας, έμπλεοι συναισθημάτων τιμής και ευγνωμοσύνης προς το σεπτό και θεοπρόβλητο πρόσωπό Σας. Είς πολλά έτη Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα !»

Τέλος, ο Εντιμ.κ.Ιωάννης Σιόκας, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας,  παρέθεσε επίσημο γεύμα στο εντευκτήριο του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου, επι τη ευσήμω ημέρα.

 Εκ του Πατριαρχείου

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News