Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Συμμετέχει στο Πρόγραμμα VERDI

Ελλάδα
Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Συμμετέχει στο Πρόγραμμα VERDI

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρόκειται για χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας «ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ» στον ευάλωτο πληθυσμό

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό Πρόγραμμα VERDI, ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας «ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ» στον ευάλωτο πληθυσμό, όπως τις έγκυες γυναίκες, παιδιά και άλλους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου στοχεύοντας στην έρευνα που αφορά νέες παραλλαγές του SARS-CoV-2, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται και στην υποστήριξη του πλαισίου Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης για μελλοντικές επιδημίες, αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση σχετικά με την πανδημία COVID-19 και πιο πρόσφατα με την επιδημία της mpox. Το Επιστημονικό Δίκτυο VERDI διεξάγει ένα ευρύ φάσμα μελετών παρακολούθησης πληθυσμών (κοόρτης), συμπεριλαμβανομένων μεγάλης κλίμακας μελέτες κοόρτης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, παρέχοντας μια μοναδική ευκαιρία για τη διενέργεια ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και χρήση προγνωστικής μοντελοποίησης για τις παραλλαγές SARS-CoV-2 και mpox από διαφορετικές πηγές δεδομένων. Η κοινοπραξία VERDI αποτελείται από 28 κέντρα αριστείας στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Αφρική, την Καραϊβική, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία. Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και το Ίδρυμα Penta (Ιταλία), με κοινό επιστημονικό συντονισμό μεταξύ του Πανεπιστημίου της Πάδοβας και του University College London (UCL) του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Κοινοπραξία συνεργάζεται στενά με άλλα ερευνητικά έργα και ομάδες εργασίας έναντι της COVID και της mpox συμβάλλοντας στη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα των ερευνών σε επίπεδο ΕΕ και όχι μόνο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπείται από μια ομάδα Επιστημόνων με επικεφαλή την Δρ. Ζωή Δωροθέα Πανά, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, με ενδιαφέρον στην Επιδημιολογία Νοσοκομείου, στον Έλεγχο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Επιστασίας.

Link: https://verdiproject.org/the-project/

The EUC School of Medicine Joins VERDI Project

The  School of Medicine of European University Cyprus has joined the VERDI project, a “Horizon Europe” project that prioritises vulnerable population pregnant women, children and other high-risk populations in research on new SARS-CoV-2 variants of concern, while also focusing on the emergency preparedness for future infections, epidemics and outbreaks, building on experiences with COVID-19 and most recently with mpox. VERDI brings together a diverse range of cohort studies, including large scale national and regional level population-based cohort studies, in depth hospital cohorts, transmission studies, and participatory studies, from the EU and beyond, providing a unique opportunity for coordinated analyses and modelling of data on SARS-CoV-2 variants of concern and mpox from a range of sources. The VERDI consortium consists of 28 centers of excellence in Europe, the USA, Africa, the Caribbean, the Middle East and Southeast Asia. It is coordinated by the University of Padua and Penta Foundation (Italy), with scientific coordination shared between University of Padua and University College London (UCL).  The Consortium works closely together with other COVID and mpox research projects and consortia to ensure complementarity to and alignment with ongoing research efforts and infrastructures at EU level and beyond. European University Cyprus is represented by a team of faculty led by Dr. Zoi Dorothea Pana, Assistant Professor in Pediatrics, Hospital Epidemiology, Infection Control and Antimicrobial Stewardship.

Link: https://verdiproject.org/the-project/

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News