ΚΕΕΕ: Ξεκινάει σύντομα δράση κατάρτισης για 4.500 άνεργους στον κλάδο των υποδομών και των μεταφορών

Ελλάδα
ΚΕΕΕ: Ξεκινάει σύντομα δράση κατάρτισης για 4.500 άνεργους στον κλάδο των υποδομών και των μεταφορών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μέσω της προτεινόμενης πράξης και των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής και πιστοποίησης, θα ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης των ωφελούμενων μέσω απόκτησης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στους κλάδους μεταφορών και υποδομών με προοπτικές ανάπτυξης

Ξεκινάει σύντομα η δράση: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών» από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Βασική συνιστώσα του έργου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, είναι ότι θα προσδώσει περαιτέρω κύρος στα σχετικά επαγγέλματα του κλάδου των υποδομών και των μεταφορών, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη τόσο της αγοράς προς τους επαγγελματίες του τομέα όσο και των ίδιων των επαγγελματιών στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους, παρέχοντάς τους όλα τα εχέγγυα για την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

* Ωφελούμενοι του έργου είναι 4.500 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

* Αντικείμενο της πράξης είναι η παροχή ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης καθώς και πιστοποίησης σε, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση σε αντικείμενα που σχετίζονται με τους κλάδους των υποδομών και των μεταφορών, τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της.

* Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 ευρώ/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Μέσω της προτεινόμενης πράξης και των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής και πιστοποίησης, θα ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης των ωφελούμενων μέσω απόκτησης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στους κλάδους μεταφορών και υποδομών με προοπτικές ανάπτυξης, συμβάλλοντας αφενός στη προώθηση τους στην απασχόληση και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, αφετέρου στην κοινωνική τους επανένταξη. Περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ανέργους μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους. Πρόκειται για σημαντικές υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στους άνεργους, προάγουν την κοινωνική συνοχή και παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια, για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και η ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασία.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων απηύθυνε πρόσκληση στα επιμελητήρια - μέλη της και μέσω αυτών στις επιχειρήσεις και τις καλεί να συμμετέχουν ενεργά εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης.

Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα καθώς και για τους επιλέξιμους ΚΑΔ περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα:   https://apko05.uhc.gr/

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News