Τέμπη: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης οικογενειών των θυμάτων – Τι περιλαμβάνει

Ελλάδα
Τέμπη: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης οικογενειών των θυμάτων – Τι περιλαμβάνει

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκινά σήμερα, ενώ ολοκληρώνεται την ερχόμενη Πέμπτη με την ψηφοφορία του

Σε πολυνομοσχέδιο, το οποίο συζητείται σήμερα στη Βουλή, περιλαμβάνοντα τα μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών και των πληγέντων.

Στο προεκλογικό νομοσχέδιο 132 άρθρων, το οποίο υπογράφει σχεδόν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς περιέχει δεκάδες ρυθμίσεις από την προώθηση επενδύσεων και την προστασία του καταναλωτή μέχρι τη ασφάλεια των συγκοινωνιών και τις σχολές οδηγών, εμπεριέχονται και 9 άρθρα με μέτρα και ρυθμίσεις για τις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Και γι’ αυτό τον λόγο η κυβέρνηση - και για επικοινωνιακούς λόγους προφανώς - αποφάσισε να δώσει τον τίτλο “Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

Η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου αρχίζει σήμερα στην αρμόδια επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με τη ψήφισή του στην Ολομέλεια, όπου δεν αποκλείεται οι πολιτικοί αρχηγοί να διασταυρώσουν τα ξίφη τους για το δυστύχημα και όχι μόνο, σε μια τελευταία πολιτική αντιπαράθεση στο ανώτατο επίπεδο πριν τις πασχαλινές διακοπές της Βουλής και την προσφυγή στις κάλπες.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο:

α. Χορηγείται από το οριζόμενο χρονικό διάστημα και εφεξής, ειδική σύνταξη σε όσους έπαθαν μόνιμη αναπηρία ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, λόγω του ανωτέρω σιδηροδρομικού δυστυχήματος καθώς και στις οικογένειες όσων απεβίωσαν από το συμβάν αυτό. β. Η προαναφερόμενη ειδική σύνταξη τελεί υπό ειδικό καθεστώς κατά την καταβολή της (είναι αφορολόγητη, δε μεταβιβάζεται, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, κ.λπ.). (άρθρο 58)

Απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς (άρθρου 25 του ν.2961/2001) τα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία των αποβιωσάντων ή αγνοουμένων λόγω του ανωτέρω σιδηροδρομικού δυστυχήματος.(άρθρο 59)

Διαγράφονται αυτοδικαίως οι ανεξόφλητες κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση ατομικές οφειλές των αποβιωσάντων, αγνοουμένων ή σοβαρά πληγέντων στο από 28.2.2023 σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και των στενών συγγενικών τους προσώπων. (άρθρο 60)

α. Προβλέπεται η αυτοδίκαιη διαγραφή των ατομικών οφειλών, βεβαιωμένων και μη, προς ασφαλιστικά ταμεία των οριζόμενων προσώπων (αποβιωσάντων στο ανωτέρω σιδηροδρομικό δυστύχημα, των συνδεόμενων με αυτούς προσώπων κ.λπ.) οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί κατά την αναφερόμενη ημερομηνία.

β. Βεβαιώνονται, κατ’ εξαίρεση, στο όνομα του ελληνικού Δημοσίου και καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι διαγραφείσες οφειλές προς τα οριζόμενα ασφαλιστικά ταμεία. (άρθρο 61)

Εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2266/1994 περί διορισμού σε κενή οργανική θέση στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο και επί συζύγων ή συμβίων καθώς και επί συγγενών μέχρι β’ βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του ανωτέρω σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού παρέχεται και σε πρόσωπα που νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό μόνιμης αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία του ανωτέρω δυστυχήματος. Αν δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στους συζύγους τους ή στους συμβίους τους ή σε ένα (1) τέκνο τους και αν δεν έχουν σύζυγο ή συμβίο μεταβιβάζεται σε έναν από τους γονείς ή σε ένα από τα αδέλφια τους.

Ειδικότερα θέματα εφαρμογής της ρύθμισης καθορίζονται με υπουργική απόφαση. (άρθρο 62)

α. Καλύπτονται πλήρως, από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οριζόμενες δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης των τραυματιών στο ανωτέρω σιδηροδρομικό δυστύχημα.

β. Δικαιούνται, τα οριζόμενα πρόσωπα, δια ζώσης και κατ’ οίκον, δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη, μέσα από το δίκτυο Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Ε.Σ.Υ., μέσω των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν.2716/1999 που διαθέτουν άδεια Μονάδων Ψυχικής Υγείας, καθώς και τηλεφωνικά, μέσω της Δωρεάν Εθνικής Γ ραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.(άρθρα 63 – 64)

Εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στους φοιτητές και στους υποψήφιους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επέβαιναν στις αμαξοστοιχίες του ανωτέρω σιδηροδρομικού δυστυχήματος καθώς και στους φοιτητές και στους υποψήφιους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, των οποίων τα τέκνα, οι γονείς, οι αδελφοί και οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες αυτών απεβίωσαν ή απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ειδικότερα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023 να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή άλλης Α.Ε.Α., υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Η μετεγγραφή ή μετακίνηση γίνεται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού μετεγγραφόμενων ή μετακινούμενων φοιτητών.

β. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Α.Ε.Α., καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων και με προσαύξηση 20% σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών, στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις τακτικής και επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου των ετών 2023, 2024 και 2025.

Η ίδια ως άνω δυνατότητα δίδεται και στους υποψηφίους για εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. για το έτος 2023 με το ποσοστό 10%, χωρίς νέα εξέταση.

γ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής της ρύθμισης. (άρθρο 65)

α. Ορίζονται και τα θύματα του ανωτέρω σιδηροδρομικού δυστυχήματος δικαιούχοι της νομικής βοήθειας του ν.3226/2004, ως προς τις ποινικές και αστικές τους αξιώσεις.

Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και επί συζύγων ή συμβίων, καθώς και επί συγγενών μέχρι β’ βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του εν λόγω δυστυχήματος.

β. Κηρύσσονται υποχρεωτικά προσωρινά εκτελεστές κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 910 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ.), αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που αφορούν στις απαιτήσεις αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης από οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με το προαναφερόμενο σιδηροδρομικό δυστύχημα. (άρθρο 66).

Έλεγχος και ασφάλεια υποδομών Μέσων Σταθερής Τροχιάς -Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Σε επιστολή του το ΤΕΕ/ΤΑΚ καταθέτει την πρότασή του για τον έλεγχο και την ασφάλεια των Μέσων Σταθερής Τροχιάς.

Όπως αναφέρει:

«Aπό το βράδυ της Τρίτης 28/2/2023 η χώρα βιώνει την τραγωδία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ακούμε συνεχώς για τα συστήματα ασφαλείας που θα έπρεπε να λειτουργούν για να αποφεύγονται οι επικίνδυνες καταστάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο και ειδικά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) για το οποίο γίνεται πολύς λόγος αυτές τις μέρες.

Για την κίνηση των τρένων σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο της σύγχρονης εποχής, απαιτείται ένα σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης που θα εξασφαλίζει την ασφαλή διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και την ανά πάσα στιγμή αποτροπή της σύγκρουσης τρένων. Στην Ευρώπη κάθε χώρα έχει αναπτύξει τις δικές της τεχνικές προδιαγραφές για το οικείο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια λειτουργούσαν στην Ευρώπη 30 περίπου διαφορετικά συστήματα σηματοδότησης για τη διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, τα οποία δεν είναι μεταξύ τους διαλειτουργικά.

Προκειμένου να αρθεί αυτή η ανομοιογένεια και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος, η ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία ξεκίνησε να αναπτύσσει στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ένα ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου-χειρισμού, σηματοδότησης και επικοινωνίας, το ERTMS, ενώ από τη μεριά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε την καθιέρωσή του ως ενιαίου συστήματος στην Ευρώπη. Σκοπός του ERTMS είναι να αντικαταστήσει όλα τα υφιστάμενα συστήματα σηματοδότησης στην Ευρώπη με ένα ενιαίο σύστημα που θα ενθαρρύνει τη διαλειτουργικότητα των εθνικών σιδηροδρομικών δικτύων και τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές μεταφορές. Με το ERTMS επιδιώκεται η διασφάλιση ενός κοινού προτύπου που θα επιτρέπει στα τρένα να μετακινούνται απρόσκοπτα σε διαφορετικές χώρες και θα διευκολύνει την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρόμων.

Η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στους θανάτους που σχετίζονται γενικά με τη λειτουργία των σιδηροδρόμων αναλογικά με τα χιλιόμετρα που διανύονται κάθε χρόνο, αλλά και να βρίσκεται στο «top 7» της λίστας των χωρών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους περισσότερους θανάτους επιβατών τρένων –και πάλι με βάση τις διανυθείσες αποστάσεις.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και χωρίς υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας οι γνωρίζοντες των σιδηροδρόμων σημειώνουν ότι ο σιδηρόδρομος παραδοσιακά λειτουργεί ικανοποιητικά με δύο προϋποθέσεις: α) την πιστή τήρηση του κανονισμού λειτουργίας και β) την επαρκή στελέχωση των κρίσιμων θέσεων εργασίας με στελέχη που θα έχουν άρτια εκπαίδευση και εμπειρία. Η χώρα μας απέτυχε και στις δύο ανωτέρω προϋποθέσεις και η τραγική σύγκρουση ήρθε να επιβεβαιώσει αυτή την παραδοχή. Το ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας θα μπορούσε για χρόνια να διασφαλίζεται ακόμα και χωρίς τεχνολογίες αιχμής.

Σειρά παραλείψεων, εγκληματικών λαθών και λανθασμένων προτεραιοτήτων διαχρονικά οδήγησαν στο συμβάν με απαρχή την σταδιακή εγκατάλειψη του συστήματος των σιδηροδρομικών μεταφορών με στόχο την προώθηση της αυτοκίνησης, την υποχρηματοδοτηση του σε κάθε επίσημο προϋπολογισμό και στρατηγικό σχεδιασμό, και εν συνεχεία την εγκατάλειψη δεκάδων χιλιομέτρων δικτύου σε όλη την Ελλάδα, την εγκατάλειψη σταθμών και κατάργηση συνδέσεων, την διαρκή μείωση προσωπικού που έφτασε να είναι υποδιπλάσιο των ελάχιστων απαιτήσεων της ΕΕ,  την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων των επιμέρους φορέων, την απαξίωση των προειδοποιήσεων του προσωπικού προς όλες τις κατευθύνσεις, τις  συμβάσεις με τις δεκάδες τροποποιήσεις αυτών κ.α.

Σημειώνεται όμως ότι η αντίστοιχη απαξίωση – που τραγικά επιβεβαιώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών- εντοπίζεται και στο οδικό δίκτυο (αστικό και υπεραστικό) και αφορά κυρίως στη συντήρηση και αναβάθμιση με άρση των επικινδυνοτήτων του υφιστάμενου δικτύου μας. Η Κρήτη το πληρώνει με ισάριθμους νεκρούς σε ετήσια βάση (57 ήταν και οι νεκροί σε τροχαία στην Κρήτη το 2022).

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε  τα εξής:

  • Τον επανέλεγχο των υποδομών που συνιστούν το μεταφορικό δίκτυο της Κρήτης (άρση επικινδυνότητας με άμεσες εργασίες συντήρησης) με ενίσχυση της χρηματοδότησης και της στελέχωσης με ικανό και έμπειρο προσωπικό.
  • Την αναβάθμιση του συστήματος των αστικών – υπεραστικών μετακινήσεων μαζικής μεταφοράς (ιδίως των ΚΤΕΛ) με αντικατάσταση του στόλου, εκπαίδευση των οδηγών για τις σύγχρονες μεθόδους ασφάλειας.
  • Τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας με γεωχωρική πληροφορία θέσης και συνθηκών των τροχαίων συμβάντων που επισταμένα έχει ζητηθεί από το τμήμα μας με στόχο την καθοδήγηση των έργων αποκατάστασης/ συντήρησης και αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας σε σημεία που πραγματικά ‘δίδουν’ θανατηφόρα συμβάντα.
  • Την οργάνωση συντονισμένων δράσεων των σωμάτων ελέγχου ασφαλείας και δη των Τοπικών Τμημάτων Τροχαίας σε κρίσιμα σημεία του δικτύου.
  • Την Άμεση επαναλειτουργία του ελληνικού σιδηρόδρομου τηρώντας κατά γράμμα το πρωτόκολλο λειτουργίας, καθώς η καθυστέρηση οδηγεί σε περαιτέρω απαξίωση του μέσου που θα έπρεπε να αποτελεί τον πυρήνα των ασφαλών μέσων μετακίνησης.
  • Την ανάληψη δράσης για ενσωμάτωση όσων αρχών προβλέπονται για τη χώρα μας από την οδηγία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο όλων των κρατών μελών της Ένωσης.
  • Την προτεραιοποίηση για ανάπτυξη, χρηματοδότηση και υλοποίηση Μέσων Σταθερής Τροχιάς στο σύνολο της χώρας και στην Κρήτη που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα άλλα μέσα μετακίνησης και θα τηρούν τις αρχές της διατροπικότητας όπως ορίζει το ενωσιακό πλαίσιο.
  • Να ελέγχονται και να συντηρούνται όλες οι δημόσιες υποδομές μέσω του Μητρώου Δημόσιων Υποδομών.

Συνοψίζοντας θεωρούμε επιβεβλημένο να λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις μας  ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε επιπλέον θύματα. Αναμένουμε τις ενέργειες σας.

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης,

πολιτικός μηχανικός Δ.Π.Θ.».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News